PUHTI - Ohjauksen tahto ja taito

1.10.2015 - 31.3.2018

Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat: Kouvolan AKK (koordinaattori), TAKK, EKAMI, LUKSIA, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä

Puhti - ohjauksen tahto ja taito on ESR-hanke, jonka tavoitteena on mm. ohjaus- ja valmennusosaamisen sekä verkostyöskentelymuotojen kehittäminen sekä erilaisten oppimista ja opiskelua tukevien pedagogisten mallien sekä oppimateriaalien tuottaminen. (Lisätietoja koordinaattorin esittelysivulta.)

TAKKin osalta projektin päätavoitteina ovat:

  1. Vahvistetaan ja uudistetaan kouluttajien pedagogisia valmiuksia; roolin muutos kohti oppimaan oppimisen ohjaajuutta ja valmentajuutta.
  2. Kehitetään laaja-alaisesti verkostossa käytettäviä ja ajankohtaisia digitaalisia oppimismateriaaleja (mm. etäopetus ja -ohjaus, webinaarit).
  3. Kehitetään kouluttajien osaamista ja metodeja siihen, että aikuisopiskelijoiden perustaitojen osaamisen kehittäminen (luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot, digilukutaito, työelämätaidot) saadaan luontevaksi osaksi ammatillisia koulutuksia.
  4. Kehitetään kouluttajille soveltuvia uusia pedagogisia menetelmiä (ammattipedagogiikka, erityispedagogiikka, sosiaalipedagogiikka, opinto-ohjaus).
Oksanen Tuuli
kehittämiskoordinaattori
Puh. +358447906373
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti