Rakennusalan ammattitaidon kartoituksen tavoitteena on selvittää alan taustaa omaavien työnhakijoiden ammattitaito sekä työllistymismahdollisuudet alalle. Lisäksi kartoituksessa selvitetään mahdollinen jatko- tai täydennyskoulutuksentarve eli ammattitaidon päivitystarve nykyvaatimusten tasalle.

Koulutuksen kohderyhmä

Rakennusalan ammattitaidon kartoitus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työskennelleet rakennusalalla, mutta joilla ei ole alan ammatillista koulutusta. Kartoitukseen voidaan ottaa myös henkilöitä, joilla on pitkä aika rakennusalan koulutuksesta tai tutkinnon suorittamisesta tai jotka ovat aiemmin keskeyttäneet alan opinnot.

Rakennusalan ammattitaidon kartoituksen sisältö

Jaksolla kartoitetaan rakennusalan ammatillisen osaamisen lisäksi mm. oppimisvalmiuksia, mahdollisia oppimisen esteitä, alan osaamista teoriassa ja käytännössä. Mahdollisuuksien mukaan kartoitus toteutetaan alan yrityksessä aidossa ympäristössä, jolloin osaamisesta saadaan työnantajan arvio.

Kartoitusjakson lopulla kouluttaja ja osallistuja tekevät yhdessä jatkosuunnitelman, joka edesauttaa osallistujaa etenemään kohti työelämää tai osaamisen kehittämistä.

 

 

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Rakennus- ja pintakäsittelyalan osaamisen sekä soveltuvuuden kartoitus Sisustaminen ja pintakäsittely;Rakentaminen Työvoimakoulutus 03.08.2020—25.09.2020
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on selvittää rakennus- tai maalaustyön sopivuutta sinulle sekä minkälaisia opiskelumahdollisuuksia alalla on. Koulutuksessa voidaan selvittää mm. rakennusalalla tarvittavia fyysisiä valmiuksia, onko rakennusala työympäristönä sinulle sopiva ja minkälaisia ammatillisia taitoja sinun pitäisi kehittää työllistyäksesi alalle.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille.
Kartoitus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työskennelleet alalla ja olleet pitkään poissa rakennusalalta tai heillä ei ole alan ammatillista koulutusta. Kartoitukseen voidaan valita myös tutkinnon pidemmän aikaa sitten suorittaneita tai opintonsa kesken jättäneitä työnhakijoita. Soveltuvuuden kartoitus sopii lisäksi esim. ammatin vaihtajille sekä henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta.

Kesto

2 kuukautta /henkilökohtaisen ohjelman mukaan.

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.01.2020—03.06.2020

Aikataulu ja sähköinen hakulomake löytyy koulutuksen tiedoissa te-palveluiden sivuilta.

Toteutus

Koulutus on päätoimista. Koulutus painottuu käytännön kädentaitojen oppimiseen sisältäen ohjattua työsaliharjoittelua ja työssäoppimista sekä rakennusalan perustietoutta.
Soveltuvuuden kartoituksen sisältöä
- rakennusalan työturvallisuuskortti, henkilökohtaiset suojaimet, perehdyttämistä
- rakennusalan tutkinto- ja koulutusjärjestelmä, rakennusala työllistäjänä
- tutustumista rakennusalan eri ammatteihin, työsaliharjoittelua
- tutustumista tai soveltuvuuden kartoitusta mahdollisuuksien mukaan rakennusalan työmaalla eli aidossa työympäristössä.
Jakson lopussa opiskelijalle tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Soveltuvuuden kartoitus ja jatkosuunnitelma toimitetaan TE-toimistolle.

Lisätiedot

Veli Salakari
kouluttaja
puh. 044 7906 327
Anne Mäkinen
sihteeri
puh. 044 7906 321
sp. etunimi.sukunimi@takk.fi


Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702
ma-to klo 8-17, pe klo 10-17, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta