Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehille, työryhmän vetäjille tai kyseisiin tehtäviin siirtyville.

Esimiehenä toimiva saa lähiesimiestyön ammattitutkinnon opinnoista

 • varmuutta työryhmän ohjaamiseen ja perehdyttämiseen
 • ideoita ja toimintamalleja toiminnan kehittämiseen
 • valmiuksia ja taitoja esimiestyössä onnistumiseen.

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon kuuluu kolme tutkinnon osaa

Pakollinen tutkinnon osa

 • Lähiesimiehenä toimiminen.

Lisäksi suoritetaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa, jotka valitaan opiskelijan työtehtävien ja tavoitteiden mukaisesti. Valinnaiset osat valitaan seuraavista:

 • Asiakassuhteiden hoito
 • Toiminnan kannattavuus
 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma.

Lisätiedot tutkinnosta lähiesimiestyön ammattitutkinnon ePerusteista

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimiville 541 Kotityö-, puhdistus- ja tekniset terveyspalvelut;Puhdistus- ja kotityöpalvelut Joustava aloitus

Lähiesimiestyön ammattitutkinto nyt räätälöitynä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle toimiville henkilöille!

Tavoite

Koulutuksen aikana on tavoitteena suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto näyttötutkintona omalla työpaikalla. Tutkinnolla osoitat ammattitaitosi ja samalla voit kehittää työyhteisönne perehdyttämiskäytäntöjä, asiakassuhteita, kannattavuutta, esimiestyötä tai henkilöstökäytäntöjä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimiville työryhmän, tiimin, osaston tai palveluyksikön vetäjille/lähiesimiehille tai kyseisiin tehtäviin siirtyville henkilöille. Oppisopimuksessa viikottaisen työajan tulee olla vähintään 25 h/vko.

Kesto

Noin 1 vuosi

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

 

Oppisopimuskoulutuksen hinta on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on osoitettava opiskelijalle. Hallituksen esityksen HE 107/2017 mukaan työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan.

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 27.11.2019—30.11.2020

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti kuukausittain.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti lähiesimiestyön tehtävissä. Lähiopiskelua on iltapäivisin. Päiviä on noin 10 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti. Oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi oppimista.

Sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon kuuluu kolme tutkinnon osaa.

Pakollinen tutkinnon osa:
Lähiesimiehenä toimiminen

Lisäksi valitaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavista:
Asiakassuhteiden hoito
Toiminnan kannattavuus
Henkilöstötyö
Kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti

puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi

Kouluttaja Maarit Kivikari, puh. 044 7906 308, maarit.kivikari@takk.fi


Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi

 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, sosiaali- ja terveysalalle (oppisopimuskoulutus) Sosiaali- ja terveysala;Johtaminen ja esimiestyö 17.09.2020—31.05.2021
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmän vetäjänä.

Valmennuksesta saat

 • varmuutta työryhmän ohjaamiseen ja perehdyttämiseen
 • ideoita ja toimintamalleja toiminnan kehittämiseen
 • valmiuksia ja taitoja esimiestyössä onnistumiseen
Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutuksen hinta on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on osoitettava opiskelijalle. Hallituksen esityksen HE 107/2017 mukaan työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 150 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen
Hakuaika: 06.03.2020—14.09.2020

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti päivittäisjohtamisen tehtävissä. Lähiopiskelupäiviä on noin yhdeksän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti. Oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkakouluttaja, joka ohjaa ja arvioi oppimista. Oppisopimuksessa työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 h/vko.

Koulutuksen aikana on tavoitteena suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto näyttönä omalla työpaikalla. Tutkinnolla osoitat ammattitaitosi ja samalla voit kehittää työyhteisönne perehdyttämiskäytäntöjä, esimiestyötä ja henkilöstökäytäntöjä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen sivuilla: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6425261

Lähipäivät klo 9.00 - 15.00.

Sisältö

Maaliskuussa alkavaan lähiesimiestyön ammattitutkintoon sisältyy kolme tutkinnon osaa:

Lähiesimiehenä toimiminen

 • Työryhmän ohjaaminen
 • Viestintätaidot
 • Perehdyttäminen

Henkilöstötyö

 • Henkilöstökäytäntöjen kehittäminen

Kehittämissuunnitelma

 • Kehittämishankkeen suunnittelu
Lisätiedot

Kysy lisää!

Koulutusasiat
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379

Kouluttaja Kaisa-Leena Satamo
puh. 044 7906 403

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen
puh. 044 7906 412

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Lähiesimiestyön ammattitutkinto Liiketalous ja kauppa;Johtaminen ja esimiestyö 30.09.2020—29.10.2021
Kesto

Noin 1 vuosi

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

 

Oppisopimuskoulutuksen hinta on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).
Omaehtoisen koulutuksen hinta on 960 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on osoitettava opiskelijalle. Hallituksen esityksen HE 107/2017 mukaan työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan.

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 17.03.2020—21.08.2020

Opiskelijat valitaan hakeutumisjärjestyksessä kriteerit täyttävistä hakijoista (työtehtävien ja näyttöympäristön soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen).
Tutustuthan tutkinnon perusteisiin ennen hakemuksen lähettämistä!
Huom. Mikäli haet omaehtoiseen koulutukseen (ei oppisopimuksella), voit jättää oppisopimukseen liittyvät kohdat täyttämättä.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti lähiesimiestyön tehtävissä. Lähiopiskelupäiviä on noin 9 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti.
Oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi oppimista. Oppisopimuksessa viikottaisen työajan tulee olla vähintään 25 h/vko.

Koulutuksen aikana on tavoitteena suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto näyttötutkintona omalla työpaikalla. Tutkinnolla osoitat ammattitaitosi ja samalla voit kehittää työyhteisönne perehdyttämiskäytäntöjä, asiakassuhteita, kannattavuutta, esimiestyötä tai henkilöstökäytäntöjä.