Tue uudelleentyöllistymistä

Muutosturvapalvelu ja yritysten koulutusvelvollisuus

TAKK tarjoaa työnantajille muutosturvapalvelua, joka täyttää työsopimuslain velvoitteen ja edistää irtisanottujen työllistymistä.

Irtisanotun työntekijän koulutusvelvollisuus

Työsopimuslaki (TSL 7:13 §) velvoittaa, että työnantajan on tarjottava tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille, yli 5 vuotta työsuhteessa olleille työntekijöille tilaisuus työllistymistä edistävään koulutukseen tai valmennukseen. Tällä tuetaan nopeaa uudelleen työllistymistä.

  • Koulutusvelvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 henkilöä.
  • Työnantaja päättää valmennuksen tai koulutuksen sisällöstä.
  • Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että työnantaja kustantaa työntekijän itse valitseman ja hankkiman koulutuksen tai valmennuksen joko kokonaan tai osittain.

Muutosturvapalvelun sisältö ja toteutus

Muutosturvapalvelu voi olla esimerkiksi työnhakuvalmennusta, työntekijän ammattitaidon päivittämistä, koulutusta uudenlaisiin työtehtäviin tai alanvaihtoon. Se voidaan järjestää joko henkilökohtaisena ja yksilöllisenä tai vaihtoehtoisesti ryhmäkohtaisena palveluna. Tarkempi sisältö ja toteutus suunnitellaan ja sovitaan työnantajan sekä TAKKin kesken.

Ajankohta

Valmennus tai koulutus toteutetaan kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Painavasta syystä se voidaan järjestää myöhemminkin, mutta ajankohdan on oltava työntekijän tiedossa työsuhteen päättyessä. Pääsääntönä laissa on, että valmennus tai koulutus toteutetaan vasta irtisanomisajan jälkeen.

Kustannukset

Koulutuksen tai valmennuksen arvon on vastattava työntekijän kuukauden palkkaa tai toimipaikan keskimääräistä kuukausiansiota. Vaihtoehdoista valitaan se, kumpi on suurempi.

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Tuomi Olli-Pekka
Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!