Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut sähköasentaja osaa tehdä turvallisesti kiinteistöjen ja teollisuuden asennus-, korjaus- ja käyttöönottotöitä. Työpaikat löytyvät monista eri sähköistyksen, korjauksen sekä kunnossapidon ja huollon ammattitehtävistä.

TAKKissa sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opiskelija erikoistuu valinnoistaan riippuen joko sähkö- tai sähköverkkoasennuksiin. Tutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla on sähköturvallisuuslainsäädännössä sähköpätevyyteen 2 määritelty soveltuva koulutus.

Kenelle sähköasentajan koulutus?

Sähköasentajat työskentelevät niin itsenäisesti kuin pienissä ryhmissäkin, joten sinulla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky toimia yhteistyössä ja turvallisesti erilaisissa työtehtävissä. Sähköasentajan työ edellyttää hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä, tarkkuutta ja huolellisuutta. On osattava lukea sähköalan erilaisia suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Keskeisiin työtehtäviin sisältyy myös turvallisen työn lopputuloksen varmistaminen.

Sähköasentajan koulutus sopii alasta kiinnostuneelle, peruskoulun (tai vastaavan) suorittaneelle. Alalla toimiminen edellyttää hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Värisokeutta tai korkean paikan kammoa sähköasentajalla ei saisi olla. Myös pölyallergia voi vaikeuttaa alalla työskentelyä. Nopeasti kehittyvä tekniikka vaatii alan kehityksen seuraamista ja tietotekniikan hallintaa. Koska sähköasentajan työkohteet vaihtuvat usein, tarvitset myös vähintään B-ajokortin.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon sisältö

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon, sähköasentaja, laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Ammatilliset tutkinnon osat, yhteensä 145 osp

 • Pakolliset tutkinnon osat
  • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen (30 osp)
  • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset (45 osp)
 • Valinnaiset tutkinnon osat
  valitaan kaksi osaa (45 osp + 25 osp), yhteensä 70 osp
  • Tietoverkkokaapeloinnit (45 osp)
  • Rakennusautomaatioasetukset (45 osp)
  • Sähköverkkoasennukset (45 osp)
  • Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset (25 osp)
  • Sähkökäyttöjen asennukset (25 osp) *
  • Aurinkosähköjärjestelmäasennukset (25 osp) *

   * suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2021 aikana.

Yhteiset tutkinnot osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon sisältöön ja valinnaisiin tutkinnon osiin tarkemmin sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ePerusteissa.

Koulutukseen sisältyvät tutkinnossa vaadittavat turvallisuuskoulutukset

 • työturvallisuuskorttikoulutus
 • hätäensiapukoulutus
 • tulityökoulutus
 • sähkötyöturvallisuus SFS6002 -koulutus

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta voi suorittaa myös vain osatutkintoja

Jos et pysty sitoutumaan koko tutkinnon suorittamiseen, voit suorittaa tutkinnosta myös osatutkintoja. Voit jatkaa opiskelua myöhemmin tilanteen niin salliessa. Osatutkintokoulutuksia voidaan myös  räätälöidä työnantajan tai työnhakijan tarpeen mukaan. Soita ja kysy!

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja Sähköala Tutkintoon valmistava 10.06.2020—31.12.2021
Tavoite

Koulutuksessa tavoitteenasi on saada työelämän edellyttämä osaaminen ja suorittaa sähköasentajan koulutustarjonnasta Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto kokonaisuudessaan. On myös mahdollista suorittaa koko tutkinnon sijasta vain sen osia ja saada perusvalmiudet sähköalalla toimimiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sekä miehille että naisille - molemmat pärjäävät sähköalalla mainiosti, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään sähköasennusalasta. Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille.

Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B2.1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).

 

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, koko tutkinto n. 14 kuukautta.

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 338200 Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaan, koko tutkinto 180 osp.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm. KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija, selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.

Opintotuki

Aikuiskoulutustuki

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK Opintoetuudet

opintoetuudet@takk.fi

Hakeutuminen
Hakuaika: 10.06.2020—30.07.2020

Täytä hakemus huolellisesti, sen perusteella sinut kustustaan haastatteluun. Lopullinen valintapäätös tehdään haastattelun perusteella.

Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu. Muista tarkistaa myös roskapostikansio, viesti saattaa päätyä sinne.

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus on päätoimista päivä-/monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivisin klo 8-15 välisenä aikana. Opetuksessa hyödynnetään runsaasti digitaalisia opetusmateriaaleja, joten sinulla tulee olla mahdollisuus työskennellä omalla päätelaitteella tai esimerkiksi kirjastossa tai oppilaitoksessa. Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön työtehtävissä. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä.
Koulutukseen sisältyy myös työelämässä tapahtuvaa oppimista sähköasennusalan yrityksissä. Päätoimisissa opinnoissa koulutukseen sisältyy kaksi lomajaksoa (5pv), heinäkuussa (vko27) ja vuodenvaihteessa joulukuussa. Perustutkinnon opiskelijalla on oikeus myös maksuttomaan ateriaan oppilaitoksen ruokalassa päivinä, jolloin opiskelijan läsnäoloa edellytetään järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Lisätiedot

Kouluttaja Sakari Rönkkö, puh. 044 7906 292

etunimi.sukunimi@takk.fi

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto oppisopimuksella Sähköala Oppisopimuskoulutus 01.08.2020—21.12.2112
Paikka

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Kurssikeskuksenkatu 11

33820 tampere

Lisätiedot

Sähköasentajan koulutus

Kouluttaja Sakari Rönkkö, puh. 044 7906 292

etunimi.sukunimi@takk.fi

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja Sähköala Työvoimakoulutus 07.09.2020—10.11.2021

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja kunnossapidon ja huollon ammattitehtävissä. Koulutuksessa opiskelet sähköasentajaksi. Sähköasentajan työ edellyttää hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä, tarkkuutta ja huolellisuutta. Sähköasentaja työskentelee itsenäisesti ja myös ryhmässä, joten sinulla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot. Nopeasti kehittyvä sähkötekniikka vaatii alan kehityksen seuraamista ja tietotekniikan hallintaa. Koska sähköasentajan työkohteet vaihtuvat usein, tarvitset myös vähintään B-ajokortin.

Sähköasentajan työ edellyttää hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä, tarkkuutta ja huolellisuutta. Sähköasentaja työskentelee itsenäisesti ja myös ryhmässä, joten sinulla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot. Nopeasti kehittyvä sähkötekniikka vaatii alan kehityksen seuraamista ja tietotekniikan hallintaa. Työn tekemiseksi sinulla ei saa olla värisokeutta eikä mielellään myöskään korkean paikan kammoa.


Sähköasentaja työskentelee kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä. Rakennusten sähköurakoinneissa työtä tehdään sekä ulkona että sisätiloissa työmailla, jotka vaihtuvat usein. Työkohteiden vaihtelevuus pitää mielen virkeänä, mutta edellyttää jatkuvaa uuden oppimista ja valmiutta muutoksien kohtaamiseen. Asentaja joutuu toisinaan työskentelemään hankalissa työasennoissa ja työtä tehdään myös metelissä, pölyssä, kuumassa tai kylmässä sekä joskus myös huonossa valaistuksessa. Alalla toimiminen edellyttää sinulta hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Värisokeutta ja korkean paikan kammoa ei sähköasentajan työssä toimiessa saisi olla, ja myös pölyallergia voi vaikeuttaa alalla työskentelyä.

Tavoite

Sähköasentajan ammattitaitoon kuuluu sähköturvallisuusmääräysten tunteminen ja noudattaminen. Sähköalalle työllistyminen edellyttää ammattitehtävien hallintaa. Koulutuksessa tavoitteenasi on saada työelämän edellyttämä osaaminen ja suorittaa Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto kokonaisuudessaan. Jos sinulla on jo sähköalan vastaavasta tutkinnosta suorituksia ja riittävä osaaminen, se huomioidaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassasi.

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/Koulutusneuvonta.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa löydät osoitteesta Te-toimiston koulutuksen rahoitus

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-palvelujen asiakkaille, jotka tarvitsevat koulutusta työllistyäkseen.

Hakeutuminen
Hakuaika: 28.05.2020—06.08.2020

Koulutukseen haetaan Te-toimiston www-sivujen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintatilaisuuksiin kutsutaan mm. koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro hakemuksen tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi sähköalaan. Kerro oletko työskennellyt sähköalalla tai vastaavassa työympäristössä, missä sähköasentaja toimii. Arvioi myös, miten voisit hyödyntää aiempaa osaamistasi sähköasentajan tehtävissä ja miten koulutus auttaisi työllistymistäsi.

Työvoimakoulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä ja työttömyysuhan alaisia TE-palvelujen asiakkaita, jotka tarvitsevat koulutusta työllistyäkseen. Opiskelijavalinnassa eduksesi katsotaan, jos olet tutustunut sähköasentajan työtehtäviin tai työympäristöön, esim. palkkatyön, työharjoittelun tai työkokeilun kautta.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi.
Valinta-aikataulu:
- Hakuaika päättyy 6.8.2020.
- Kutsut valintatilaisuuksiin edenneille nähtävissä 11.8.2020 alkaen Oma asiointi -palvelussa. Kutsut lähetetään myös postitse.
- Infotilaisuus ja pienimuotoinen ammattialaan liittyvä testi järjestetään 21.8.2020 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen Nirvan toimipisteessä.
- Valintahaastattelut järjestetään 24.-25.8.2020 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen Nirvan toimipisteessä.
- Valintatiedot koulutukseen hyväksytyille nähtävissä 27.8.2020 alkaen Oma asiointi -palvelussa. Valintatieto lähetetään postitse kaikille noin viikon kuluessa valinnasta.
- Koulutus alkaa 7.9.2020.

Valintatilaisuuksien siirtäminen ei valitettavasti ole aina mahdollista, joten kutsun saaneilla tulee olla valmius osallistua info- ja testitilaisuuteen sekä haastatteluun kutsussa ilmoitettuina ajankohtina. Jos saat kutsun valintatilaisuuksiin, mutta et voi osallistua, sinulta pyydetään asiasta selvitys. Varaudu silloin toimittamaan sairauslomatodistus, todistus työssäolosta tai muu vastaava selvitys TE-toimistoon.

Toteutus

Koulutus alkaa kaksi kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla, jonka aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma. Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin klo 8-15 välisenä aikana tapahtuvaa lähiopetusta. Opetuksessa hyödynnetään runsaasti digitaalisia opetusmateriaaleja, joten sinulla tulee olla mahdollisuus työskennellä omalla päätelaitteella tai esimerkiksi kirjastossa tai oppilaitoksessa. Koulutukseen sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta sähköasennusalan yrityksissä.

 

Sisältö

Sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan:
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja, 180 osaamispistettä (osp).

Ammatilliset tutkinnon osat, yhteensä 145 osp
Pakolliset:
- Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen
- Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan toinen
- Tietoverkkokaapeloinnit
- Rakennusautomaatioasennukset
Lisäksi
- Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset

Yhteiset tutkinnot osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkintoon sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa E-perusteet

Lisätiedot

Kouluttaja Sakari Rönkkö, puh. 044 7906 292, etunimi.sukunimi@takk.fi