Ammattikuljettajan ensiapu -kurssi on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat työssään ensiaputaitoja tai kokevat muuten tarvitsevansa tietotaitoa ensiavusta.

Käytyäsi molemmat päivät (perus- ja syventävä osa) saat EA1-kortin (Ensiapu 1).  Pelkän perusosapäivän käymällä voit päivittää jo voimassa olevan EA1-korttisi. Mikäli EA1-korttisi on mennyt vanhaksi tulee sinun käydä molemmat päivät. Perusosapäivän käymällä saat Hätäensiapukortin. Voimassa olevan EA2-korttisi voit päivittää käymällä perusosapäivän. Päivityksen voi tehdä vain kerran, tämän jälkeen täytyy käydä uudestaan kaksipäiväinen EA1 -koulutus. EA-kortit ovat voimassa 3v.

Ensiapukoulutuspäivistä on mahdollista saada ammattipätevyysmerkinnät. Yhden päivän käytyäsi (perusosa) saat yhden ammattipätevyysmerkinnän ja molemmat päivät (perus- ja syventävä osa) käytyäsi saat kaksi ammattipätevyysmerkintää. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

HUOM! Koulutukseen voi osallistua kuka tahansa ensiaputaitoja tarvitseva, ei pelkästään ammattipätevyyspäiviä tarvitseva.

Työnantajalle korvausta ensiapukurssista

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

Edellytyksenä on, että
-organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
-todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan
-ensiapukouluttajalla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK) - TAKKin ensiapukouluttajilla on!

Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.

Lisää tietoa korvausten hakemiseen voit kysyä Kelalta.