CNC-koneistajat tarvitsevat työssään itsenäistä ongelmanratkaisukykyä, tietoteknistä osaamista sekä käytännöntyöhön tarttumista. Näihin kaikkiin koneistajat keskittyvät kone- ja tuotantotekniikan tutkintokoulutuksessa. Perustutkintovaatimukset ovat nousseet niin, että koulutuksen suorittaneet voivat kutsua itseään CNC-koneistuksen ammattilaisiksi.

CNC-koneistuksen osaajana

 • työskentelet osavalmistusta tekevien yritysten tuotannon parissa
 • käytät moderneja valmistustekniikoita (CNC-koneet)
 • teet itsenäisiä päätöksiä laatuvaatimuksien täyttämiseksi.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto sopii sinulle täydellisesti, mikäli

 • olet motivoitunut uuden ammatin oppimiseen
 • pidät tekniikan parissa työskentelystä
 • perusterveytesi on hyvä
 • tykkäät oppia tekemällä - et lukemalla
 • tykkäät nähdä konkreettiset kättesi jäljet.

Koneistajan peruskoulutuksessa opiskellaan koneistuksen perustaidot, jotka hallitseva pystyy työskentelemään metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittanut koneistaja selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä.

Keskeisimmät opiskeltavat työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Ammattitaidon perustana on manuaalityöstö, mutta automaatiosovellusten ja tietotekniikan merkitys kasvaa alalla jatkuvasti.

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu

Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskellaan käytännönläheisesti aidoissa tuotantoympäristöissä. Teoriatietojen tukemana paneudutaan käytännön töihin oikeilla laitteilla. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opiskeluun sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua sekä ohjattua työssäoppimista. Tutkinto koostuu opintojen aikana tehtävistä osaamisen näytöistä aidoissa työtehtävissä.

Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen tarkempi kesto, sisältö ja näyttöjen suorittaminen.

Koneistajan koulutuksen sisältö ja tutkinnon muodostuminen

Pakolliset osat

 • Valmistustyöt
 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Koneistus.

Valinnaiset osat

 • Manuaalikoneistus
 • CNC-sorvaus
 • CNC-jyrsintä
 • CAD/CAM-ohjelmointi
 • Konepajamittaukset
 • Robotin käyttö.

Koneistajan peruskoulutus yrityksille

Koneistajakoulutusta voidaan järjestää myös yrityskohtaisena täsmäkoulutuksena ilman tutkintotavoitetta. Soita ja kysy lisää!

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Koneistajan peruskoulutus/Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Metallitekniikka Tutkintoon valmistava;Muu koulutus Joustava aloitus

Koulutus on tarkoitettu metallialan koneistustehtäviin aikoville.
Huomioi, että koneistajan koulutus edellyttää aina Metallialan tutustumisjakson suorittamista, jos hakijalla ei ole aiempaa työkokemusta tai opintoja.

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koulutus on kone- ja metallialan perustutkintoon valmistavaa koulutusta tai yrityskohtaista täsmäkoululutusta ilman tutkintotavoitetta. Koneistuksen perustaitoja tarvitaan metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Keskeisimmät työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Ammattitaidon perustana on manuulityöstö, mutta automaatiosovelluksest ja tietotekniikka valtaavat alaa yhä voimakkaimmin (CNC).

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu metallialan koneistustehtäviin aikoville, joilla ei fyysisiä esteitä metallityön tekemiseen ja joilla on mahdollisuus työskennellä vähintään 2-vuorotyössä. Opiskelijalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.
Koulutukseen voivat hakea myös taantuman aikana koneistajaksi valmistuneille ja ilman työpaikkaa jääneille ammattitaidon syventämiseksi ja rutiinin saamiseksi.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 24.01.2020—31.12.2020

Nonstop -koulutusta.

Koulutukseen voi hakeutua oheisella verkkolomakkeella.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus alkaa 3 kk orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus koneistusalan ammatteihin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen tapahtuu väliharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja/taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa.

Sisältö

Koneistaja, valmistustekniikan osaamisala

Koneistuksen orientointijakso 3kk

 • Manuaalikoneistuksen perusteet
 • Työstötekniikka

Tutkintotavoitteinen koulutus

Kaikille yhteiset opinnot

 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Koneistuksen perustyöt
 • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt
 • Koneistus

Valinnaiset opinnot, valittava 4 osaa

 • Manuaalikoneistus
 • CNC-sorvaus
 • CNC-jyrsintä
 • CAD/CAM -2d-työstöratojen valmistus
 • CAD/CAM -3d-työstöratojen valmistus
 • Konepajamittaus
Lisätiedot

Kouluttaja Jarkko Kortehisto, puh. 044 790 6258
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 790 6233
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai sen osatutkinto, koneistaja Kone- ja metallitekniikka Työvoimakoulutus Joustava aloitus

Koneistaja tuottaa teollisuudelle osia. Keskeisimmät työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Koneistuksen oppimisen perustana on manuaalityöstö, mutta tämän päivän ammattitaitoon vaaditaan myös CNC-tekniikan hallintaa, ohjelmointia ja koneenkäyttöä, jota painotetaan myös opiskelussa. Koulutuksen suorittanut opiskelija selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä.

 

Koulutus on kone- ja metallialan perustutkintoon tai sen osatutkintoihin valmistavaa koulutusta tai yksilöllistä täsmäkoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

 

Katso esimerkki koneistajan koulutuspolusta ja työstä tästä.

Kohderyhmä

Koneistaja, valmistustekniikan osaamisalan koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet ja valmiit työskentelemään metalliteollisuudessa. Työvoimakoulutus on ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille. Henkilöillä, joilla ei ole kokemusta teollisesta työstä, tulee ensin hakeutua konetekniikan tutustumisjaksolle.

 

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä vähintään kaksivuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

 

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät tästä. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 24.01.2020—07.04.2020

Koulutukseen haetaan Te-sivujen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro kiinnostuksestasi koneistajan koulutukseen ja työhön hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Kerro myös, mikä tekee sinusta alalle soveltuvan? Jos olet hakenut samaan aikaan myös muuhun työvoimakoulutukseen, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka opiskelun aikainen majoitus järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

 

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi .
- Hakuaika koulutukseen päättyy 7.4.2020.
- Koulutuksen esivalinta 8.4.2020.
- Valintahaastattelut järjestetään16.-17.4.2020 klo 8.00-16.15 välisenä aikana Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Nirvan toimipisteessä osoitteessa Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.
- Koulutus alkaa 27.4.2020 orientointijaksolla, joka kestää 19.8.2020 asti.
- Koulutuksen kokonaiskesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan aina 23.2.2022 asti.

Sisältö

Koulutus alkaa kolme kuukautta kestävällä orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelma (HOKS) ja varmistetaan opiskelijan soveltuvuus koneistajan ammattiin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen toteutuu työharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja ja taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

 

Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa.


1. Pakolliset osat ovat valmistustyöt, asennuksen ja automaation perustyöt sekä koneistus.
2. Valinnaiset osiot ovat manuaalikoneistus, CNC-sorvaus, CNC-jyrsintä, CAD/CAM-ohjelmointi, konepajamittaukset ja robotin käyttö.
3. Kaikille yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

 

Tutkinnon rakenteet löydät opetushallituksen sivuilta osoitteesta

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimisto, koulutusasiantuntija Janne Virtala, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, kouluttaja Jarkko Kortehisto, puh. 044 7906 258, etunimi.sukunimi@takk.fi.