Tietosuoja TAKKissa

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain perustellusti: opiskeluun, tutkintojen suorittamiseen, viestintään, asiakassuhteeseen tms. erikseen mainittuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. 

Tietopyynnöt ja tietojen korjaus

Jokaisella TAKKin tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus saada pääsy hänestä tallennettuihin henkilötietoihin ja saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Voit tehdä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen tarkastuspyynnön tällä lomakkeella. Lomakkeella voit pyytää tietojen tarkastusta, tietojen poistamista tai korjaamista sekä vastustaa tai rajoittaa tietojen käyttöä.

Lomakkeen täyttäminen edellyttää sähköistä tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Ellei sinulla ole mahdollisuutta käyttää sähköistä tunnistautumista, voit olla yhteydessä sähköpostilla tietopyynnot@takk.fi tai puhelimitse 044 7906 526.

Tietojen luovuttaminen

TAKKin keräämiä henkilötietoja luovutetaan

  • rekisteröidylle itselleen
  • viranomaiselle
  • oikeudellisista syistä lainsäädännön mukaisesti
  • TAKKin valtuutetuille palveluntarjoajille ja sopimuskumppaneille tietyissä tapauksissa, kuten yhteisissä koulutuksissa tai tilattaessa koulutuksen suorittamiseen liittyviä lupakortteja

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme ja chat-palvelussamme evästeitä. Niiden avulla kerätään tietoja sivujen käyttämisestä ja niitä voidaan hyödyntää myös mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolten, esimerkiksi Facebookin ja Googlen, palveluissa.

Voit estää evästeiden käytön selainohjelmasi asetuksista. Huom: silloin jotkin sivuston toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

Linkitykset kolmansien osapuolten palveluihin

Verkkosivuillamme on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten chat-palvelu sekä Facebookin ja Twitterin jakopainikkeet. Niiden kautta ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat asentaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole TAKKin hallittavissa.

Suoramarkkinointi ja -mainonta

Jokaisella tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja suoramarkkinointia varten. 

Suoramainonnan ja suoramarkkinoinnin kieltopyyntö tehdään sähköpostilla osoitteeseen tietopyynnot@takk.fi tai puhelimitse numeroon 044 7906 526. 

Uutiskirjeet

Viestintä- ja markkinointitarkoituksiin käytössämme on Postiviidakko-uutiskirjejärjestelmä. Uutiskirjejärjestelmästä lähetetään viestintää ja markkinointia uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Järjestelmään tallennetaan nämä henkilötiedot:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite.

Uutiskirjeen voi tilata osoitteessa uutiskirje.takk.fi ja omaa uutiskirjetilaustaan pääsee muokkaamaan uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Tiedot järjestelmistä, joihin henkilötietoja tallennetaan, löytyvät käyttäjäryhmäkohtaisesti: