Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin turvallisuusalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät esim. vartijan, reseptionistin, järjestyksenvalvojan, arvokuljettajan, henkivartijan tai turvatarkastajan tehtäviin. Tutkinto sopii myös turvallisuusalan esimiestehtävissä toimivalle tai niihin siirtyvälle.

Turvallisuusalan opiskelijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva. Koulutukseen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää: SORA-tiedote opiskelijalle.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon sisältö

Koulutukseen sisältyvät väliaikaisen vartijan koulutus ja vartijan koulutus.

Pakolliset tutkinnonosat

 • Vartijan koulutus
 • Pelastustoiminta

Valinnaiset tutkinnonosat

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
 • Tilannehallinta
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kaupan turvallisuustoiminta
 • Turvatarkastus
 • Henkilösuojaus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
 • Sammutus- ja pelastustoiminta
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta
 • Arvokuljetustoiminta
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutustu tutkintoon tarkemmin turvallisuusalan ammattitutkinnon ePerusteista

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Turvallisuusalan ammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena Turvallisuus Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Tutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia vartijana sekä suorittaa Turvallisuusalan ammattitutkinto.

Kohderyhmä

Koulutuksen voi hakeutua henkilö, joka toimii vartijan työtehtävissä tai on varmistanut työpaikkansa alalta. Pääsyvaatimuksina on vähintään 18 vuoden ikä, nuhteeton tausta, ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi työkokemus vartijan työtehtävistä. Eduksi katsotaan lisäksi Väliaikaisen vartijan (40 h) ja Vartijan koulutuksen (80 h) suoritus.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää:

https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Kesto

n. 1,5 vuotta, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.01.2020—30.11.2020

Koulutukseen on jatkuva haku ja aloitus joustavasti.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Turvallisuusalan ammattitutkinto muodostuu 6 osasta: kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Lähtökohtana tässä oppisopimuskoulutuksessa on, että opiskelija on jo suorittanut tutkinnon pakollisista osista toisen eli Vartijan koulutuksen, jolloin 5 osaan tietopuolisia lähipäiviä on 22, eli 1-2 päivää kuukaudessa (ei kesällä) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimista ja opiskelijat laativat koulutuksen aikana vartijan työtehtäviinsä liittyvän kehittämistehtävän.

Lisätiedot

TAKK/
Kouluttaja Juha-Matti Piilinen puh. 044 7906 659, juha-matti.piilinen@takk.fi

Sihteeri Susanna Palomäki puh. 044 7906 222, susanna.palomaki@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro puh. 044 7906 411, maiju.aro@takk.fi

Turvallisuusalan ammattitutkinto, omaehtoinen Turvallisuus Tutkintoon valmistava 18.05.2020—28.05.2021

Hakeudu nyt Turvallisuusalan ammattitutkintokoulutukseen! (ent. Vartijan ammattitutkinto)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelija Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia vartioimisliikkeissä monipuolisissa vartioimistehtävissä. Koulutuksen kesto voi vaihdella opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman perusteella.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille, nuhteettoman taustan omaaville henkilöille, jotka haluavat suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon. Monimuotokoulutuksen kohderyhmänä voivat olla niin vartioimisliikkeessä toimivat henkilöt, työttömät työnhakijat, kuin ammatinvaihtajatkin. Hakijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava, sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Kesto

n. 1 vuosi

Paikka

TAKK Nirvan kampus

Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

200 euroa (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutusmaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli koulutus keskeytyy.

Tämän lisäksi opiskelijan maksettavaksi jää viranomaismaksut, joita syntyy vartija- ja järjestyksenvalvojakortin anomisesta viranomaiselta (yht. noin 150 €).

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opiskelu on päätoimista ja laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Opinnot oikeuttavat opintoetuuksiin yksilöllisin edellytyksin, mm. KELAn opintotukeen, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen tai työttömyysetuuteen. Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.

Lisätietoja opintoetuuksista:

www.kela.fi/opiskelijat

https://www.tyollisyysrahasto.fi/

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista:
opintoneuvonta@takk.fi
puh. 044 790 6400

Hakeutuminen
Hakuaika: 21.01.2020—31.08.2020

Koulutukseen hakeudutaan oheisella verkkohakulomakkeella.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella työssäoppimispainotteisesti. Lähiopetusta on noin kahtena päivänä viikossa. Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan HOKS. Opiskelijaa avustetaan työssäoppimispaikan hankinnassa. Opiskelu sisältää lähi- ja verkko-opiskelua henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutussopimus on tavoitteellista työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi, 044 790 6302
Sihteeri Susanna Palomäki, 044 790 6222


sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi

Turvallisuusalan ammattitutkinto, vartija Turvallisuus Työvoimakoulutus 21.09.2020—17.09.2021

Koulutuksen alkaessa opiskelijalle tehdään ammattitaitokartoitus, jonka aikana arvioidaan alalle soveltuvuus ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Hyväksyntä koulutukseen tehdään ensin vain kartoitusjakson ajalle. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille, alasta kiinnostuneille yli 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat esteettömiä ja soveltuvia turvallisuusalan tehtäviin.

Kohderyhmä

Turvallisuusalan ammattitutkintoon hakijalla on palveluasennetta ja vuorovaikutustaitoja. Hänellä on oikeaa asennetta työn tekemiseen sekä turvallisuudesta ja omaisuudesta huolehtimiseen. Vartijan työtehtävät edellyttävät myös hyvää fyysistä ja henkistä terveyttä. Turvallisuusalan työ on useimmiten vuorotyötä.

Kesto

12 kk

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Koulutus on maksutonta, mutta vartija- ja järjestyksenvalvoja kortista perittävät viranomaismaksut jäävät opiskelijan itsensä maksettavaksi.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.05.2020—01.09.2020

Työvoimakoulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla.  Koulutuksen numero on 692541, hakemukselle pääset tästä

Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja ja valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi tähän koulutukseen ja millaisiin työtehtäviin tai toimintaympäristöihin olet hakeassa koulutuksen jälkeen. Jos olet hakenut samanaikaisesti muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka opiskelun aikainen majoitus järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi . 
- Koulutuksen hakuaika päättyy 1.9.2020.
- Haastattelut järjestetään 10.-11.9.2020.
- Koulutus alkaa 21.9.2020.

Koulutuksen nopean ja tiiviin haastatteluaikataulun vuoksi haastatteluaikojen muuttaminen tai siirtäminen ei ole mahdollista. Koulutuksen valintahaastattelukutsut ja hyväksymistiedot toimitetaan kirjepostina, tekstiviestinä tai sähköpostitse. Tiedot heijastuvat myös TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalveluun.

 

Toteutus

Koulutuksen aikana voit suorittaa joustavasti turvallisuusalan ammattitutkinnon ja työllistyä alan monipuolisiin vartijan työtehtäviin. Sen jälkeen voit toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Koulutus alkaa kahden kuukauden ammattitaidon kartoitusjaksolla, jonka aikana arvioidaan alalle soveltuvuus ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Soveltuvuuden pohjalta opiskelija voidaan ohjata myös muihin vaihtoehtoisiin jatkopolkuihin. Ammatillisen osion opetus sisältää lähiopetusta, etäopetusta sekä työssäoppimista. Hyväksyntä koulutukseen tehdään ensin vain kahden kuukauden ammattitaidon kartoitusjaksolle.

Sisältö

Kahden kuukauden kestoisella kartoitusjaksolla:

Kartoitusjakso, 2 kk
• tutustutaan alan yrityksiin ja ammatin työkokonaisuuksiin
• aikaisemman osaamisen tunnistaminen
• työturvallisuuskorttikoulutus ja testi
• työnhakuvalmiudet ja työllistymissuunnitelman laadinta
• henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinta valmistavalle jaksolle tai vaihtoehtona opiskelijan ohjaus muihin vaihtoehtoihin
• väliaikaisen vartijan koulutus

Ammatillinen tutkintoon valmistava jakso, 10 kk
Ammatillisen jakson kesto on yksilöllinen muodostuen opiskelijan aikaisemmasta työkokemuksesta, koulutuksesta sekä hänen tavoitteistaan.

TURVALLISUUSALAN AMMATTITUTKINTO
PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
• Vartijan koulutus
• Pelastustoiminta


VALINNAISET OSAT (valitaan 4 seuraavista)
• Toiminta eri vartiointimuodoissa
• Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
• Tilannehallinta
• Järjestyksenvalvonta
• Kaupan turvallisuustoiminta

 

Lisätiedot

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Koulutuksen yhteyshenkilöt
- Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi,

puh. 044 7906 302 jukka.mertaniemi@takk.fi.