Sähköaseman rakentaminen

2018-2020

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Toteuttaja: TAKK

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa monipuolinen, turvallinen ja laadukas oppimisympäristö sähköverkkoalan koulutuksiin. Hankkeen aikana TAKKin sähkökentälle rakentuu uusi oppimisympäristö 110 kV suurjännitekytkinlaitoksesta ja voimajohdoista. Kytkinlaitos koostuu n. 30 m x 20 m aidatulle alueelle sijoittuvista kahdesta johtolähtökentästä ja voimajohdot kahdesta, yhteensä 3 jänteen mittaisesta voimajohdosta pylväineen ja johtimineen. Uusi oppimisympäristö tukee täysin jo rakennettua TAKK sähkökenttää, jossa on 20kV, 1kV ja 0,4kV sähköjakeluverkkoa.

Uudella oppimisympäristöllä voidaan tarjota opiskelijoille laajempaa ja monipuolisempaa sähköalan opetusta. Opiskelijat saavat paremmat mahdollisuudet työllistyä sähköverkko-, siirtoverkko- ja sähköasema-asennuksien uudisrakennus-, paikalliskäyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Ammatillista täydennyskoulutuspalveluntarjontaa pystytään laajentamaan uuden oppimisympäristön myötä. Samoin oppimisympäristöä voivat hyödyntää muiden oppilaitosten sähkö- ja automaatioalan perustutkinto-opiskelijat sekä mm. Tampereen ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat. Koska vastaavaa oppimisympäristöä ei ole muualla, se on valtakunnallisessa käytössä.

Resurssien käyttö tehostuu, kun koulutukset keskitetään yhteen valtakunnalliseen ajan tasalla olevaan oppimisympäristöön. Samoja koulutuksia ja oppimisympäristöä voidaan hyödyntää myös alan ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jolloin työelämä ja yritykset voivat hyödyntää oppimisympäristöä henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Harjoitustehtävät ja opetuksen sisältö suunnitellaan yhdessä alan yrityksien kanssa yhteistyössä. Tehtävät tulevat oikeasta yrityselämästä, ja ne ovat monipuolisia ja mielekkäitä.

Tavoitteena kentän rakentamisessa on myös saada talon- ja maarakentamisen opiskelijoille sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että näytön antamismahdollisuuksia. Hankkeessa tehdään opiskelijavoimin rakenteille betoniperustukset (laudoitus, raudoitus, betonointi) sekä niiden vaatimat maarakennustyöt. Rakenteet ovat huomattavasti järeämpiä kuin normaaleissa pientalon perustuksissa. Työn aikana on tavoitteena suorittaa 50 kpl rakennusalan näyttöjä.

Oppimisympäristöä ja opetuksen sisältöjä rakennetaan yhdessä verkonhaltijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa. Mukana ovat mm. Fingrid Oy, Infratek Oy, Empower PN Oy ja Eltel Networks Oy.

Yhteyshenkilö

Harju Jaana
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358447906610
Sähköala
Lähetä viesti