Kylmäasentajien työt ovat vaihtelevia ja monipuolisia - työkohteissa riittää mielenkiintoa ja haastetta. Talotekniikan perustutkinnon suorittanut kylmäasentaja hallitsee monipuolisesti kylmäalan perustehtävät, mutta pystyy ohjattuna myös alan vaativampiin ammattitöihin. TAKKin kylmäalalla on yhteistyössä alan yritysten kanssa rakennettu käytännön oppimisympäristö, jossa opiskellaan käytännönläheisesti.

Kylmäasennus on luvanvaraista toimintaa ja kylmäasennustyöt toteutetaan f-kaasuasetuksen mukaisesti. Kylmälaitteiden sähköasennuksissa noudatetaan sähkö- ja konealalle asetettuja standardeja. Kylmälaiteasennukset ja kylmälaitehuolto vaativat tekijältä tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta loppukäyttäjille voidaan luovuttaa turvallisia ja laadukkaita laitteistoja. 

Kylmäasentajan perustutkinnon sisältö

Kylmäasentajan perustutkintoon kuuluu neljä pakollista ja vähintään kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen
 • Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
 • Kylmälaitteiden huoltaminen
 • Taloteknisten komponenttien sähköistys

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden asentajan on suoritettava vähintään kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

 • Putkistojen hitsaus (vastaa kahta valinnaista osaa)
 • Kylmätekninen eristys
 • IV-koneiden hoito
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen
 • Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista *)
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnoista *)
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista *)

Tähdellä merkityt (*) voivat tulla kysymykseen lähinnä hyväksilukuna. Talotekniikan perustutkinnon ePerusteista löytyy lisätietoa soveltuvista tutkinnoista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja oppisopimuksella Talotekniikka Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus

Koulutuksessa opiskelet kylmäasentajan työssä tarvittavaa kylmä- sähkö- automaatio- ja putkistotekniikka sekä opit hallitsemaan työmenetelmät ja käsittelemään kylmäaineita ympäristösäädösten mukaisesti.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintomahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto.

Tavoite

Koulutuksessa suoritetaan talotekniikan perustutkinto, kylmäasennuksen osaamisala tai osia siitä ja saadaan hyvät perusvalmiudet ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus.

Kesto

Oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan

Ajankohta

Aloitus joustavasti sopimuksen mukaan.

Paikka

Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 25.02.2020—15.12.2020

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjän oppisopimuksessa nimetään mentori, joka on toinen, yleensä kokeneempi yrittäjä. Mentori tukee mm. tavoitteiden asettamisessa ja yrityksen kehittämisessä. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään TAKKin oppisopimuspalveluista.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon perusteiden mukaisista kylmäasentajan ammatillisista tutkinnon osisa sekä yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).
Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö
kouluttaja Jukka Hämäläinen, puh. 044 7906 408

Oppisopimusasiat
oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi