VALMA eli ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus on suunnattu sinulle, jos 

 • sinulla ei ole tutkintoa peruskoulun jälkeen tai
 • ammattitaitosi on vanhentunut tai se ei sovi suomalaiseen työelämään 
 • haluat opiskella tulevaisuudessa ammatin 
 • haluat opiskella ryhmässä, jossa muutkin opiskelijat ovat aikuisia 
 • haluat tutustua eri ammattien koulutuksiin ja oppisopimuskoulutukseen 

VALMAssa voivat opiskella aikuiset, jotka haluavat ammatilliseen koulutukseen, mutta tarvitsevat lisää valmennusta ja ohjausta ennen kuin se on mahdollista. VALMAn tavoitteena on, että löydät opiskelupaikan tai työpaikan.  

VALMA-koulutuksessa on erilaisia vaihtoehtoja

Kielipainotteiset VALMAt

 • VALMA, 10kk (kielipainotteinen, sisältää työharjoittelua) 
 • Voima-VALMA, 6kk (kielipainotteinen, ei sisällä työharjoittelua)  
 • VALMA rakennusalalle (kielipainotteinen, tutustuminen rakennusalan sisältöihin) 

Kielipainotteisessa VALMAssa opiskelet suomen kieltä, perustutkinnoissa vaadittuja yhteisiä tutkinnonosia (YTO), voit suorittaa YKI-testin ja tutustua haluamiisi ammattialoihin.

Ammattialapainotteiset VALMAt  

 • VALMA rakennusalalle, esim. rakennustyöntekijä, kiinteistönhoitaja ja maalari.  
 • VALMA puhtauspalvelualalle, esim. toimitilahuoltaja, laitoshuoltaja (sairaalahuolta). 
 • VALMA ravintola-alalle, esim. kokki ja tarjoilija. 

Kun saat opiskelupaikan koulutuksen aikana, voit siirtyä VALMAsta joustavasti ammattiopintoihin. Jos löydät työpaikan koulutuksen aikana, voit siirtyä työhön.

VALMA-koulutuksen sisältö

Valmassa 

 • opiskelet työelämätaitoja 
 • tutustut eri ammatteihin ja koulutusmuotoihin 
 • vahvistat opiskelutaitojasi niin, että VALMAn jälkeen pärjäät ammattiopinnoissa 
 • voit suorittaa ammattialaan liittyviä kortteja ja passeja; työturvallisuuskortin, hygieniapassin, ensiapuosaamisen kortin tai muita kortteja oman ammattialasi mukaan, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin, anniskelupassin, tulityökortin ja trukkikortin, jos tarvitset niitä myöhemmin työelämässä. 

Koulutukseen sisältyy opiskelussa ja työssä tarvittavia tietotekniikkataitoja esim. Office 365. 

Koulutuksessa voit suorittaa ammatillisten tutkintojen osia. Osat voivat olla perustutkinnoissa vaadittuja yhteisiä tutkinnonosia (matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen), mutta myös ammatillisen tutkinnonosan suorittaminen on mahdollista.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp) ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 60 osp valinnaisista koulutuksen osista.

Valmentavan koulutuksen osat ovat:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osp 
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osp 
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osp 
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osp  

Lisäksi opiskelija voi valita ammatillisen tutkinnonosat tai -osa-alueet 0-15 osp sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osp.

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910073/reformi/tiedot

VALMAssa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka). Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Kysy lisää! 

valma@takk.fi  

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus rakennusalalle Kiinteistöpalvelut;Rakentaminen;Sisustaminen ja pintakäsittely Muu koulutus Joustava aloitus
Kohderyhmä

Aikuiset, jotka ”matalalla kynnyksellä” haluavat tutustua monipuolisesti  rakennusalan VALMA-koulutuksiin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden /henkilökohtaisen osasamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Paikka

TAKK Nirvan kampus,  Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp.)
Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta. Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. kelan opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella.
Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.
Opintotuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
P
uh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.12.2019—27.11.2020

 Seuraava aloitus siirretty syksyyn koronatilanteen takia. Haku pyritään avaamaan heti, kun mahdollista.

Toteutus

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään, mitä ja miten opintoja suoritetaan.
Rakennusalan VALMA-koulutuksessa on mahdollista suorittaa pintakäsittelyn, talonrakennusalan ja kiinteistöpalvelualan ammatillisten perustutkintojen osia. Siirtyminen perustutkintotavoitteiseen koulutukseen on tehty sujuvaksi ja VALMAssa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa tutkintokoulutuksen pituuteen.
Koulutuksessa on kaksi viikon lomajaksoa joulukuussa ja kesäkuussa.

Sisältö

Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, ammattisanastoa, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.
Sisältö:
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen.
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen.
Rakennusalan VALMAn ammatillisen osat:
    -Perustustyöt /rakennusalan pt, talonrakentaja
    -Tapetointi /pintakäsittelyalan pt, maalari
   - Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen /puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja
Muut valinnaiset koulutuksen osat (esim. passit ja kortit).
Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910073/reformi/tiedot

Lisätiedot

Kouluttaja
Eija Sakki, puh. 044 7906 276
Koulutuspäällikkö
Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330
s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi
****
Valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka).
Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, rakennusala Maahanmuuttajakoulutus Maahanmuuttajakoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on 

 • oppia taitoja, joita tarvitaan rakennusalan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä
 • saavuttaa suomen kielen taitotaso B1
 • löytää opiskelupaikka tai työpaikka rakennusalalta
Kohderyhmä
 • Koulutus sopii rakennusalalle suuntautuville. 
 • Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa Suomesta. 
 • Koulutus vahvistaa suomen kielen taitoa.
 • Koulutus sopii niille, joka haluavat jatkaa samassa ammatissa Suomessa tai jotka haluavat uuden ammatin. 
 • Koulutus tukee perustutkinnoissa vaadittujen yhteisten tutkinnonosien suorittamista.  
Kesto

Valma kestää enintään yhden lukuvuoden tai henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaan.

Koulutuksen voi aloittaa non-stop.

1 lukuvuosi (60 osaamispistettä)

Lomajaksot;

22.6. - 3.7.2020

12.10. - 16.10.2020

21.12.2020 - 6.1.2021

Hakeutuminen
Hakuaika: 24.01.2020—31.07.2020

Hakemuksen koulutukseen voit tehdä tästä:  

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus sisältää suomen kieltä, rakennusalan ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, opiskeluvalmiuksia sekä perustutkinnoissa vaadittujen yhteisten tutkinnonosien suorittamista. 

Koulutuksen alussa teet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), joka on oma suunnitelma siitä, mitä opiskelet VALMAssa. 

Rakennusalan VALMA-koulutuksen aikana on mahdollisuus HOKSin mukaan suorittaa pintakäsittelyn, talonrakennusalan ja kiinteistöpalvelualan ammatillisten perustutkintojen osia. Siirtyminen perustutkintotavoitteiseen koulutukseen on tehty sujuvaksi ja VALMAssa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa tutkintokoulutuksen pituuteen. 

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6357898

Sisältö
 • Opiskelu suomen kielellä: suomen kieli työelämässä ja ammattikoulutuksessa 
 • Digitaalinen osaaminen (esim. Office 365, sähköposti, sähköinen asiointi)
 • Osaamiskortit (mm. työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiapuosaaminen)
 • Työelämä- ja yhteiskuntataidot
 • Ammatilliset koulutusmahdollisuudet ja tutustumiset, mm. koulutusvierailut ja koulutushakemukset.
 • Ammatillisten perustutkintojen pakollisia yhteisiä tutkinnon osia (enintään 35 osp):
 • suomen kieli (S2), englanti, digitaalinen osaaminen, taide ja luova ilmaisu 
 • yhteiskunnassa ja työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnittelu, yrittäminen, työkyky ja hyvinvointi ja kestävä kehitys
 • matematiikka, fysiikka ja kemia
 • valinnaiset opinnot, esim. työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, S2
 • YKI-tutkinto (keskitaso) heille, joiden taitotaso riittää tutkinnon suorittamiseen. 
 • Mahdollisesti rakennusalan ammatillisen perustutkinnon tutkinnonosa
 • Perustustyöt /rakennusalan pt, talonrakentaja 
 • Tapetointi /pintakäsittelyalan pt, maalari

Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen /puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja 

Lisätiedot

valma@takk.fi

kouluttaja Mari Poikolainen puh. 044 7906 484 mari.poikolainen@takk.fi

koulutuspäällikkö Janne Haikansalo puh. 044 7906 342 janne.haikansalo@takk.fi

sihteeri Leena Oraluoma puh. 044 7906 374 leena.oraluoma@takk.fi

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus puhtauspalvelualalle Muu koulutus;Puhdistus- ja kotityöpalvelut Joustava aloitus
Tavoite

Tavoitteena on löytää opiskelu- tai työpaikka. Koulutuksessa opit taitoja, joita tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä esim. toimitilahuoltajan, sairaalahuoltajan, kodinhuoltajan, siivoojana päivä- / vanhainkodissa tai kerros- / toimistosiivoojan ammatissa. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa yksi tutkinnonosa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilta puuttuu vielä ammatillinen tutkinto tai jotka ovat pitkään olleet pois työelämästä.
Koulutus sopii niille, joka haluavat selvittää sopisiko monipuolinen palveluala itselle ja matalalla kynnyksellä tutustua monipuolisesti TAKKin tarjoamiin koulutuksiin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden /henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp)

Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta. Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. KELAn opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella.
Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus jo hakeutumisvaiheessa.

Opintotuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.05.2020—27.11.2020

Koulutukseen on joustava haku ja uusia ryhmiä alkaa useita vuodessa. Voit kysyä vapaita paikkoja läpi vuoden. Hakeutuminen verkkolomakkeella. 

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään, mitä ja miten opintoja suoritetaan.
Puhtauspalvelualan VALMA-koulutuksessa on mahdollista suorittaa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintojen osia.
Siirtyminen perustutkintotavoitteiseen koulutukseen on tehty sujuvaksi ja VALMAssa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa tutkintokoulutuksen pituuteen.
Koulutuksessa on kaksi viikon lomajaksoa joulukuussa ja kesäkuussa.

Sisältö

Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, ammattisanastoa, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.

Sisältö:

VALMAn opetussuunnitelman mukaan ja sen lisäksi ammatillisen tutkinnon osat:
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt

 • Toimitilahuoltaja
 • Kodinhuoltaja
Lisätiedot

Koulutuspäällikkö
Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305

Kouluttaja

Maarit Kivikari, puh. 044 8906 308

 s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi

***********************************

Valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka). 
Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus ravintola-alalle Matkailu- ja ravitsemisala Muu koulutus 17.08.2020—11.06.2021

Koulutus suuntautuu ravintola-alan koulutukseen ja valmentaa opiskelijaa ravintola-alan koulutukseen hakeutumiseen. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. 

Tavoite

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan, selkeyttää alakohtaista ammatinvalintaansa ja hankkii valmiuksia jatko-opintoihinsa. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilta puuttuu vielä ammatillinen tutkinto tai jotka ovat pitkään olleet pois työelämästä.
Koulutus sopii niille, joka haluavat selvittää sopisiko monipuolinen palveluala itselle ja matalalla kynnyksellä tutustua monipuolisesti TAKKn tarjoamiin koulutuksiin. Koulutukseen hakeutuvalla voi olla aiempaa kokemusta ravintola-alasta.

Kesto

Ravintola-alan VALMA kestää yhden lukuvuoden /henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.  

Paikka

TAKK Tampereen valtatie 15, Tampere 

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.05.2020—02.08.2020

Hae koulutukseen hakulomakkeen kautta.

Koulutuksen aikataulu:

 • Haku päättyy 2.8.2020
 • Haastattelut 7.8.2020
 • Koulutus alkaa 17.8.2020
 • Loma-aika 21.12-29.12.2020

 Rahoitus

Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta. Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. KELAn opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella.
Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus jo hakeutumisvaiheessa.

Opintotuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

 

Hakulomakkeeseen
Lisätiedot
 • TAKK, koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305, eija.jarvilahti@takk.fi
 • TAKK, koulutussuunnittelija Tapio Määttänen, puh. 044 7906 384, tapio.maattanen@takk.fi
 • TAKK, sihteeri Helena Nikkilä, puh. 044 7906 405, helena.nikkila@takk.fi 
 • TAKK, opintoetuudet, opintoneuvonta@takk.fi
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, 10 kk Maahanmuuttajakoulutus Maahanmuuttajakoulutus 17.08.2020—28.05.2021
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on

 • oppia taitoja, joita tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä
 • saavuttaa suomen kielen taitotaso B1
 • löytää opiskelupaikka tai työpaikka
Kohderyhmä
 • Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa Suomesta. 
 • Koulutus vahvistaa suomen kielen taitoa.
 • Koulutus sopii niille, joka haluavat jatkaa samassa ammatissa Suomessa tai jotka haluavat uuden ammatin. 
 • Koulutus tukee perustutkinnoissa vaadittujen yhteisten tutkinnonosien suorittamista.  
Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden. Uusia ryhmiä alkaa useita kertoja vuodessa. Kysy vapaita paikkoja.

1 lukuvuosi (60 osaamispistettä)

Lomajaksot;

12.10.2020 - 18.10.2020

23.12.2020 - 6.1.2021

1.3.2021 - 7.3.2021

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 31.03.2020—31.07.2020

Koulutuksen hakemukselle pääset tästä.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus sisältää suomen kieltä, ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla sekä perustutkinnoissa vaadittujen yhteisten tutkinnonosien suorittamista. 

 

Koulutuksen alussa teet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), joka on oma suunnitelma siitä, mitä opiskelet VALMAssa. 

 

 

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6357898

Sisältö
 • Opiskelu suomen kielellä: suomen kieli työelämässä ja ammattikoulutuksessa 
 • Digitaalinen osaaminen (esim. Office 365, sähköposti, sähköinen asiointi) 
 • Osaamiskortit (mm. hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja ensiapuosaaminen)
 • Työelämä- ja yhteiskuntataidot
 • Työharjoittelu
 • Ammatilliset koulutusmahdollisuudet ja tutustumiset, mm. koulutusvierailut ja koulutushakemukset.
 • Ammatillisten perustutkintojen pakollisia yhteisiä tutkinnon osia (enintään 35 osp):
 • suomen kieli (S2), englanti, digitaalinen osaaminen, taide ja luova ilmaisu 
 • yhteiskunnassa ja työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnittelu, yrittäminen, työkyky ja hyvinvointi ja kestävä kehitys
 • matematiikka, fysiikka ja kemia
 • valinnaiset opinnot, esim. työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, S2 
 • Mahdollisesti ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osa.
 • YKI-tutkinto (keskitaso) heille, joiden taitotaso riittää tutkinnon suorittamiseen.

 

Lisätiedot

valma@takk.fi

kouluttaja Mari Poikolainen puh. 044 7906 484 mari.poikolainen@takk.fi

koulutuspäällikkö Janne Haikansalo puh. 044 7906 342 janne.haikansalo@takk.fi

sihteeri Leena Oraluoma puh. 044 7906 374 leena.oraluoma@takk.fi

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA, kesto 6 kk Maahanmuuttajakoulutus Maahanmuuttajakoulutus 17.08.2020—12.02.2021
Tavoite

Tavoite  

 • oppia taitoja, joita tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä
 • saavuttaa suomen kielen taitotaso B1
 • löytää opiskelupaikka tai työpaikka
Kohderyhmä
 • Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa Suomesta. 
 • Koulutus vahvistaa suomen kielen taitoa.
 • Koulutus sopii niille, joka haluavat jatkaa samassa ammatissa Suomessa tai jotka haluavat uuden ammatin. 
 • Koulutus tukee perustutkinnoissa vaadittujen yhteisten tutkinnonosien suorittamista.  
 • Kysy lisää, miten koulutus voi olla mahdollinen myös kotoutumisajan jälkeen.
Kesto

Koulutus kestää n. 6 kk. 

Lomajakso 12.10. - 18.10.2020 

23.12.2020 - 6.1.2021

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 30.03.2020—31.07.2020

Hakuaika: 14.4.2020—31.07.2020

Koulutuksen hakemukselle pääset tästä. 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus sisältää suomen kieltä, ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, opiskeluvalmiuksia sekä perustutkinnoissa vaadittujen yhteisten tutkinnonosien suorittamista. 

Koulutuksen alussa teet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), joka on oma suunnitelma siitä, mitä opiskelet VALMAssa. 

Sisältö
 • Opiskelu suomen kielellä: suomen kieli työelämässä ja ammattikoulutuksessa 
 • Digitaalinen osaaminen (esim. Office 365, sähköposti, sähköinen asiointi) 
 • Osaamiskortit (mm. hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja ensiapuosaaminen)
 • Työelämä- ja yhteiskuntataidot
 • Ammatilliset koulutusmahdollisuudet ja tutustumiset, mm. koulutusvierailut ja koulutushakemukset.
 • Ammatillisten perustutkintojen pakollisia yhteisiä tutkinnon osia (enintään 35 osp):
 • suomen kieli (S2), englanti, digitaalinen osaaminen, taide ja luova ilmaisu 
 • yhteiskunnassa ja työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnittelu, yrittäminen, työkyky ja hyvinvointi ja kestävä kehitys
 • matematiikka, fysiikka ja kemia
 • valinnaiset opinnot, esim. työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, S2 
 • Mahdollisesti ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osa.
 • YKI-tutkinto (keskitaso) heille, joiden taitotaso riittää tutkinnon suorittamiseen.
Lisätiedot

valma@takk.fi

kouluttaja Mari Poikolainen puh. 044 7906 484 mari.poikolainen@takk.fi

koulutuspäällikkö Janne Haikansalo puh. 044 7906 342 janne.haikansalo@takk.fi

sihteeri Leena Oraluoma puh. 044 7906 374 leena.oraluoma@takk.fi