Tulityökortti ja -koulutus antavat tuli-, katto- ja vedeneristystyötä tekeville sekä vastuu- ja valvontahenkilöille käytännön ja teorian tiedot ja taidot tulitöiden järjestelyistä. Tulityökorttikoulutusta tarvitsevat tulityötä tekevät henkilöt. Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai jotka aiheuttavat palovaaran.

Tulityökurssilla käsitellään mm. tulityön riskejä, turvallisia työmenetelmiä ja suojaamista sekä oikeita käytäntöjä. Tulityötutkinto antaa tulitöiden vastuu-, valvonta- ja suoritushenkilölle käytännön ja teorian tiedot ja taidot tulitöiden järjestelyistä.

Koulutuksesta saat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) valvoman ja allekirjoittaman tulityökortin. Kortti on voimassa 5 vuotta. Vuoden 2016 alusta kattotulityö ja tulityö yhdistyivät, ja molemmat pätevyydet saa suoritettua yhdellä kurssilla ja niistä tulee yhteinen kortti.

Toteutus

Opetus tapahtuu lähiopetuksena. Kurssiin kuuluu tietopuolista opetusta, sammutusharjoituksia tulitöiden suojeluohjeen mukaisilla sammuttimilla sekä kurssikoe.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kaikille tulityötä tekeville ja heille, jotka haluavat parantaa osaamistaan tulitöihin liittyvissä asioissa. Koulutus antaa valmiudet tulitöiden suorittamiseen työntekijälle itselleen ja ympäristölle turvallisesti.