Hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneet ammattilaiset työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa eli asumispalveluyksiköissä. Hoiva-avustajan työtä ovat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen

 • ruokailussa
 • hygienian hoidossa
 • vaatehuollossa
 • ulkoilussa
 • viriketoiminnassa
 • keittiössä ja puhtaanapidossa

Hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä he saa vastata lääkehoidosta.

Kenelle hoiva-avustajan opiskelu ja työ sopivat?

Hoiva-avustajakoulutus sopii ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä kiinnostuneelle, joka haluaa toimia avustajana ikääntyneille tai vammaisille. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

Hoiva-avustajan koulutuksen sisältö

Hoiva-avustajakoulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta:

 

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Kouluttaudu ja työllisty hoiva-avustajaksi Viola-kotiyhdistys ry:lle (rekrytoiva koulutus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 06.05.2020—30.11.2020

Ikäihmisten hoitoon ja hoivaan kaivataan tekijöitä turvaamaan hyvä hoito. Osaavalla hoidolla tuetaan iäkkään toimintakykyä ja pidetään yllä hänen omia voimavarojaan.
Työvoimakoulutus on yritykselle yksi mahdollisuus turvata osaavan työvoiman saantia.
Tämä rekrytoiva koulutus tarjoaa käytännönläheisen tavan kouluttautua hoitotyöhön teoria ja käytäntö vaihdellen.

Viola-kotiyhdistys ry kuuluu alan arvostetuimpien toimijoiden joukkoon. Olemme yhteiskunnallinen yritys. Se viestii vahvasta arvopohjastamme ja kotimaisuudesta. Palveluita tuotamme ihmisläheisesti ja asiakasta arvostaen. Meidän palvelukorttelissa työskentelee reilu 60 ammattilaista.

Tavoitteemme on olla suunnannäyttäjä ikäihmisten palveluissa. Haluamme, että henkilöstö tuntee työn tekemisen iloa sekä haluaa kehittyä itse ja kehittää omaa työtään.

Viola-koti tarjoaa hyvät työolosuhteet, nykyaikaiset työvälineet. Kehitämme jatkuvasti digitaalisia työkaluja. Olemme joustava työnantaja. Meillä voi tehdä töitä vakituisessa työsuhteessa joko kokoaikaisesti tai sen verran kuin itselle sopii.

Haluamme joukkoomme vastuullisia ja itsenäisiä tekijöitä. Tarjoamme merkityksellistä työtä, joka tähtää ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitoon. Välitämme asiakkaistamme ja työmme jäljestä.

Työnantajana tarjoamme mielekästä työtä sekä hyvät kehittymis- ja etenemismahdollisuudet.

Viola-koti sijaitsee keskeisellä paikalla, johon pääsee kätevästi myös julkisilla kulkuneuvoilla. Lisätietoa löydät: Viola-kotiyhdistys ry

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutus alkaa orientointijaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan hoiva-avustajakoulutus, joka sisältää yhden tutkinnon osan lähihoitajakoulutuksesta ja yhden osan puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.
Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 55 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen
Hakuaika: 04.03.2020—06.04.2020

Soveltuvuustesti 16.4.2020  (kutsu tiedoksi Oma asiointipalveluun ja tekstiviestinä)
Valintahaastattelu 22.-24.4.2020 (kutsu Oma asiointipalvelussa ja tekstiviestinä)

Koulutus alkaa 6.5.2020 orientointijaksolla.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä Osaajaksi vanhustyöhön -kouluttaudu ja työllisty hakemuslomakkeella. Koulutusnumero 691614

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA:
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne


LISÄTIEDOT

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9:00 - 16:15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Toteutus

Koulutus koostuu yrityskohtaisesti suunnitellusta perustutkintokoulutuksesta, johon sisältyy orientaatiojakson jälkeen ammatillinen osuus. Työnantajat palkkaavat pääasiassa lähihoitajaksi valmistuneita mutta jonkin verran myös hoiva-avustajia.

Ammatillisella jaksolla voi suorittaa hoiva-avustajakoulutuksen, joka sisältää yhden tutkinnon osan lähihoitajakoulutuksesta ja yhden osan puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta.

Opiskelijat valitaan ensin orientointijaksolle 6.5.2020 – 22.5.2020, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Orientointijaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat hoiva-avustajakoulutukseen 25.5.2020 – 30.11.2020.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Viola-kotiyhdistys ry:n toimipisteessä
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella.
 • Koulutukseen sisältyy loma-aika: 20.7. - 31.7.2020.

Orientaatio-opinnot 6.5.2020 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 25.5.2020 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
 • ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittua osaamista ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401

sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Viola-kotiyhdistys ry
henkilöstöpäällikkö Elina Konsala, puh. 040 589 1471, elina.konsala@viola-koti.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Alajuuma 0295 045 538