Talotekniikan perustutkinto antaa putkiasentajana työskentelevälle tai putkiasentajaksi aikovalle perusammattitaidon ja -tiedot monipuolisesta alasta. Putkiala on tärkeä osa talotekniikkaa, joka on yhteinen nimitys lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, tele- ja muille aloille. Ammattialana putkiala on vaativa ja edellyttää tekijältä alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta. Jatko-opiskelumahdollisuudet ja työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät.

Talotekniikan perustutkinnon putkiasennuksen koulutusohjelmassa opit tekemään rakennusten lämpö- ja vesilaitteiden ja putkistojen asennuksia ja korjauksia. Saat myös perustiedot LVI-suunnitelmien ja LVI-töiden kustannusarvioiden tekemiseen ja rakennuspiirustuksien ja kytkentäkaavioiden lukemiseen. Putkiasentajien työkenttä ja -mahdollisuudet ovat monipuolisia: asennus- ja huoltotehtäviä esimerkiksi rakennusalalla, kiinteistöhuollossa, eri teollisuuden aloilla ja vesilaitoksilla. Putkiasentajat toimivat yleensä työntekijöinä yrityksillä, kunnilla tai valtiolla. Osa työllistää itsensä yrittäjinä.

Putkiasentajan koulutus sopii putkiasentajan työstä kiinnostuneille henkilöille. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun oppimäärä. Ajokortti on putkiasentajalle lähes välttämätön. Teknisen osaamisen lisäksi hyvät sosiaaliset taidot ovat eduksi putkiasentajan tehtävissä.

Putkiasentajan koulutuksen toteutus

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiempi osaaminen, joten tuttuihin asioihin ei tarvitse tuhlata aikaa.

Koulutukseen kuuluu lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetusjaksoilla opiskelija saa perustiedot eri aiheista teoriaopetuksen ja tehtävien avulla. Tietoja ja taitoja syvennetään verkko- ja itsenäisenä opiskeluna. Tiedot sovelletaan käytäntöön työssäoppimisjaksoilla oppilaitoksessa tai alan yrityksissä.

Talotekniikan perustutkinnon, putkiasentaja, sisältö

Ammatilliset tutkinnon osat

  • Lämmitysjärjestelmien asennus
  • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus
  • Putkistojen hitsaus
  • LVI-korjausrakentaminen
  • Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
  • LV-järjestemien huolto
  • LVI-huoltopalvelujen tuottaminen.

Yhteiset tutkinnon osat

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja oppisopimuksella Talotekniikka Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus

Putkiasentaja tekee putkistojen asennus- ja korjaustöitä, erilaisia LVI-laitteiden huoltotehtäviä sekä lämmityslaitteiden ja -verkostojen asennuksia. Ammatti edellyttää kädentaitoja, hyvää asennetta sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena on vähintään B1 -taso (todistus).
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintomahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto.

Tavoite

 

Tavoitteena on suorittaa talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala tai osia siitä ja saada hyvät perusvalmiudet ammatissa toimimiseen.

 

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto keskimäärin 1,5 v.

Ajankohta

Aloitus joustavasti sopimuksen mukaan.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 15.12.2019—15.12.2020

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Toteutus

 

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjän oppisopimuksessa nimetään mentori, joka on toinen, yleensä kokeneempi yrittäjä. Mentori tukee mm. tavoitteiden asettamisessa ja yrityksen kehittämisessä. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään TAKKin oppisopimuspalveluista.
Lisätietoa oppisopimuksesta

 

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon perusteiden mukaisista putkiasentajan ammatillisista tutkinnon osisa sekä yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).
Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää. puh. 044 7906 473

Koulutussuunnittelja Heikki Mahlamäki 044 7906 299
Kouluttaja Harri Friman, puh 044 7906 288
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto Talotekniikka Työvoimakoulutus 20.01.2020—12.03.2021

Harkitsetko kouluttautumista talotekniikka-alalle? Toimiva talotekniikka tekee rakennuksesta viihtyisän ja terveellisen asua ja käyttää. Putkiala on tärkeä osa talotekniikkaa, ja putkiasentaja on talotekniikan ammattilainen, joka asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten LV-laitteita ja -järjestelmiä.
Putkiasentajan koulutuksessa opiskelet LV-järjestelmien ja LV-tekniikan sekä välineistön hallintaa ja tutustut alan työmenetelmiin ja materiaaleihin. Putkiasentajana osaat itsenäisesti arvioida tilanteita ja ratkaista ongelmia sekä kannat vastuun omasta työstäsi. Ammatissa tarvitset käden taitojen lisäksi oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, hahmotuskykyä, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä symbolisten piirustusten lukutaitoa. Pienissä hankkeissa teet putkiasentajan työtä itsenäisesti, suuremmissa taas ryhmätyönä. Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitosi ovat tarpeen, kun työtä tehdään usein toisten ammattiryhmien mukana rakennuskohteissa tai asiakkaiden kodeissa putkitöihin liittyvillä käynneillä.
Sinulla on valmiudet liikkua eri työmaakohteiden välillä. Koska työkohteet vaihtelevat välillä työpäivänkin aikana, sinulla on vähintään B-ajokortti. Työssä käytät usein huoltoautoa, jossa kulkevat mukana kaikki työssä tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

Tavoite

Tavoitteena on, että saat sellaisen ammattitaidon, jolla voit työllistyä putkiasennusalan tehtäviin koulutuksen jälkeen. Työpaikkaa voit hakea LVI-urakoita uudis- ja korjausrakennustyömailla tekevistä yrityksistä tai kiinteistöjen huollosta.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä ja työttömyysuhan alaisia TE-palvelujen asiakkaita, jotka tarvitsevat työllistyäkseen koulutusta.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

  Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
Lisätietoa työvoimakoulutuksen aikaisista etuuksista saat osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/palvelut_ja_kulukorvaus/index.html tai Työlinjan koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15, sähköpostilla koululusneuvonta@te-toimisto.fi

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta
http://www.takk.fi/opiskelijalle/hakeutuminen/opintoetuudet.html
opintoneuvonta@takk.fi
puh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.11.2019—15.12.2019

Työvoimakoulutukseen haetaan Te-toimiston sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Huomioithan, että avoimella hakulomakkeella (ilman tunnisteita) tehdyn hakemuksen voimaantulo edellyttää aina hakemuksen vahvistamista TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.
Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro kiinnostuksestasi putkiasentajan koulutukseen hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Kerro, onko sinulla jo aikaisempaa kokemusta alasta ja miksi ala kiinnostaa sinua. Arvioi vielä, miten voisit hyödyntää aiempaa osaamistasi putkiasentajan tehtävissä ja miten koulutus auttaisi työllistymistäsi.
Koulutushakemuksen tilannetta kannattaa seurata verkossa TE-palvelujen Oma asiointi- palvelussa, koska valinta-aikataulu on tiukka. Näet heti tiedon tallentamisen jälkeen mm. haastattelukutsun ja valintapäätöksen Oma asioinnissa www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne. 
Tarkempi haku- ja valinta-aikataulu te-toimiston sivuilta koulutuksen tiedoista.

Toteutus

Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta siinä voidaan soveltaa myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy aina myös koulutustyöpaikalla järjestettävää koulutusta putkiasennusalan yrityksissä.
Kesto voi olla enintään 14 kuukautta. Koulutus alkaa 2 kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla, jonka aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksesi kesto perustuu sinulle laadittuun hoksiin.
Koulutukseen sisältyy kaksi lomajaksoa: 22.-28.6.2020 ja 23.12.2020-1.1.2021. Muita lomia ei voida myöntää.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan seuraavista tutkinnon osista:
1. Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
- Lämmitysjärjestelmien asentaminen
- Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen
- Putkistojen hitsaus
  - LVI-korjausrakentaminen
- Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
- LV-järjestelmien huoltaminen
- LVI-huoltopalvelujen tuottaminen
2. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 - Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

ePerusteet

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki 044 7906 299

s-posti: heikki.mahlamaki@takk.fi

 

Koulutukseen hakeutuminen:
Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702
ma-to klo 8-17, pe klo 10-17
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

 

Infotilaisuus keskiviikkona 8.1.-20 TAKKin tiloissa Nirvan kampuksella.

**********************************
HUOM! Huolehdi välittömästi koulutuksen alettua, että veronumerosi on aktivoituna. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla - myös opiskelijat.
Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Voit tarkistaa kuulutko jo veronumerorekisteriin täältä. Jos sinulla ei ole veronumeroa, se on kadonnut, tai pyydät veronumerosi rekisteröintiä, soita veronumeron palvelunumeroon 029 497 070 (puhelun hinta pvm./mpm.)