Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinnon sisustusalan koulutuksessa opiskelet käytännönläheisesti sisätilojen pintaremonttitaitoja, sisustuskokonaisuuksien hallintaa ja kolmiulotteisten sisustussuunnitelmien laatimista. Asiakaspalvelu- ja tiimityötaidot ovat tärkeä osa opiskelua.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneena sisustusalan artesaanina osaat suunnitella ja toteuttaa sisustuskokonaisuuksia asiakkaille. Voit toimia yrittäjänä tai työntekijänä sisustuspalvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja myyntitöissä.

Tule opiskelemaan TAKKiin - tekemällä oppii!

Sisustusalan artesaanin uramahdollisuuksia ovat esimerkiksi

 • sisustusremontoija korjaus-, rakentamis- ja huoltoyrityksissä
 • sisustusassistentti sisustussuunnitteluyrityksessä
 • sisustusmyyjä sisustusmateriaaliliikkeissä
 • sisustusalan yrittäjänä toimiminen tarjoten erilaisia sisustuspalveluja

Taideteollisuusalan perustutkinto aloittaville sisustajille

Taideteollisuusalan perustutkinto on loistava tapa tulla sisustusalalle. Aikaisempaa työkokemusta tai alan opintoja ei edellytetä. Sisustusremontin harrastuksesta on kyllä etua, kun haet koulutukseen.

Perustutkinnon opiskelu edellyttää kiinnostusta käytännön sisustusremonttitöihin, esimerkiksi sisämaalaus- ja tapetointitöihin sekä lattian asennukseen. Sisustuksen suunnittelun harjoittelussa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja yrittäjämäistä asennetta.

Taideteollisuusalan perustutkinnon sisustusalan opintoihin kuuluu työsaliharjoittelua, työssäoppimista sekä tietopuolista lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Opiskelu painottuu käytännön työtehtäviin ja opiskelijan sisustusosaamisen kasvattamiseen.

Sisustajaopiskelijan kanssa tehdään koulutuksen alussa henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamista ja tarvittavan ammattitaidon hankkimista varten. Suunnitelmassa huomioidaan tulevaisuuden urasuunnitelmat ja aiemmin hankittu osaaminen eikä jo hallussa oleviin asioihin tarvitse haaskata aikaa.

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusala: sisältö

Taideteollisuusalan perustutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 55 osp.

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla. 10 osp.
 • Sisustusprojektin toteuttaminen, 45 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp.

Valinnaisten tutkinnon osien tarjontaa

 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen 45 osp.
 • Tilan stailaaminen 15 osp.
 • Erikoistuminen taideteollisuusalalla 15 osp.
 • Korjaaminen taideteollisuusalalla 15 osp.
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp.
 • Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen 15 osp.
 • Visuaalinen myyntityö 15 osp.
 • Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön 15 osp.
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp.
 • Tutkinnon osa muusta tutkinnosta, esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnosta, markkinointiviestinnän ammattitutkinnosta, talonrakentajan perustutkinnosta tai pintakäsittelyalan perustutkinnosta.

Lisäksi suoritetaan yhteiset tutkinnon osat (YTOt), 35 osp.

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen ja
 • Yhteiskunta ja työelämäosaaminen
 • Lisäksi YTO-opintoihin kuuluu 9 osp. valinnaisia osaamistavoitteita, jotka sovitaan kunkin opiskelijan oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Sisustusremontoijan koulutus /Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala, artesaani Sisustaminen ja pintakäsittely Tutkintoon valmistava 31.08.2020—31.08.2021
Tavoite

Ensimmäisen vuoden aikana suoritat ammatillisia tutkinnon osia ja yhteiset tutkinnon osat - esimerkiksi yhteensä 95 osaamispistettä:
- Sisustusprojektin toteuttaminen, 45 osp
- Tilan stailaaminen 15 osp
- Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta ja työelämäosaaminen
Tämän jälkeen on mahdollisuus hakea jatkoa opiskeluun, jolloin voi suorittaa tutkinnon loppuun eli yhteensä 180 osaamispistettä.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, noin yksi vuosi.
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea jatkoa opiskeluun, jolloin hän voi suorittaa koko tutkinnon loppuun eli yhteensä 180 osaamispistettä. Koko tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 2 v.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.
Perustutkinnon opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan oppilaitoksen ruokalassa päivinä, jolloin opiskelijan läsnäoloa edellytetään järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Opintojen laajuus on 90 osp (osatutkinto), koko tutkinnon laajuus 180 osp.
Päätoimiseen koulutukseen voi hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm. KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella
TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 08.06.2020—02.08.2020

Innostuitko? Täytä sähköinen hakemus, niin pääset nopeammin hakuprosessiin. Täytä lomake huolellisesti  ja vastaa myös tarkentaviin kysymyksiin.
HUOMIOI; jos haet opintovapaata, lähetä hakemus 30.6.20 mennessä. Valintapäätökset opintovapaata hakeville tehdään 15.7.20. Muilla hakijoilla haku päättyy 2.8.2020 ja valintapäätökset tehdään 12.8.2020.
Opintovapaa perustuu aina työntekijän hakemukseen. Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista Opintovapaa

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, joten tarkistathan, että se on hakemukseen oikein kirjoitettu. Tarkista varoiksi myös roskaposti, haastattelukutsu/valintapäätös saattaa päätyä myös sinne.
Valintaperusteet koulutukseen:
- Motivaatio ja sitoutuminen sisustusremontoijaopintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn ja alalle soveltuva terveydentila
- Koulutustarve
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin ja asiakaslähtöiseen sisustussuunnitteluun
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne, omatoimisuus ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet (fyysinen työ). Myös luonne, jos kuormittuu yltiösosiaalisuudesta ja verkostoitumisesta (asiakaspalvelutyö).
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (todistus). Sisustusala on asiakaspainotteinen, joten alalla tarvitaan suomen kielen puhe- ja kirjoitustaitoa.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus on päätoimista. Opiskelu painottuu käytännön työtehtäviin ja opiskelijan sisustusosaamisen kasvattamiseen. Alussa opiskelija harjoittelee ohjatusti ammatillisia käytännön perustaitoja oppilaitoksen työsalissa. Kun opiskelijan remonttitaidot ja itseohjautuvuus lisääntyvät, hän siirtyy työssäoppimiskohteisiin, joissa työtä tehdään pienryhmissä. Opiskelija oppii rakennusalalla tarvittavia tiimityöskentelytaitoja.
Sisustuskokonaisuuden hallintaa, materiaalitietoutta ja sisustussuunnittelua opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä sekä soveltuvin osin etä- ja verkko-opiskeluna.
Koulutuksen lomajaksot ovat 23.12.20-3.1.21, 28.6.-11.7.21.

Sisältö

Ensimmäisen vuoden opiskelutavoite esimerkiksi:
Sisustusprojektin toteuttaminen, 45 osp
Opiskelija harjoittelee erilaisten sisäpintojen viimeistelytöitä mm. sisämaalausta, tapetointia, lattian asennusta, listoitusta käytännön läheisesti työsalilla ja työssäoppimiskohteissa. Sisustussuunnittelua ja tietopuolisia aiheita opiskellaan teemapäivien sekä etä- ja verkko-opiskelun avulla. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla sisustusprojektin asiakkaalle.
Tilan stailaaminen, 15 osp
Opiskelija opiskelee suunniteltavan tilan tyylin muutosta. Hän harjoittelee materiaalihankintojen, kustannusten ja työsuunnitelman tekoa sekä työn toteuttamista.   Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla tilan tai kohteen stailaamisen.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta ja työelämäosaaminen
Koulutuksen loppuvaiheessa opiskelijan kanssa keskustellaan mahdollisesta jatko-opiskelusta ja hänen henkilökohtaisista urasuunnitelmistaan. Jatko-opiskelussa opiskelijan kanssa tehdään suunnitelma, missä huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset vahvuudet, käden taidot ja urasuunnitelmat.
Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Pirjo Sillman
kouluttaja, koulutussuunnittelija
pirjo.sillman@takk.fi
puh. 044 7906 333
Pintakäsittely ja sisustaminen