Hitsauksen lisäkoulutus sopii metallialalle tulevalle ammatin perustaitojen hankkimiseen tai alan koulutusta tai työkokemusta omaavalle täydennyskoulutukseksi.

Hitsaajan lisäkoulutuksessa perehdytään tyypillisimpiin levy-, putki- ja metallirakennealan koneiden ja hitsauslaitteiden käyttöön sekä päivittäisiin huoltotoimenpiteisiin. Myös käytettävät lisäainetyypit ja hitsauskaasut tulevat tutuiksi.

Hitsauksen lisäkoulutuksen käynyt henkilö osaa toimia itsenäisesti erilaisissa konepajateollisuuden hitsaustöissä suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Hänellä on perustiedot ja -taidot yleisimmistä hitsaustöissä käytettävistä mekanisointilaitteista ja hän tuntee hitsausoperaattorin pätevyyskoestandardin SFS-EN 14732 sisällön.

Koulutuksen aikana voi suorittaa SFS-EN ISO 9606-1 standardin mukaisia hitsauskokeita puikko-, MIG/MAG- ja TIG-menetelmillä.

Hitsaajan peruskoulutuksen sisältö

 • Koneenpiirustuksen perusteet
 • Levytöiden perusteet
 • Hitsauksen perusteet
 • Hitsausprosessit (puikko, MIG/MAG ja TIG)
 • Mittaustekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Tulityökoulutus
 • Nostovälinekoulutus
 • Trukkikoulutus
 • Ensiapukoulutus
 • Työturvallisuuskoulutus
 • Soveltava ammattityö
 • Pätevyyskoe.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Hitsauksen lisäkoulutus Kone- ja metallitekniikka Työvoimakoulutus Joustava aloitus

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille/työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille, joilla on jo jonkin verran työkokemusta tai koulutusta metallialalta. Koulutus soveltuu myös heille, jotka tarvitsevat muussa kuin kone- ja tuotantotekniikan työssään perushitsaustaitoja, kuten rakennusalalla tai talotekniikan työtehtävissä.

Koulutukseen valittavalla tulee olla valmiudet työskennellä alalla vähintään 2-vuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Tavoite

Hitsauksen lisäkoulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti erilaisissa hitsaustöissä suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Koulutuksen aikana voi hitsata yhden SFS-EN ISO 9606-1 standardin mukaisen hitsaajan pätevyyskokeen kunkin moduulin aikana. Koulutuksessa saadaan perustiedot ja -taidot yleisimmistä hitsaustöissä käytetyistä mekanisointilaitteista ja tutustutaan hitsausoperaattorin pätevyyskoestandardin SFS-EN ISO 14732 sisältöön.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija hallitsee tyypillisimpien levy-, putki- ja metallirakennealan koneiden ja hitsauslaitteiden turvallisen käytön ja päivittäisen huollon sekä tuntee pätevyysalueensa käytössä olevat lisäainetyypit ja hitsauskaasut.

Kesto

6 kuukautta

Ajankohta

Hae koulutukseen heti!

Hakemuksen tilannetta voi seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös):
www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Henkilöasiakkaat -> Koulutushakemusteni tilanne.

Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:
www.te-palvelut.fi -> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 24.01.2020—19.02.2020

Tämän ilmoituksen "Hae tähän koulutukseen" sähköisen hakemuksen painikkeesta tai oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja/tai millä tavoin tämä ammatillinen lisäkoulutus hyödyntää nykyistä osaamistasi.

Huom! Muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa.

Toteutus

Koulutus alkaa 1 kk kestävällä orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus hitsausammattiin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta sekä työhallissa tapahtuvaa käytännön harjoittelua eri hitsausprosesseilla. Koulutuksen aikana suoritetaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon hitsaus- sekä levytöiden ja hitsauksen perustyöosio.

Sisältö
 • Koneenpiirustuksen perusteet
 • Levytöiden perusteet
 • Hitsauksen perusteet
 • Hitsausprosessit (puikko, MAG/MIG/TIG)
 • Mittaustekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Tulityökoulutus
 • Nostovälinekoulutus
 • Trukkikoulutus
 • Ensiapukoulutus (EA1)
 • Työturvallisuuskoulutus
 • Soveltava ammattityö

Koulutuksen aikana suoritetaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta hitsaus- ja levytyön perustyöosio.

Lisätiedot

Kouluttaja Vesa Mäenpää, puh. 044 790 6111
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 790 6233
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Hitsauksen lisäkoulutus Kone- ja metallitekniikka Työvoimakoulutus 16.03.2020—11.09.2020

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille/työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille, joilla on jo jonkin verran työkokemusta tai koulutusta metallialalta. Koulutus soveltuu myös heille, jotka tarvitsevat muussa kuin kone- ja tuotantotekniikan työssään perushitsaustaitoja, kuten rakennusalalla tai talotekniikan työtehtävissä.

Koulutukseen valittavalla tulee olla valmiudet työskennellä alalla vähintään 2-vuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Tavoite

Hitsauksen lisäkoulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti erilaisissa hitsaustöissä suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Koulutuksen aikana voi hitsata yhden SFS-EN ISO 9606-1 standardin mukaisen hitsaajan pätevyyskokeen kunkin moduulin aikana. Koulutuksessa saadaan perustiedot ja -taidot yleisimmistä hitsaustöissä käytetyistä mekanisointilaitteista ja tutustutaan hitsausoperaattorin pätevyyskoestandardin SFS-EN ISO 14732 sisältöön.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija hallitsee tyypillisimpien levy-, putki- ja metallirakennealan koneiden ja hitsauslaitteiden turvallisen käytön ja päivittäisen huollon sekä tuntee pätevyysalueensa käytössä olevat lisäainetyypit ja hitsauskaasut.

Kesto

Koulutuksen kesto on 6 kk, ajalla: 16.3.2020 - 11.9.2020

Ajankohta

Hae koulutukseen heti!

Hakemuksen tilannetta voi seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös):
www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Henkilöasiakkaat -> Koulutushakemusteni tilanne.

Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:
www.te-palvelut.fi -> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 27.12.2019—19.02.2020

Täytä hakemus Te-palveluiden sivuilla. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro kiinnostuksesi koulutukseen ja työhön sekä aikaisemmasta kokemuksestasi alalta hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Jos olet hakenut samaan aikaan myös muuhun työvoimakoulutukseen, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka opiskelun aikainen majoitus järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

 

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi
- Hakuaika päättyy 19.02.2020.
- Paperivalinta 20.02.2020.
- Haastattelut 02.03.2020, Pirkanmaan TE-toimisto, Tampere, klo 8.00-16.15 välisellä ajalla.
- Koulutus alkaa 16.03.2020.

Toteutus

Koulutus alkaa 1 kk kestävällä orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus hitsausammattiin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta sekä työhallissa tapahtuvaa käytännön harjoittelua eri hitsausprosesseilla. Koulutuksen aikana suoritetaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon hitsaus- sekä levytöiden ja hitsauksen perustyöosio.

Sisältö
 • Koneenpiirustuksen perusteet
 • Levytöiden perusteet
 • Hitsauksen perusteet
 • Hitsausprosessit (puikko, MAG/MIG/TIG)
 • Mittaustekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Tulityökoulutus
 • Nostovälinekoulutus
 • Trukkikoulutus
 • Ensiapukoulutus (EA1)
 • Työturvallisuuskoulutus
 • Soveltava ammattityö

Koulutuksen aikana suoritetaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta hitsaus- ja levytyön perustyöosio.

Lisätiedot

Kouluttaja Vesa Mäenpää, puh. 044 7906 111
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 7906 233
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi