Löydä oma tapasi markkinoida yritystäsi ja innostu myynnistä yhdessä toisten yrittäjien kanssa! Mielekästä myyntiä – HiOMOn yrittäjävalmennus auttaa sinua soveltamaan tämän päivän markkinointi- ja myyntikeinoja sekä antaa potkua kehittämiseen ja uuden kokeiluun. 

Tavoitteemme on auttaa yrittäjää löytämään varmuutta ja innostusta oman yrityksen myyntiin ja markkinointiin. Intensiivinen valmennuskokonaisuus on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä tamperelaisten asiantuntijayrittäjien kanssa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on saada työkaluja oman liiketoiminnan kehittämiseen brändin, palvelumuotoilun, myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla.

Kohderyhmä

Valmennusohjelma on tarkoitettu pienyrittäjille, jotka haluavat kehittää yritykselleen omannäköistä, persoonallista ja toimivaa markkinointia ja myyntiä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus sopii kaikille päätoimisille yrittäjille, joiden keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Koulutuksen kesto on noin 6 kk.

Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi osaa yrittäjän ammattitutkinnosta ja osaaminen osoitetaan kehittämällä oman yrityksen toimintaa. Mentoreina toimivat Veera Matilainen, Toteutustehdas ja Kati Haikola-Mehtälä, Toinen Toimisto.  

Sisältö

Valmennuskokonaisuuden keskeisiä elementtejä ovat teemoitetut lähipäivät, yhdessä tekeminen ja ryhmätapaamiset. Lähipäivien teemoja jatketaan ryhmässä toteutettavissa mentorointitapaamisissa, joissa syvennetään omaa osaamista. Valmennukselle luodaan myös yhteinen facebook-ryhmä.  

Valmennuksen sisältö:  

  • 19.2.2020 klo 9-15 Yrittäjän brändikäsikirja: arvojumppa, yritysilme, oman persoonan hyödyntäminen, visio
  • 25.3.2020 klo 9-15 Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen: asiakastuntemus, asiakasprofiili, palvelupolku, empatiakartta ja arvomatriisi, asiakassegmentointi
  • 22.4.2020 klo 9-15 Myyntipäivä: myyntiprosessit ja lainalaisuudet, tavoiteasetanta, kanavat ja mittarit
  • 27.5.2020 klo 9-15 SoMepäivä: kanavat, automaatiotyökalut, vuosikello, budjetointi ja uutiskirje
  • 20.8.2020 klo 9-15 PechaKucha: oppimisen arviointi

Ryhmätapaamiset ovat 5.3., 8.4., 5.5. ja 10.6.2020 klo 9-12. Valmennukseen osallistuminen edellyttää sinulta sitoutumista työskentelyyn ja aitoa halua kehittää yrityksesi toimintaa yhdessä toisten yrittäjien kanssa.

Ajankohta

19.02.2020—30.08.2020

Kesto

Noin 1 vuosi

Paikka

Lähiopetus pidetään TAKKin Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11.

Hinta

Oppisopimuskoulutus päätoimiselle yrittäjälle, opiskelijamaksu 100 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakeutuminen
Hakuaika: 26.11.2019—29.01.2020

Koulutukseen hakeudutaan TAKKin nettisivujen kautta www.takk.fi/yrittajyys.
Hakuaika päättyy 29.1.2020.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Olemme mielellämme avuksi, mikäli sinulla on kysyttävää.

Kouluttaja Elisa Haikala
puh. 044 7906 460
elisa.haikala@takk.fi

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo
puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi