Pitovoimaa sotealalle, uusia tekijöitä suurkeittiöihin

– Ylöjärven ja TAKKin tiivis yhteistyö vahvistaa kaupungin osaamista 

Ylöjärven ruokapalveluissa jäi viime vuonna kymmenen henkilöä eläkkeelle, ja sama kehitys jatkuu tänä vuonna. Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan tulevina vuosina kymmeniä työntekijöitä lisää. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK etsii ratkaisua haasteeseen kouluttamalla tekijöitä suoraan Ylöjärven tarpeisiin. 

Jo vuosikymmenen jatkunut koulutuskumppanuus on kuluneen vuoden aikana näkynyt TAKKin koulutustarjontajana eri puolilla Ylöjärven kaupungin organisaatiota. Koulutuksilla paitsi etsitään uusia työntekijöitä, myös vahvistetaan kasvavan kaupungin palveluita kouluttamalla nykyistä väkeä.  

Uusia ammattilaisia nopeasti eläköityvälle suurkeittiöalalle

Rekrytoiva koulutus ruokapalvelutyöntekijäksi alkoi vuonna 2019 ja se saatiin päätökseen keväällä 2021. Koulutus onnistui yli odotusten. 

- En uskaltanut toivoa, että saisimme näin nopealla tahdilla meille uusia ammattilaisia. Löysimme koulutukseen hyviä tyyppejä, jotka ovat innostuneita alasta. Suurkeittiöpuolella tämä ei ole itsestäänselvyys, kertoo Ylöjärven ruokapalvelupäällikkö Sirpa Heikkilä.  

Koulutettujen joukosta on löytynyt jo yksi uusi työntekijä sekä kesäajan sijainen, joka on lupautunut tekemään sijaisuuksia myös talviaikana. Lisää rekrytointeja on työn alla.  

Rekrytoiva koulutus tarkoittaa, että koulutuksessa etsitään ja koulutetaan työntekijöitä oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyönä.

- Rekrytoivat koulutukset ovat meille tärkeä avaus, sillä eläköitymisen myötä paikkoja vapautuu ruokapalveluissa paljon. Viime vuonna kymmenen henkilöä tuli meillä eläkeikään, ja sama kehitys jatkuu, Heikkilä kertoo.

Rekrytoivien koulutusten lisäksi TAKK järjestää Ylöjärvelle muun muassa erityisruokavalioihin liittyvää täydennyskoulutusta. Osa työntekijöistä suorittaa dieettikokin erityisammattitutkinnon työn ohessa.  

Heikkilä on ollut useamman vuoden mukana TAKKin ravintola-alan neuvottelukunnassa, jossa alan työnantajat, TAKK ja työvoimahallinnon asiantuntijat kokoontuvat yhdessä pohtimaan koulutustarpeita. Yhteistyön tuloksena on syntynyt muun muassa eri erityisruokavalioihin liittyviä koulutuksia. 

- Koulutustarpeista on tärkeää vaihtaa ajatuksia säännöllisesti. Tällä hetkellä lisää osaamista tarvitaan muun muassa kasvis- ja vegaaniruoan valmistukseen, Heikkilä kertoo.    

Työpaikkaohjaajista pitovoimaa sotealalle  

Uusin TAKKin ja Ylöjärven yhteistyön muodoista on rekrytoiva lähihoitajakoulutus, jossa opiskelijat tekevät koulutukseen sisältyvät työssäoppimisjaksot Ylöjärven kaupungille ja työllistyvät koulutuksen suoritettuaan kaupungin palkkalistoille. Ylöjärvellä työskentelee tällä hetkellä neljä lähihoitajaopiskelijaa.

Tärkeä osa rekrytoivaa koulutusta on kahden viikon tutustumisjakso, jossa opiskelija saa tutustua uuteen alaan ja kaupunki uusiin tekijöihin, kertoo TAKKin koulutuspäällikkö Kati Aimonen.  

- Opiskelija pääsee punnitsemaan motivaatiotansa opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Vastaavasti työnantaja pääsee tutustumaan opiskelijaan ja näkemään, kuinka tämä suhtautuu alan töihin ja tarjolla olevaan työyhteisöön, Aimonen kertoo.  

- Mukana on alanvaihtajia, joille esimerkiksi ikäihmisten hoitaminen ei ole tuttua työtä. On tärkeää, että he voivat tutustua alaan ennen sitoutumista.

Sekä lähihoitajien että ruokapalvelutyöntekijöiden koulutusten rinnalla TAKK on tarjonnut Ylöjärven kaupungille työpaikkaohjaajakoulutusta. Siinä henkilöstöä koulutetaan ottamaan vastaan uudet työntekijät, opastamaan ja perehdyttämään heitä. Koulutuksella on tärkeä arvo henkilöstön viihtyvyyden ja pysyvyyden näkökulmasta.  

- Työvoimapula-alojen, kuten soten vetovoimasta puhutaan paljon. Lisäksi on taklattava myös alan pitovoima: se, että ihmiset pysyvät alalla. Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran, ja siksi työn aloituksen tukeminen on niin tärkeää, Aimonen kertoo.   

Turvallisuus Ylöjärven tärkeä arvo

Sosiaali- ja terveysalalla TAKK on järjestänyt Ylöjärven kaupungin työntekijöille koulutuksia myös turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyen. Turvallisuuskoulutuksiin Ylöjärvi on kutsunut mukaan myös seurakunnan ja kaupungin yrityksiä.  

- Turvallisuus on Ylöjärvellä tärkeä arvo, ja sen mukaisesti haluamme edistää turvallisuutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Joustavasti etä- ja lähivalmennuksen yhdistelmänä toteutettu koulutus sisälsi eväitä muun muassa turvallisuussuunnitelmien tarkistamiseen, kertoo työsuojelupäällikkö Marjo Soutolahti Ylöjärven kaupungilta.

Lisäksi Ylöjärvi ja TAKK toteuttivat aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille oppisopimuskoulutuksen Taitoa ja turvallisuutta. Koulutus räätälöitiin tukemaan ohjaajien käytännön työtä. Soutolahti vastaa oppisopimuksina toteutettavista koulutuksista. Oppisopimuksessa oppiminen tapahtuu työpaikalla, työssä oppien.  

Työhyvinvointia on Ylöjärvellä vahvistanut TAKKin valmennus Kokemukset voimavaraksi. Se on suunnattu työntekijöille, joilla on haasteita työssäjaksamisessa.

Tulevaisuudessa koulutusta järjestetään Ylöjärven henkilöstöohjelman painopisteisiin, joita ovat muutoskyvykkyyden vahvistaminen, ikäjohtamiskoulutus esimiehille, työyhteisötaidot sekä yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työpaikka.


Kiinnostuitko?

Tutustu oppisopimuskoulutukseen

Tutustu rekrytoinnin tukipalveluihin

Lue lisää työpaikkaohjaajavalmennuksesta

Ota yhteyttä TAKKin yrityspalveluihin