TAHTI – Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen

1.4.2018 - 31.8.2020

Rahoittaja: ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat: Kouvolan AKK (koordinaattori), EKAMI, Luksia, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja TAKK.

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia työelämässä ja opiskelussa vaadittavien ja tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan ammatillisen ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin.

Lisäksi pyritään edistämään ammatillisten opettajien ja kouluttajien digitaalista ohjausosaamista ja digitaitoja vahvistamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa kouluttajan työssä.

TAKKin osaprojektissa tuotetaan opiskelijoille perustaitojen kehittämistä ja kehittymistä tukeva, kokemuslähtöinen, osallistava ja yksilölliset tarpeet sekä joustavat opintopolut huomioiva valmennusmalli ja palvelutarjotin. Vastaavasti kouluttajille tuotetaan ohjaus- ja valmennusosaamista kehittävä palvelutarjotin. Tämän työn tukena on myös tiivis verkostoyhteistyö erityisesti Pirkanmaan alueella mutta myös valtakunnallisesti.

Yhteyshenkilö

Oksanen Tuuli
kehittämiskoordinaattori
Puh. +358447906373
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti