Tavoite

Täydennyskoulutus antaa tarvittavan kertauksen koneenasennuksen perus asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Kertauksen piiriin kuuluvat myös hydrauliikan, pneumatiikan ja ohjaustekniikan eri laitteistojen asennukset ja huollot. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa työelämän valmiudet toimia työssään itsenäisesti alan perus- ja ammattitehtävissä ja täyttää näin työelämän edellyttämän ammattitaidon vaatimukset.

Kohderyhmä

Koneen- ja kunnossapitoasentajan täydennyskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet koneen- ja kunnossapitoasentajan koulutuksen tai tehneet asennustyötä, mutta joiden osaaminen kaipaa päivitystä tai vahvistusta.

 

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä alalla vähintään kaksivuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Toteutus

oulutus on työllistymiseen tähtäävää ja yksilöllisesti räätälöityä koulutusta opiskelijan koulutustarpeen (HOKS) tarpeen mukaan.

Opiskelun osa-alueet ovat:
- Mekaaniset asennukset ja kunnossapito
- Hydrauliikka-asennukset ja kunnossapito
- Pneumatiikka-asennukset ja kunnossapito
- Ohjaus- ja automaatiolaitetyöt
- Kunnonvalvonnan mittaukset
- Koneenasennus ja kunnossapito

Ajankohta

Nonstop-koulutusta

Kesto

Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja määräytyy henkilökohtaisen lukusuunnitelman mukaan yhdestä kuuteen kuukautta. Koulutuksen kestoa voidaan jatkaa harkinnanvaraisesti.

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen
Hakuaika: 24.01.2020—07.04.2020

Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta Te-palveluiden sivulla. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro kiinnostuksesi koulutukseen ja työhön sekä aikaisemmasta kokemuksestasi alalta hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Jos olet hakenut samaan aikaan myös muuhun työvoimakoulutukseen, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen.

Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka opiskelun aikainen majoitus järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi
- Koulutuksen hakuaika päättyy 6.1.2020.
- Esivalinta tehdään 7.1.2020.
- Valintahaastattelut järjestetään 16.-17.1.2020 Pirkanmaan TE-toimistossa Tampereella ja ne sijoittuvat 8.00-16.15 väliselle ajalle.
- Koulutus alkaa 27.1.2020. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja vaihtelee yhdestä kahdeksaan kuukautta henkilökohtaisen lukusuunnitelman mukaan. Koulutusta toteutetaan ajalla 27.1.-24.7.2020.

 

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätiedot

- Pirkanmaan TE-toimisto, koulutusasiantuntija Janne Virtala, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.
- Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, kouluttaja Hannu-Pekka Talvinen, puh. 044 7906 402, etunimi.sukunimi@takk.fi.