Pintakäsittelyalan perustutkinnossa opiskellaan maalariksi.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Pintakäsittelyalan perustutkinnon opinnoissa maalari saa laajat perusvalmiudet maalausalan vaihteleviin työmaatehtäviin. Rakennusmaalari tekee uudis- ja remonttimaalauksen kaikkia työvaiheita vaativista pohjatöistä pinnan viimeistelyyn asti.

Pintakäsittelyalan perustutkinto sekä alalle tuleville että alalla jo työskenteleville

Pintakäsittelyalan perustutkinto sopii rakennusmaalauksesta kiinnostuneille, sekä alalle tuleville että jo alan työkokemusta hankkineille.

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja sen suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto.

Pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaminen

Pintakäsittelyalan perustutkinnon koulutukseen kuuluu lähiopetusta oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta työsalissa ja työmailla. Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät opiskelijalle henkilökohtaisen suunnitelman opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus - tuttuihin asioihin ei tarvitse käyttää aikaa.

Pintakäsittelyalan perustutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus

Rakennusmaalari yleisimpiä työtehtäviä ovat rakennusten sisä- ja ulkopuoliset uudis- ja korjausmaalaustyöt sekä tasoite- ja tapetointityöt. Työelämässä voi erikoistua myös entisöinti- ja koristemaalaustöihin. Ammatti edellyttää asiakaspalvelu-/vuorovaikutustaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa.

Tavoite

Suoritat rakennusmaalauksen osaamisalalta pintakäsittelyalan perustutkinnon tai sen osia ja saat valmiuksia ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto noin 18-24 kk.

Ajankohta

04.01.2021—31.12.2022

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen

Hakuaika: 12.11.2019—30.11.2021

Toteutus

 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jossa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa määritellään koulutuksen sisältö ja toteutusaika ja nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

 

Sisältö

 

Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista rakennusmaalarin ammatillisista tutkinnon osista:
* Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
* Uudisrakennusmaalaus, 35 osp
* Rakennuspintojen ruiskumaalaus, 15 osp
* Ruiskutasoitetyöt, 30 osp
* Mukailumaalaus, 15 osp
* Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp
* Tapetointi, 15 osp
* Erikoismaalaus, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
Tutkintoon kuuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
ePerusteet

 

Lisätiedot

 

Koulutuksen sisältö:
kouluttaja Osmo Paitsola, puh. 044 7906 328
Koulutussuunnittelija Jyrki Salakoski
puh. 044 7906 332
Oppisopimusasiat:
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh. 044 7906 411
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

Rakennusmaalarin tutkintokoulutus - Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari Työvoimakoulutus 02.08.2021—15.12.2023

Tavoite

Työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen rakennusmaalarin tehtäviin. Opiskelijan suorittaa tutkinnon tai osatutkinnon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti

Kohderyhmä

Rakennusmaalaukseen painottuva koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti TE-palveluiden asiakkaille. Opiskelijalla on oltava riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalalla työskentelyyn sekä valmius ottaa vastaan tarjolla olevaa koulutusta vastaavaa työtä. Koulutuksen valinnoissa painotetaan rakennusalan työkokemusta. Aikaisemmat rakennusalalle ohjaavat koulutukset sekä suoritetut rakennus- tai pintakäsittelyalan opinnot ovat eduksi.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, koko tutkinto keskimäärin 18-24 kk.

Ajankohta

02.08.2021—15.12.2023

Paikka

TAKK, Nirvan kampus (C-talo)
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
Tietoa työvoimakoulutuksesta www.te-palvelut.fi
Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta, puh 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi
www.takk.fi/koulutusmuodot ja opintoetuudet

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.10.2020—02.06.2021

Aikataulu sekä sähköinen hakulomake löytyvät koulutuksen tiedoista te-palvelujen sivulta  www.te-palvelut.fi

Toteutus

Aloitukset joka toinen kuukausi 4.1. alkaen.
Tutkintokoulutus on päätoimista opiskelua alkaen 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija tutustuu alaan perehtyen mm. alan työturvallisuuteen, työelämän pelisääntöihin, alan tutkintoihin ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Orientointijakson lopussa koulutuksen voi myös keskeyttää, jos todetaan, ettei ala sovellu opiskelijalle.
Koulutus koostuu lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työelämässä oppimista työmailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisimman paljon todellisilla työmailla. Pintakäsittelyalan perustutkinnon näytöt tehdään pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä työmailla tai työmaan kaltaisessa ympäristössä. Käytännönläheisessä, työssäoppimiseen painottuvassa opiskelussa opiskelijalla on oiva mahdollisuus näyttää motivaationsa ja taitonsa työnantajalle sekä sijoittua työelämään.
Koulutukseen sisältyy 1 viikon lomajakso kesäkuussa ja joulukuussa. Muita lomia ei työvoimakoulutuksessa voida myöntää.

Sisältö

Tutkinnon sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
* Rakennusten korjausmaalaus
* Uudisrakennusmaalaus
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat:
* Pientalojen ulkomaalaus
* Rakennuspintojen ruiskumaalaus
* Tapetointi
* Ruiskutasoitetyöt
* Erikoismaalaus
Yhteiset tutkinnon osat
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koko pintakäsittelyalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kahdesta pakollisesta ja vähintään neljästä valinnaisesta osasta sekä yhteisistä tutkinnon osista.
Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.
ePerusteet

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Jyrki Salakoski
kouluttaja, koulutussuunnittelija
puh. 044 7906 332
Anne Mäkinen, sihteeri
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Koulutukseen hakeutuminen:
Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702
ma-to klo 8-17, pe klo 10-17, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteesta www.facebook.com/koulutusneuvonta