Työpaikkaohjaajahanke

1.1.2024-31.12.2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

TAKK

Hankkeen tavoitteet 

Työpaikkaohjaajilta on saatu palautetta, että he kaipaavat tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen, arvioimiseen ja palautteen antamiseen. Lisäksi on toivottu aktiivisempaa yhteydenpitoa työpaikoille. Hankkeessa etsitään ratkaisuja ja malleja, joilla työpaikkaohjaajia voidaan paremmin tukea tärkeässä tehtävässään. Työpaikkaohjaajille rakennetaan myös mm. tarjotin sopivista valmennuksista ja koulutuksista.

Toimenpiteet

  • Kartoitetaan olemassa olevat työpaikkaohjaajien valmennukset ja muu tuki työpaikkaohjaajille.
  • Järjestetään työpaikkaohjaajille työpajoja ja kartoitetaan tuen tarpeita.
  • Lisätään työpaikkaohjaajille suunnattuja lyhyitä live-/verkkovalmennuksia.
  • Kontaktoidaan työpaikkaohjaajia aktiivisesti verkossa/työpaikkakäynneillä.
  • Järjestetään työpaikkaohjaajille yhteinen tilaisuus.
  • Tehdään data-analyysia Arvo-työelämäpalautteesta kehittämistyön pohjaksi.

TAKKin yhteyshenkilö

Bergius Timo
projektityöntekijä
Puh. +358447906282
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti