Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö pystyy tekemään rakennusalan vaativia töitä itsenäisesti ammattilaisilta edellytettävällä tahdilla.

Hän osaa toimia rakennustyömaalla laadukkaasti huomioiden asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt. Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaympäristöissä.

Tutkinnon suorittanut voi toimia ammattityöntekijänä valitsemiensa tutkinnon osien mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi betoni-, puu- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Tutkinnon suorittaja voi erikoistua myös teline- tai asbestitöihin.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon opiskelu ja kohderyhmä

Talonrakennusalan ammattitutkinnon opiskelu sopii rakennusalalla työssä oleville, jotka haluavat syventää tai laajentaa ammattitaitoansa.

Opiskelijalla on hyvä olla rakennusalan perustutkinto ja riittävästi alan työkokemusta tai vastaavat tiedot ja taidot työkokemuksen ansiosta. Myös päätoiminen yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Koulutuksen aikana voi suorittaa osatutkinnon tai koko tutkinnon. Tutkinnon osat suoritetaan näyttöinä käytännön työtehtävissä opiskelijan omalla työpaikalla.

Koulutuksen sisältö, opiskelu ja näytöt suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

 • Talouden, työn ja työympäristön hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkintoon kuuluu kolme valinnaista tutkinnon osaa. Niiden suorittamismahdollisuuksista keskustellaan ja sovitaan opiskelijan sekä työpaikan kanssa.

 • Muottityöt kappaletavarasta
 • Muottityöt järjestelmämuotein
 • Betoniraudoitus (vastaa kahta tutkinnon osaa)
 • Betonointi
 • Pintabetonointi
 • Betonikorjaus
 • Betonielementtien asennus
 • Puurunkotyöt
 • Julkisivuverhoukset
 • Hirsirakennustyöt
 • Ovi- ja ikkuna-asennus
 • Väliseinätyöt
 • Sisäpuutyöt
 • Vesikattotyöt
 • Harkko- ja pienelementtien muuraus
 • Puhdasmuuraus
 • Tulisijamuuraus
 • Hormimuuraus
 • Rappaus
 • Laatoitus
 • Märkätilojen vedeneristykset
 • Lämmöneristykset
 • Korjausrakentaminen
 • Purkutyöt
 • Perustusvaiheen maarakennustyöt
 • Telinetyöt
 • Vuosi- ja takuukorjaukset
 • Valmistelevat työt
 • Työmaapalvelut
 • Rakennussiivous
 • Asbestityöt
 • Ammatinohjaus
 • Tutkinnon osa määritellyistä ammattitutkinnoista

Lisää tutkinnosta ePerusteista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Talonrakennusalan ammattitutkinto, oppisopimuksella Rakentaminen Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Suorittaa talonrakennusalan ammattitutkinto tai osia siitä.
Tutkinnnon suorittanut osaa toimia rakennustyömaalla laadukkaasti huomioiden asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt sekä hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaympäristöissä.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto n. 12 -18 kuukautta.

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 03.02.2020—15.12.2020

Hakeutuminen verkkolomakkeella

 

Aloitus joustavasti sopimuksen mukaan.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Toteutetaan oppisopimuskoulutuksena - edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa.
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.
Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.

Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.

Sisältö

Talonrakennusalan ammattitutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä). Koko tutkinnon laajuus on 150 osp.
Tutkintoon kuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
Tutkinnon kuvaus: ePerusteet

Lisätiedot

Kouluttaja Tuomo Roppola, puh. 044 7906 338
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi
Tietoa oppisopimuskoulutuksesta

***********************************