Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto jakautuu esimiestyön tai korjaamopalvelun osaamisalaan. Esimiestyön osaamisala on suunnattu korjaamon esimiehille ja työnjohtajille. Korjaamopalvelun osaamisala on suunnattu asentajille. Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnosta saat työkaluja toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Erikoisammattitutkinnon suoritettuasi hallitset töiden suunnittelun ja organisoinnin omalla vastuualueellasi. Osaat toimia laadukkaasti ja kustannustehokkaasti työlainsäädäntö, työturvallisuus, ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia noudattaen.

Tavoite

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon tavoitteena on laajentaa osaamista ja päivittää tietoja luoden valmiuksia pitkälle tulevaisuuteen autoalan jatkuvasti kehittyvien testilaitteiden ja järjestelmien parissa. Tutkintokoulutuksen avulla opiskelija saa valmiudet ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Esimiestyön osaamisala sopii autoalalla työnjohto- tai esimiestehtävissä toimiville tai esimiestyöhön siirtyville. Korjaamopalvelun osaamisala on suunnattu asentajille ja ajoneuvomekaanikoille. Erikoisammattitutkinto edellyttää, että olet työskennellyt autoalalla jo jonkin aikaa ja sinulla on aiempaa koulutusta alalta, esim. perustutkinto ja/tai ammattitutkinto.

Toteutus

Koulutus voidaan toteuttaa omaehtoisena tai oppisopimuksella, eli suurin osat oppimisesta tapahtuu käytännönläheisesti omalla työpaikalla. Oppilaitos järjestää lähiverkkokoulutuksena työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan tietopuolisen koulutuksen. Opintoihin kuuluu myös omaan työpaikkaan liittyviä ohjattuja ja itsenäisiä harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua. Koulutusaika ja lähipäivät määräytyvät osaamistarpeen mukaan.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat esimiestyön osaamisalalla:

Korjaamopalvelujen kannattavuuden seuraaminen

Ajoneuvoalan kehittämistehtävissä toiminen

 

Valinnainen tutkinnon osa korjaamon esimiehille: Ajoneuvoalan esimiestehtävissä toimiminen

Valinnainen tutkinnon osa korjaamon työnjohtajille: Korjaamon työnjohtotehtävissä toimiminen

 

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista tutkinnonosista:

Ajoneuvoalan asiantuntijana toiminen

Henkilöstön perehdyttäminen

Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen

Myynnin suunnittelu ja toteuttaminen

Teknisenä asiantuntijana toiminen

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

 

Pakollinen tutkinnon osa korjaamopalvelun osaamisalalla:

Korjauksen haltuunotto

 

Valinnainen tutkinnon osa, joista toinen valitaan:

Ajoneuvon vianmääritys

Työkoneiden vianmääritys

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista tutkinnonosista:

Teknisenä asiantuntijana toimiminen

Testaus ja kilpailutoiminta

Sähköajoneuvojen korjaus

Päälli- ja korirakenteiden asennus sekä korjaus

Alusta- ja jarrujärjestelmien asiantuntijana toiminen

Koneenohjausjärjestelmien ylläpito ja säätäminen

Ajoneuvoalan kehitystehtävä

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Ajankohta

Nonstop-koulutusta

Kesto

Koulutuksen kesto on 1.5-2 vuotta. Näytöt sisältyvät koulutusaikaan.

Paikka

Nirvan kampus Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.01.2020—31.12.2020

Kouluttaja Vesa Nieminen, p. 044 7906 665

Kouluttaja Juha Vainio, p. 044 7906 239

Koulutussuunnittelija Teemu Pisto, p. 044 7906 243

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi