VESKU - verkkovalmennuksella ja tuetulla työkokeilulla kohti koulutusta ja työtä (ESR)

1.9.2020 - 31.12.2022

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY

Toteuttajat

Silta-Valmennusyhdistys (koordinnaattori), Vates-säätiö ja TAKK.

VESKU-hanke

VESKU-hankkeessa kehitetään työkokeilua pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden aikuisten tarpeita paremmin vastaavaksi integroimalla osallistujien työ- ja toimintakyvyn monialainen arviointi kiinteäksi osaksi työkokeilua. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa työkokeilijan työkyky, siihen liittyvät haasteet, tarvittava tuki ja aikaisempi osaaminen kartoitetaan systemaattisesti ja työkokeilujakso räätälöidään kartoitukseen pohjautuen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työkokeilun ja koulutuksen yhteyttä vahvistetaan kehittämällä työkokeilua systemaattiseksi osaamisen hankkimisen ja tunnistamisen oppimisympäristöksi yhteistyössä työnantajien kanssa.

Hankkeessa kehitetään verkkovalmennus, joka parantaa osallistujien koulutukseen osallistumisen, urasuunnittelun ja työllistymisen valmiuksia. TAKK on hankkeessa koulutuskumppani ja vastaa erityisesti hankkeen verkkovalmennuksesta.

Yhteyshenkilö