Yrityslukkari - tulevaisuuden kestävät osaamismallit

1.9.2021 - 31.12.2023

Rahoittajat

ESR ja Keski-Suomen ELY-keskus

Toteuttajat

TAMK (koordinaattori), TAKK ja Tampereen korkeakoulusäätiö

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös seuraavien tahojen kanssa

  • Tampereen Tiivisteteollisuus
  • Teknologiateollisuus
  • Business Tampere
  • Insinööriliitto
  • Tampereen seudun ammattiopisto
  • PK-yritykset

Hankkeen kuvaus

Yrityslukkari-hankkeessa on tavoitteena vahvistaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten osaamista ja kyvykkyyttä. Hankkeessa luodaan pirkanmaalaista yhteistyömallia, jossa tavoitteena on ylittää perinteiset henkilöstöryhmä- ja oppilaitosrajat. Mallilla tuetaan henkilöstön kokonaisvaltaista jatkuvan oppimisen tukea ja osaavan henkilöstön koulutusmahdollisuuksien parempaa saavutettavuutta. Työntekijöiden koulutustarve voi liittyä työntekijätehtäviin tai yhtä hyvin toimihenkilötehtäviin. Tämän takia on tärkeää, että mukana on laaja kirjo eri koulutustasoja. Tämä mahdollistaa aidosti yritysten ja yksittäisten työntekijöiden tarpeisiin vastaavat osaamisen kehittämistä tukevat palvelut yritysten kannalta “yhdeltä luukulta”.

Hankkeen tuloksena syntyy Pirkanmaalaisen valmistavan teollisuuden yrityksiä palveleva Yrityslukkari-koulutusbrokerointimalli sekä eri asteisten oppilaitosten jatkuvan oppimisen palvelut kokoava valmistavan
teollisuuden yritysten osaamisen kestävän kehittämisen malli.


TAKKin yhteyshenkilö