Target - tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta

26.6.2018 - 30.6.2020

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: Tredu (koordinaattori), TAKK, Kiipula, Silta-Valmennusyhdistys, Ahjola, Tampereen aikuislukio, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut ja Tampereen kaupungin Aikuisten sosiaalipalvelut. Yhteistyökumppaneina ovat mukana myös Tampereen vastaanottokeskus ja SPR.

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien oppimisen ja ohjauksen kehittäminen sekä koulutuspolkuja tukevien ja edistävien toimintatapojen kehittäminen. Hankkeessa mallinnetaan kotoutujien alueellista palvelurakennetta ja selkeytetään toimintakentän rajapintoja sekä näin lisätään yhteistyötä toimijoiden välillä ja vähennetään päällekkäisiä toimintoja.

Hankkeessa kehitetään myös maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen ja oppimisvalmiuksien tunnistamista sekä nonformaalin oppimisen tunnustamista osaamiskartoitusten kautta. Tavoitteena on kehittää kotoutujan monipuolinen tuki- ja ohjausjärjestelmä erityisesti erityistä tukea tarvitseville. Näin vahvistetaan maahanmuuttajan osallisuutta omassa kotoutumisprosessissa esimerkiksi kehittämällä mentor/tutor -toimintaa, ohjausta ja polutusta. Hankkeessa luodaan asiakkaan osallisuutta vahvistava digi-sovellus.

TAKKin osuus on kartoittaa opiskelijoiden ammatillista osaamista erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Kartoituksessa selvitetään ja dokumentoidaan maahanmuuttajan käytännön työtehtävien osaamista ja arvioidaan osaamisen soveltuvuutta suomalaiseen työelämään. Kartoituksen tukena on vahva ammatillinen ohjaus. Osallistuja saa ajantasaisen tiedon osaamisestaan ja sen täydentämistarpeista, tukea, uraohjausta ja suosituksen jatkopolusta.

Lue lisää hankkeen blogista

Yhteyshenkilöt

Haikansalo Janne
toimialajohtaja
Puh. +358447906342
TAKK toimialajohtajat
Lähetä viesti
Murtomäki Leila
kouluttaja
Puh. +358447906357
Maahanmuuttajakoulutus
Lähetä viesti