Koulutusvienti

TAKKissa koulutusvienti on yksi tärkeä liiketoiminta-alue. Koulutusviennillä tarkoitetaan ulkomaisten asiakkaiden kanssa tehtävää palveluliiketoimintaa. TAKK tekee koulutusvientiä osana erilaisia suomalaisia konsortioita sekä omana toimijanaan. 

Vuonna 2010 valmistui opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi - Suomen koulutusvientistrategia. TAKK liittyi Finpron koulutusvientiohjelman jäseneksi vuonna 2010, ja koulutusviennin edellytyksiä ryhdyttiin TAKKissa kehittämään Global West EAKR-hankkeen kautta vuosina 2011-2013. Tänä aikana laadittiin myös TAKKin ensimmäinen koulutusosaamisviennin strategia. TAKK oli yksi Ammatillinen koulutusvienti -hankkeen vetureista.

Koulutuspalveluliiketoiminnan ensimmäinen vaihe keskittyi tukipalvelun määrittelyyn, osaamisen kehittämiseen ja markkinoiden määrittelyyn sekä sinne pääsyyn.

Nyt työn alla on palveluiden myyminen opetusalan asiakkaille, ja markkinoina ovat Kiina, Etelä-Afrikka ja Valko-Venäjä. Uusia markkinoita kartoitetaan jatkuvasti asiakaslähtöisesti.

TAKK on kansallisen koulutusvientiohjelman Education Finland’in jäsen. TAKK on Polar Partners'in jäsen. TAKK kuuluu myös Global Tampere Education -konsortioon, jonka tavoitteena on edistää mm. Tampereen seudun kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja koulutusvientiä. 

Lisätiedot

Kv-suunnittelija Ulla Virtanen, puh. 044 7906 365
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi