Tays

Koulutuskumppanuudessa keskeistä on ketterä yhteistyö

Tays on tehnyt monipuolista koulutusyhteistyötä TAKKin kanssa useita vuosia. Yhteistyössä on koulutettu uusia osaajia sairaalahuollon perustehtäviin sekä henkilöstöä laajemmin palveluosaajavalmennuksilla. Koulutuksia on toteutettu mm. yhteishankintakoulutuksina ja oppisopimuksella.

- Ryhmät on koottu meidän henkilöstöstä ja räätälöity meidän toimintaan, kertoo sairaalahuoltopäällikkö Hannele Heino.

- Koulutukset vastaavat tutkintovaatimuksia, mutta olemme saaneet omaa näkökulmaa mukaan toteutukseen.

- Oppisopimukset ovat toimineet hyvin ketterästi ja henkilökohtaiset opetussuunnitelmat on saatu vietyä joustavasti läpi, vahvistaa palveluesimies Satu Sivenius.

Oppisopimusten taustalla on hyödynnetty rekrytoivia koulutuksia. Uusia työntekijöitä, mm. sairaalahuoltajan tehtäviin, on haettu rekrytoivien koulutusten kautta. Siitä koulutuspolku on jatkunut oppisopimuksella tutkintoon.

- Koulutuskumppania valitessa meille on keskeistä luottamus ja hyvä ketterä yhteistyö sekä avoin ja säännöllinen yhteydenpito.

Ennakoituun työvoimapulaan Taysissa lähdettiin varautumaan jo vuosia sitten.

- TAKKin kanssa lähdettiin miettimään reittejä, millä perustehtäviin saadaan turvattua ammattitaitoinen väki.

Suunnitelmallinen ja määrätietoinen koulutuskumppanuus on ollut avain siihen.