TURVA-hanke Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

15.12.2020 - 30.6.2022

Rahoittajat

Opetushallitus 75% ja omarahoitus 25%.

Toteuttajat

Koordinaattori: SASKY koulutuskuntayhtymä.

Osatoteuttajat: VAAO, TAKK ja Tredu.

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tuotetaan yleinen yhteinen valmiussuunnitelma ja kehitetään turvallisuuskulttuuria oppilaitoksissa. Kartoitetaan hyviä toimintamalleja tietoturvallisuuteen.

Luodaan toimintaohjeet ja pedagoginen malli fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja häirinnän varhaisen vaiheen puuttumista varten. Osallistutaan mallin kehittämiseen sekä jalkauttamiseen ja juurruttamiseen. Luodaan pedagoginen toimintamalli, jolla voidaan vähentää koulukiusaamista ja tehdä oppilaitoksista suvaitsevaisempia ja turvallisuuskulttuuria pitkällä aikavälillä kehittävä.

Yhteyshenkilö

Mertaniemi Jukka
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358447906302
Turvallisuus
Lähetä viesti