Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin turvallisuusalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät esim. vartijan, reseptionistin, järjestyksenvalvojan, arvokuljettajan, henkivartijan tai turvatarkastajan tehtäviin. Tutkinto sopii myös turvallisuusalan esimiestehtävissä toimivalle tai niihin siirtyvälle.

Turvallisuusalan opiskelijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva. Koulutukseen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää: SORA-tiedote opiskelijalle.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon sisältö

Koulutukseen sisältyvät väliaikaisen vartijan koulutus ja vartijan koulutus.

Pakolliset tutkinnonosat

 • Vartijan koulutus
 • Pelastustoiminta

Valinnaiset tutkinnonosat

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
 • Tilannehallinta
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kaupan turvallisuustoiminta
 • Turvatarkastus
 • Henkilösuojaus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
 • Sammutus- ja pelastustoiminta
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta
 • Arvokuljetustoiminta
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutustu tutkintoon tarkemmin turvallisuusalan ammattitutkinnon ePerusteista

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Turvallisuusalan ammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena Turvallisuus Oppisopimuskoulutus 19.08.2019—30.06.2020
Tavoite

Tutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia vartijana sekä suorittaa Turvallisuusalan ammattitutkinto.

Kohderyhmä

Koulutuksen voi hakeutua henkilö, joka toimii vartijan työtehtävissä tai on varmistanut työpaikkansa alalta. Pääsyvaatimuksina on vähintään 18 vuoden ikä, nuhteeton tausta, ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi työkokemus vartijan työtehtävistä. Eduksi katsotaan lisäksi Väliaikaisen vartijan (40 h) ja Vartijan koulutuksen (80 h) suoritus.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää:

https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Kesto

n. 1,5 vuotta, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 22.05.2019—29.11.2019

Koulutukseen on jatkuva haku ja aloitus joustavasti.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Turvallisuusalan ammattitutkinto muodostuu 6 osasta: kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Lähtökohtana tässä oppisopimuskoulutuksessa on, että opiskelija on jo suorittanut tutkinnon pakollisista osista toisen eli Vartijan koulutuksen, jolloin 5 osaan tietopuolisia lähipäiviä on 22, eli 1-2 päivää kuukaudessa (ei kesällä) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimista ja opiskelijat laativat koulutuksen aikana vartijan työtehtäviinsä liittyvän kehittämistehtävän.

Lisätiedot

TAKK/
Kouluttaja Jari Laine puh. 044 7906 301, jari.laine@takk.fi

Sihteeri Maiju Aro puh. 044 7906 348, maiju.aro@takk.fi

Turvallisuusalan ammattitutkinto, nuorille alle 30-vuotiaille Turvallisuus Tutkintoon valmistava 26.08.2019—21.08.2020

Hakeudu nyt Turvallisuusalan ammattitutkintokoulutukseen! (ent. Vartijan ammattitutkinto)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelija Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia vartioimisliikkeissä monipuolisissa vartioimistehtävissä. Koulutuksen kesto voi vaihdella opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman perusteella.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille, nuhteettoman taustan omaaville henkilöille, jotka haluavat suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon. Monimuotokoulutuksen kohderyhmänä voivat olla niin vartioimisliikkeessä toimivat henkilöt, työttömät työnhakijat, kuin ammatinvaihtajatkin. Hakijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava, sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Kesto

n. 1 vuosi

Paikka

TAKK Nirvan kampus

Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

250 euroa sis. alv 24 %

Koulutusmaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli koulutus keskeytyy.

Hakeutuminen
Hakuaika: 24.04.2019—11.08.2019

Koulutukseen hakeudutaan oheisella verkkohakulomakkeella.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella työssäoppimispainotteisesti. Lähiopetusta on noin kahtena päivänä viikossa. Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan HOKS. Opiskelijaa avustetaan työssäoppimispaikan hankinnassa. Opiskelu sisältää lähi- ja verkko-opiskelua henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutussopimus on tavoitteellista työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi, 044 790 6302
Sihteeri Maiju Aro, 044 790 6348


sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi

Turvallisuusalan ammattitutkinto, työvoimakoulutus Turvallisuus Työvoimakoulutus 26.08.2019—21.08.2020
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Turvallisuusalan ammattitutkinto ja työllistyä alan monipuolisiin vartijan työtehtäviin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille, alasta kiinnostuneille yli 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat nuhteettomia ja soveltuvia turvallisuusalan tehtäviin.

Hakijalla tulee olla palveluasennetta ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi hakijalla tulee olla oikeaa asennetta työn tekemiseen sekä turvallisuudesta ja omaisuudesta huolehtimiseen. Vartijan työtehtävät edellyttävät myös hyvää fyysistä ja henkistä terveyttä. Turvallisuusalan työ on useimmiten vuorotyötä.

Koulutuksen alkaessa opiskelijalle tehdään ammattitaitokartoitus, jonka aikana arvioidaan alalle soveltuvuus ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Hyväksyntä koulutukseen tehdään ensin vain kartoitusjakson ajalle.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:

https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Kesto

12 kk

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Koulutus on maksutonta, mutta vartija- ja järjestyksenvalvoja kortista perittävät viranomaismaksut jäävät opiskelijan itsensä maksettavaksi.

Hakeutuminen
Hakuaika: 18.04.2019—12.08.2019

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytävällä sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja joten perustelethan hakemuksesi hyvin. Selvitä hakemuksen Tarkemmat perustelut-kohdassa, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta, miksi haet juuri tähän koulutukseen ja millaisiin työtehtäviin tai minkälaiseen toimintaympäristöön haet koulutuksen jälkeen. Mikäli olet hakenut samanaikaisesti muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestyksessä. Muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa. Voit seurata hakemuksesi tilannetta sähköisesti: www.te-palvelut.fi -> asioi verkossa -> koulutushakemusteni tilanne. 
Koulutuksen numero on 685819
Haku päättyy 12.8.2019, esivalinta 14.8.2019, haastattelut 19. - 20.8.2019

Koulutuksen haastattelukutsut toimitetaan tekstiviestinä/sähköpostitse. 
Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Lisätietoja hakeutumisesta ja työvoimakoulutuksen aikaisista etuuksista saa TE-palveluiden Koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta numerosta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin 2 kk:n kartoitusjaksolle.

Kartoitusjakso, 2 kk
• tutustutaan alan yrityksiin ja ammatin työkokonaisuuksiin
• aikaisemman osaamisen tunnistaminen
• työturvallisuuskorttikoulutus ja testi
• työnhakuvalmiudet ja työllistymissuunnitelman laadinta
• henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinta valmistavalle jaksolle tai vaihtoehtona opiskelijan ohjaus muihin vaihtoehtoihin
• väliaikaisen vartijan koulutus

Ammatillinen tutkintoon valmistava jakso, 10 kk
Ammatillisen jakson kesto on yksilöllinen muodostuen opiskelijan aikaisemmasta työkokemuksesta, koulutuksesta sekä hänen tavoitteistaan.

TURVALLISUUSALAN AMMATTITUTKINTO
PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
• Vartijan koulutus
• Pelastustoiminta


VALINNAISET OSAT (valitaan 4 seuraavista)
• Toiminta eri vartiointimuodoissa
• Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
• Tilannehallinta
• Järjestyksenvalvonta
• Kaupan turvallisuustoiminta

Lisätiedot

Sihteeri Maiju Aro
puh. 044 7906 348
Koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi
puh. 044 7906 302
Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
puh. 044 7906 305
s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi

Turvallisuusalan ammattitutkinto, omaehtoinen Turvallisuus Tutkintoon valmistava 26.08.2019—21.08.2020

Hakeudu nyt Turvallisuusalan ammattitutkintokoulutukseen! (ent. Vartijan ammattitutkinto)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelija Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia vartioimisliikkeissä monipuolisissa vartioimistehtävissä. Koulutuksen kesto voi vaihdella opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman perusteella.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille, nuhteettoman taustan omaaville henkilöille, jotka haluavat suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon. Monimuotokoulutuksen kohderyhmänä voivat olla niin vartioimisliikkeessä toimivat henkilöt, työttömät työnhakijat, kuin ammatinvaihtajatkin. Hakijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava, sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Kesto

n. 1 vuosi

Paikka

TAKK Nirvan kampus

Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

250 euroa sis. alv 24 %

Koulutusmaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli koulutus keskeytyy.

Hakeutuminen
Hakuaika: 24.04.2019—11.08.2019

Koulutukseen hakeudutaan oheisella verkkohakulomakkeella.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella työssäoppimispainotteisesti. Lähiopetusta on noin kahtena päivänä viikossa. Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan HOKS. Opiskelijaa avustetaan työssäoppimispaikan hankinnassa. Opiskelu sisältää lähi- ja verkko-opiskelua henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutussopimus on tavoitteellista työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi, 044 790 6302
Sihteeri Maiju Aro, 044 790 6348


sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi