Hitsaajan peruskoulutus
- kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osatutkinto

Hitsaajan peruskoulutus sopii metallialalle tulevalle ammatin perustaitojen hankkimiseen. Jos olet valinnut metallialan, tällä pääset alkuun!

Hitsaajan peruskoulutuksessa perehdytään tyypillisimpiin levy-, putki- ja metallirakennealan koneiden ja hitsauslaitteiden käyttöön sekä päivittäisiin huoltotoimenpiteisiin. Myös käytettävät lisäainetyypit ja hitsauskaasut tulevat tutuiksi.

Hitsaajan peruskoulutuksen käynyt henkilö osaa toimia itsenäisesti erilaisissa konepajateollisuuden hitsaustöissä suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Hänellä on perustiedot ja -taidot yleisimmistä hitsaustöissä käytettävistä mekanisointilaitteista ja hän tuntee hitsausoperaattorin pätevyyskoestandardin SFS-EN 14732 sisällön.

Koulutuksessa suoritetaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon hitsausosio sekä levytöiden ja hitsauksen perustyöosio. Koulutuksen aikana voi suorittaa SFS-EN ISO 9606-1 standardin mukaisia hitsauskokeita puikko-, MIG/MAG- ja TIG-menetelmillä.

Toteutus

Koulutus alkaa 1 kk:n orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma ja varmistetaan opiskelijan soveltuvuus hitsausammattiin. Opiskeluun kuuluu teoriaopetusta sekä käytännön hitsausharjoittelua.

Hitsaajan peruskoulutuksen sisältö

 • Koneenpiirustuksen perusteet
 • Levytöiden perusteet
 • Hitsauksen perusteet
 • Hitsausprosessit (puikko, MIG/MAG ja TIG)
 • Mittaustekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Tulityökoulutus
 • Nostovälinekoulutus
 • Trukkikoulutus
 • Ensiapukoulutus
 • Työturvallisuuskoulutus
 • Soveltava ammattityö
 • Pätevyyskoe.

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Hitsauksen lisäkoulutus Kone- ja metallitekniikka Muu koulutus Joustava aloitus

Koulutus on tarkoitettu levyseppähitsaajan koulutuksen suorittaneille tai aikaisempaa hitsauskokemusta omaaville henkilöille.

Kohderyhmä

Levyseppähitsaajan koulutuksen suorittaneet tai aikaisempaa hitsauskokemusta omaavat henkilöt.

Ajankohta

Nonstop koulutusta

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 27.12.2018—31.12.2019

Koulutukseen haetaan oheisella verkkolomakkeella

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Opetus tapahtuu TAKKin tiloissa lähiopetuksena osoitteessa Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere.

Sisältö

Hitsaajan pätevöittämisjakso

 • Hitsausharjoitukset
 • Hitsaustekniikka
 • Hitsauskokeet
Lisätiedot

Kouluttaja Vesa Mäenpää, puh. 044 7906111
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 7906233
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi