TYRSKY

- Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

1.9.2020 - 31.8.2023

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus

Toteuttajat

SASKY (koordinaattori), Valkeakosken ammattiopisto, Ahlman, Varalan Urheiluopisto, Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Aitoon Emäntäkoulu, TAKK.

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä sekä -prosesseja. Hankkeen osapuolia ovat yritykset, yrittäjäjärjestöt ja -yhteisöt sekä oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat.

Hankkeessa vahvistetaan yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen. Tavoitteena on lisätä yritysten tietämystä ammatillisista tutkinnoista, henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista ja rahoituksesta sekä rakentaa työkaluja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen. Hankkeessa luodaan uusia verkostoja ja toimintatapoja yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön sekä järjestetään ajankohtaisia yrityksiä kiinnostavia tapahtumia.

Hankkeessa kehitetään työelämän rajapinnoissa tapahtuvaa yhteistyötä ja toteutetaan työelämäpalveluiden vertaisarviointia. Tavoitteena on havaita paremmin palveluprosessin kehittämiskohteet (esim. koulutuksen neuvontapalvelut, koulutustarpeiden tunnistaminen, palvelutarjonnan selvittäminen sekä työelämässä oppimisen tuki ja ohjaus). Hankkeen aikana pilotoidaan myös digitaalisen ohjauksen tapoja.

Tulokset

”Kehitetään osaamista yhdessä!”

Hankkeen avulla tiivistetään yhteistyötä yritysten kanssa ja lisätään työelämässä oppimisen mahdollisuuksia. Yritykset saavat ajankohtaista tietoa uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta sekä sen hyödyntämisestä henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja uusien osaajien rekrytoinnissa. Hankkeen aikana muodostetaan Pirkanmaan osaamisen kehittämisen verkosto.   

Lue lisää hankkeen nettisivuilta: www.tyoelamanrajapinta.fi

Yhteyshenkilöt

Pohjansaari-Kirmo Tuija
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358447906434
Johtaminen ja esimiestyö, Yrittäjyys, Tuote- ja palvelukehitys
Lähetä viesti
Nikkilä Tea
kouluttaja
Puh. +358447906429
Liiketalous ja kauppa
Lähetä viesti
Hyvönen Armi
projektipäällikkö
Puh. +358447906609
Lähetä viesti