Asioimis- ja oikeustulkkauskoulutukset

Asioimis- ja oikeustulkkaus

Asioimis- ja oikeustulkeilta vaaditaan vaihtuvissa ja haastavissakin tulkkaustilanteissa nopeaa reagointikykyä ja tilanneherkkyyttä, ammatillista vastuuntuntoa ja kykyä asettua neutraaliin ja puolueettomaan rooliin.

Asioimistulkkaus ja oikeustulkkaus

Kasva asioimistulkkauksen ammattilaiseksi!

Onko sinulla vahva kahden työkielen taito ja hyvät viestintätaidot? Kiinnostaako asioimistulkin ammatti tai onko sinulla jo kokemusta tulkin työstä?

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon koulutuksessa pääset vahvistamaan työkieltesi hallintaa, viestintätaitoja, ymmärrystä kulttuureista ja yhteiskunnallisista asioista.

Olet sitten jo ammatissa toimiva asioimistulkki tai vasta alalle suuntautumassa, asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittamalla saat alalla arvostetun pätevyyden. Alalla toimivat tutkinnon suorittaneet tulkit työllistyvät parhaiten.

Pätevöidy oikeustulkiksi!

Onko sinulla jo syvällinen ja erikoistunut ammattitaito oikeustulkkausalalta ja haluat suorittaa oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon? Laadimme kanssasi yksilöllisen suunnitelman tarvittavien taitojen kehittämiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.