Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella talonrakentajalla on valmiudet työskennellä rakennusalan työmaatehtävissä. Talonrakentajan opinnot sopivat rakennusalalle aikoville tai henkilöille, joilla on jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille.

Talonrakentajan koulutukseen kuuluu lähiopintoja oppilaitoksessa ja työssäoppimista työmailla ja työsalissa. Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelu- ja näyttösuunnitelman, jossa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Käytännönläheinen opiskelu ja työharjoittelu työmailla antavat oivallisen mahdollisuuden näyttää omat taidot työnantajalle. Rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja) suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisalan sisältö

Talonrakentajan tutkintoon kuuluu 2 pakollista ja 5 valinnaista tutkinnonosaa.

Pakolliset tutkinnonosat

  • Perustustyöt
  • Runkovaiheen työt.

Valinnaiset tutkinnonosat, joista suoritetaan vähintään viisi

  • Sisävalmistusvaiheen työt
  • Ulkoverhous- ja kattotyöt
  • Raudoitus ja betonointi
  • Muottityöt
  • Hirsirakentaminen
  • Korjausrakentaminen
  • Telinerakentaminen
  • Ikkunatyöt.

Tutustu tutkintoon tarkemmin rakennusalan perustutkinnon ePerusteissa.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut henkilö osaa tehdä suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan talonrakennustyömaan töitä. Hän osaa käyttää perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti. Ammatti edellyttää hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa.

Tavoite

Koulutuksen aikana suoritat talonrakennuksen osaamisalalta rakennusalan perustutkinnon tai sen osia ja saat valmiuksia ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto n. 18-24 kuukautta.

Ajankohta

Aloitus joustavasti.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.12.2020—30.11.2021


Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti talonrakennusalan osaamisalan ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
Tutkintoon kuuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
ePerusteet

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö
Kouluttaja Juhani Jussila, puh. 044 7906 322
Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh. 044 7906 411
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Muuraus ja laatoitus, rakennusalan perustutkinnon osatutkinto Tutkintokoulutus Joustava aloitus

Tavoite

 

Suoritat rakennusalan perustutkinnosta osatutkinnon ja saat valmiuksia muurausalalla työskentelemiseksi.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka  aikovat työskennellä muurarina /laatoittajana.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, 6-12 kk.

Ajankohta

Aloitus sopimuksen mukaan.
Aloituspäivät pääsääntöisesti joka toisen kuukauden maanantai (paikkatilanteen mukaan).
1.3., 3.5., 2.8., 6.9.. 1.11.

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus 15-45 osp, HOKSin mukaan.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm.
KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 13.01.2021—12.11.2021

 


Täytä hakemus huolellisesti - vastaa myös tarkentaviin kysymyksiin. Hakemuksen perusteella sinut kustustaan haastatteluun, minkä jälkeen tehdään lopullinen valintapäätös.
HUOM! Käytämmen viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja kirjoitat sen oikein. Muista tarkistaa myös roskapostikansio, viestit saattavat päätyä myös sinne.
Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus on päätoimsta päivä-/monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta (luokka-/työsaliopetus), ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työelämässä oppimista. Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön työtehtävissä.
Tutkintokoulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija tutustuu rakennusalaan perehtymällä mm.rakennusalan työturvallisuuteen, työelämän pelisääntöihin, tutkintojärjestelmään ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä täsmennetään opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Tällöin koulutus voidaan myös keskeyttää, jos todetaan, ettei ala sovellu opiskelijalle.
Lähiopetuspäivien määrä koostuu opiskelijan valinnan ja tarpeen mukaan. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä.
Koulutukseen kuuluu maksuton ateria päivinä, jolloin edellytetään läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa. Koulutuksen viikon kestävät lomajaksot ovat kesäkuussa ja joulukuussa.
Osatutkinto voidaan suorittaa myös sivutoimisena opiskeluna työn ohella tapahtuvaksi; edellyttää alan työpaikkaa, missä ammatilliset näytöt voidaan suorittaa.

Sisältö

Koulutus muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti näistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista:
* Muuraus, 15 osp
* Rappaus, 15 osp
* Laatoitus, 15osp
Laatoituksen voi suorittaa, kun tekee ensin näytöt muurauksesta ja rappauksesta.
Ammatilliset näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Tutkintotilaisuudessa käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.

Lisätiedot

Kouluttaja
Rauno Ung puh. 044 7906 335
sähköposti on muotota etunimi.sukunimi@takk.fi
*******************************************
HUOM! Huolehdi välittömästi koulutuksen alettua, että veronumerosi on aktivoituna. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla - myös opiskelijat. Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Lisäohjeita sivulta vero.fi

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Tutkintokoulutus Joustava aloitus

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut henkilö osaa tehdä suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä, ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Tavoite

Koulutuksen aikana suoritat talonrakennuksen osaamisalalta rakennusalan perustutkinnon tai sen osia ja saat valmiuksia ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Rakennusalan perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka  aikovat työskennellä rakennusalalla.

Kesto

Kesto  henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, koko tutkinto n. 18-24 kuukautta.

Ajankohta

Aloitus sopimuksen mukaan.
Aloituspäivät pääsääntöisesti joka toisen kuukauden maanantai  (paikkatilanteen mukaan):
1.3., 3.5.,2.8.,6.9.,1.11.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaan, koko tutkinto 180 osp.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm.
KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

Hakeutuminen

Hakuaika: 13.01.2021—01.10.2021

 
Täytä hakemus huolellisesti - vastaa myös tarkentaviin kysymyksiin. Hakemuksen perusteella sinut kustustaan haastatteluun, minkä jälkeen tehdään lopullinen valintapäätös.
HUOM! Käytämmen viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja kirjoitat sen oikein. Muista tarkistaa myös roskapostikansio, viestit saattavat päätyä myös sinne.
Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus on päätoimsta päivä-/monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta (luokka-/työsaliopetus), ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työelämässä oppimista. Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön työtehtävissä.
Tutkintokoulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija tutustuu rakennusalaan perehtymällä mm.rakennusalan työturvallisuuteen, työelämän pelisääntöihin, tutkintojärjestelmään ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Tällöin koulutus voidaan myös keskeyttää, jos todetaan, ettei rakennusala sovellu opiskelijalle.
Lähiopetuspäivien määrä koostuu opiskelijan valinnan ja tarpeen mukaan. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä.
Koulutukseen kuuluu maksuton ateria päivinä, jolloin edellytetään läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa. Koulutuksen viikon kestävät lomajaksot ovat kesäkuussa ja joulukuussa.
Tutkinto voidaan suorittaa myös sivutoimisena opiskeluna työn ohella tapahtuvaksi; edellyttää alan työpaikkaa, missä ammatilliset näytöt voidaan suorittaa.

Sisältö

Koulutus muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti seuraavista ammatillisen perustutkinnon osista:

- Perustustyöt
- Runkovaiheen työt
- Sisävalmistusvaiheen työt
- Ulkoverhous- ja kattotyöt
- Muuraus
- Laatoitus
- Raudoitus ja betonointi
- Rappaus
- Muottityöt
- Korjausrakentaminen
- Telinerakentaminen
- Ikkunatyöt
Ammatilliset näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.

Yhteiset tutkinnon osat
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisätiedot

Veli Salakari, kouluttaja
puh. 044 7906 327
Krista Jaakkola, kouluttaja
puh. 044 7906 432
sähköposti on muotota etunimi.sukunimi@takk.fi
**************************************
HUOM! Huolehdi välittömästi koulutuksen alettua, että veronumerosi on aktivoituna. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla - myös opiskelijat. Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Lisäohjeita sivulta vero.fi

Rakennusalan tutkintokoulutus - rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Työvoimakoulutus 02.08.2021—15.12.2023

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen talonrakennusalan työntekijäksi esimerkiksi talonrakentajaksi, muurariksi tai laatoittajaksi. Opiskelija suorittaa tutkinnon tai osatutkinnon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti TE-palveluiden asiakkaille, joilla on aiempaa työskentely- tai koulutustaustaa alalta ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan työllistyäkseen rakennusalan tehtäviin. Opiskelijalla on oltava riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalalla työskentelyyn sekä valmius ottaa vastaan tarjolla olevaa koulutusta vastaavaa työtä. Koulutuksen valinnoissa painotetaan rakennusalan työkokemusta.
Aikaisemmat rakennusalalle ohjaavat koulutukset sekä suoritetut rakennusalan opinnot ovat eduksi.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, koko tutkinto kesimäärin 18-24 kk.

Ajankohta

02.08.2021—15.12.2023

Paikka

Nirvan kampus (C-talo) Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa: www.te-palvelut.fi
Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta, puh. 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi
www.takk.fi/koulutusmuodot ja opintoetuudet

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.10.2020—02.06.2021

Aikataulu ja sähköinen hakulomake löytyy koulutuksen tiedoista te-palveluiden sivuilta www.te-palvelut.fi

Toteutus

Aloitukset joka toinen kuukausi 4.1.2021 alkaen.
Tutkintokoulutus on päätoimista opiskelua alkaen 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija tutustuu rakennusalaan perehtymällä mm.rakennusalan työturvallisuuteen, työelämän pelisääntöihin, alan tutkintoihin ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Koulutus voidaan tällöin myös keskeyttää, jos todetaan, ettei rakennusala sovellu opiskelijalle.
Koulutus koostuu lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työelämässä oppimista rakennustyömailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisimman paljon todellisilla rakennustyömailla. Rakennusalan perustutkinnon näytöt tehdään pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä rakennustyömailla. Käytännönläheisessä, työssäoppimiseen painottuvassa opiskelussa opiskelijalla on oiva mahdollisuus näyttää motivaationsa ja taitonsa työnantajalle sekä sijoittua työelämään.
Koulutukseen sisältyy 1 viikon lomajakso kesäkuussa ja joulukuussa. Muita lomia ei työvoimakoulutuksessa voida myöntää.

Sisältö

Tutkinnon sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
* Perustustyöt
* Runkovaiheen työt
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat:
* Ikkunatyöt
* Sisävalmistusvaiheen työt
* Ulkoverhous- ja kattotyöt
* Raudoitus ja betonointi
* Muottityöt
* Korjausrakentaminen
* Telinerakentaminen
Yhteiset tutkinnon osat:
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koko rakennusalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kahdesta pakollisesta ja vähintään viidestä valinnaisesta osasta sekä yhteisistä tutkinnon osista.
Muurari, laatoittaja /osia rakennusalan perustutkinnosta:
Osatutkinto muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti seuraavista valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista
* Muuraus
* Rappaus
* Laatoitus
Laatoituksen voi suorittaa, kun tekee ensin näytöt muurauksesta ja rappauksesta.
Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Veli Salakari, kouluttaja, puh. 044 7906 327
Anne Mäkinen, sihteeri
Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi
Koulutukseen hakeutuminen: Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-to klo 8-17, pe klo 10-17, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta
****************************
HUOM! Huolehdi välittömästi koulutuksen alettua, että veronumerosi on aktivoituna. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla - myös opiskelijat. Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Lisätiedot www.vero.fi.