Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävero

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr kuuluu rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että Tampereen Aikuiskoulutussäätiölle tiettyjä rakentamispalveluja myyvät yritykset eivät maksa arvonlisäveroa, vaan sen suorittaa Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr.

Laskuvaatimukset koskien rakentamispalveluiden käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta

 • Tulee sisältää yleiset laskumerkinnät
 • Eivät saa sisältää arvonlisäveroa eikä siihen merkitä verokantaa
 • Tulee sisältää tieto siitä, että ostaja on kyseisestä myynnistä verovelvollinen esim. ”Arvonlisäverolain 8 c §, myynnistä arvonlisäverovelvollinen ostaja”
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr:n y-tunnus 0155651-0

Käännetty verovelvollisuus koskee mm. seuraavia töitä:

 • maapohja- ja perustustyöt
 • rakennustyö
 • rakennusasennus
 • rakennuksen viimeistely
 • rakennuskoneiden vuokraus, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä
 • rakennussiivous
 • työvoiman vuokraus rakentamispalvelua varten.

Seuraavat työt eivät kuulu käännetyn verovelvollisuuden piiriin:

 • tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen
 • viheralueiden istutus ja hoito
 • arkkitehtipalvelut, rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu
 • rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa tai koneenkäyttäjää
 • ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito
 • kuljetuspalvelut
 • kiinteistönhoitopalvelut.