Tasa-arvoinen oppiminen 24/7

1.1.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat: Helmi liiketalousopisto (koordinaattori), TAKK, SKY-Opisto, Omnia, OAKK, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Sataedu, Kanneljärven Opisto, JEDU, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Helsingin Diakoniaopisto, Sedu, Luksia, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ravintolakoulu Perho, KSAO, Amiedu ja lukuisa joukko yrityksiä.

Uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisessa ja oppimisen tukemisessa tulevat mahdollistamaan entistä tasa-arvoisemmat oppimisen mahdollisuudet. Tässä hankkeessa tehdään monien unelmasta totta. Luomme valtakunnallisen-digitaalisen-monialaisen-ammatillisen-pedakäsikirjoitetun-työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan-koulutustarjottimen, joka on avoinna 24/7. Digitaalisuus tarkoittaa tässä hankkeessa konkreettisesti ”maailman avautumista”, niin opiskelijoille, opettajille, koulutuksen järjestäjille kuin yrityksillekin ympäri Suomea.

Hankkeen tavoitteet

  1. Luoda verkkoon - visuaalisesti ja auditiivisesti häikäisevä - Suomen johtava ammattiin opiskelevien oppimisen koulutustarjotin (alusta), jossa on tämän hankkeen toimesta tarjolla
    • ammatillisia tutkinnon osia, joiden oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
    • muita pienempiä opintokokonaisuuksia, joiden oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
    • yritysten koulutusta ammattiin opiskelevalle, jonka oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
  2. Rakentaa tämän koulutustarjottimen kantavaksi ideaksi pedagoginen toimintamalli (käsikirjoitus), joka on logiikaltaan yhdenmukainen koskien kaikkia tarjolle tulevia ammatillisia tutkinnon osia, muita pienempiä opintokokonaisuuksia ja yritysten koulutuksia ammattiin opiskeleville. Tämä pedagoginen toimintamalli pitää sisällään mm. materiaalin tuottamisen, verkko-opettamisen ja -oppimisen, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen keruun mallintamisen.

Hankkeen nettisivut: http://oppia247.fi

Yhteyshenkilö: Koulutussuunnittelija Petra Lattunen, puh. 044 7906 393