Tietosuoja TAKKissa

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain perustellusti: opiskeluun, tutkintojen suorittamiseen, viestintään, asiakassuhteeseen tms. erikseen mainittuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. 

Tietopyynnöt ja tietojen korjaus

Jokaisella TAKKin tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus saada pääsy hänestä tallennettuihin henkilötietoihin ja saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Tietopyynnöt ja tietojen täydennyspyynnöt TAKKin järjestelmistä tehdään sähköpostilla osoitteeseen tietopyynnot@takk.fi tai puhelimitse numeroon 044 7906 526.

Tietojen luovuttaminen

TAKKin keräämiä henkilötietoja luovutetaan

  • rekisteröidylle itselleen
  • viranomaiselle
  • oikeudellisista syistä lainsäädännön mukaisesti
  • TAKKin valtuutetuille palveluntarjoajille ja sopimuskumppaneille tietyissä tapauksissa, kuten yhteisissä koulutuksissa tai tilattaessa koulutuksen suorittamiseen liittyviä lupakortteja

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme ja chat-palvelussamme evästeitä. Niiden avulla kerätään tietoja sivujen käyttämisestä ja niitä voidaan hyödyntää myös mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolten, esimerkiksi Facebookin ja Googlen, palveluissa.

Voit estää evästeiden käytön selainohjelmasi asetuksista. Huom: silloin jotkin sivuston toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

Linkitykset kolmansien osapuolten palveluihin

Verkkosivuillamme on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten chat-palvelu sekä Facebookin ja Twitterin jakopainikkeet. Niiden kautta ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat asentaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole TAKKin hallittavissa.

Suoramarkkinointi ja -mainonta

Jokaisella tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja suoramarkkinointia varten. 

Suoramainonnan ja suoramarkkinoinnin kieltopyyntö tehdään sähköpostilla osoitteeseen tietopyynnot@takk.fi tai puhelimitse numeroon 044 7906 526. 

Uutiskirjeet

Viestintä- ja markkinointitarkoituksiin käytössämme on Postiviidakko-uutiskirjejärjestelmä. Uutiskirjejärjestelmästä lähetetään viestintää ja markkinointia uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Järjestelmään tallennetaan nämä henkilötiedot:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite.

Uutiskirjeen voi tilata osoitteessa uutiskirje.takk.fi ja omaa uutiskirjetilaustaan pääsee muokkaamaan uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Tiedot järjestelmistä, joihin henkilötietoja tallennetaan, löytyvät käyttäjäryhmäkohtaisesti: