Ammattitaidon kartoitus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille kotityö- ja puhtausalan koulutusta tai kokemusta omaaville työnhakijoille. Koulutuksen aikana opiskelijalle laaditaan erillinen ammattitaidon ja työllistymismahdollisuuksien kartoitus. Kartoitus sisältää opiskeluvalmiuksien ja käytännön työn valmiuksien kartoittamista.

Kartoituksen pituus on yhdestä kymmeneen päivää, mutta tarvittaessa aikaa pidennetään. Hakemuksia voi jättää non-stop eli jatkuvasti ja myös koulutuksen valinnat ja aloitukset toteutetaan non-stop.

Tavoite

Ammattitaidon kartoituksen tavoitteena on selvittää nykyinen ammattitaitosi suhteessa koti- ja puhtauspalvelualan nykyvaatimuksiin. Tavoitteena on saada realistinen kuva osaamisesta ja luoda konkreettinen suunnitelma ammattitaitojen päivittämiseksi tai uuden ammattitaidon hankkimiseksi niin, että työllistymismahdollisuudet paranevat.

Toteutus

Kartoitusjaksolla osoitat oman osaamisalueesi käytännön työtä tehden, kouluttajan antamien ohjeiden mukaan. Kartoituksessa käydään läpi alan yleiset ammattitaitovaatimukset kuten asenne, motivaatio ja terveys sekä alan syvällisempi osaaminen. Tämän koulutuksen aikana ei opiskella uutta, vaan luodaan polku työllistymismahdollisuuksien parantamiselle esimerkiksi kouluttatumisella ja työnhakutekniikan parantamisella.

Lukusuunnitelma:
- alan yleiset ammattitaitovaatimukset
- lähtötason kartoitus
- omien valmiuksien kartoittaminen
- ammattitaidon kartoittaminen koti- ja puhtauspalveluissa
- oma jatkosuunnitelma tulosten perusteella
- eri koulutusmahdollisuudet
- työnhakusuunnitelma

Koulutus toteutetaan non-stop-periaatteella. Koulutuksen valinta, aloitus ja kesto sovitaan yksilöllisesti. Lähtökohtaisesti koulutuksen kesto on kymmenen päivää.


Ajankohta

Nonstop-koulutusta

Paikka

Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.05.2020—31.12.2020

Koulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla. Koulutusnumero 688167, hakemukselle pääset tästä

 Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro kiinnostuksesi koulutukseen ja työhön sekä aikaisemmasta kokemuksestasi alalta hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka opiskelun aikainen majoitus järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi .
- Hakuaika päättyy 17.5.2020.
- Esivalinta tehdään 18.5.2020
- Valintahaastattelujen ajankohdat sovitaan puhelimitse 18.5.-20.5.2020 väliselle ajalle sijoittuen. Valintahaastattelut toteutetaan videohaastatteluina.
- Kartoitus toteutetaan 25.5.-5.6.2020 välisenä aikana.

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305, eija.jarvilahti@takk.fi.
- Pirkanmaan TE-toimisto, koulutusasiantuntija Janne Virtala, janne.virtala@te-toimisto.fi.