Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 270. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr.

Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa.

Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut. TAKKin Yrityspalvelut tukee yrityksiä mm. erilaisissa muutostilanteissa, rekrytointitarpeissa ja rahoitusvaihtoehtojen selvittelyssä.

TAKKin vuosi 2023 lukuina

  • Noin 4 000 opiskelijaa päivittäin
  • Kaikkiaan yli 12 000 opiskelijaa 
  • Suoritettiin 
    • 1 268 kokotutkintoa
    • 8 366 tutkinnon osaa
  • n. 270 työntekijää
  • Liikevaihto 32,3 miljoonaa euroa.        

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!