Uutiset

Sertifioidut NDT-tarkastuskoulutukset käynnistyvät TAKKissa

Uutiset
Koulutetuista NDT-tarkastajista on kova pula tällä hetkellä, kertoo hitsausalan kouluttaja Vesa Mäenpää. Haluamme tarjota koulutukset kätevästi, hyvien kulkuyhteyksien päästä, Tampereella.

NDT-tarkastuksella, eli ainetta rikkomattomalla tarkastuksella varmistetaan metallirakenteiden, hitsien ja valujen laatu ja turvallisuus.

- Tietyissä tuotteissa, kuten nosturirakenteissa ja painelaitteissa, NDT-tarkastukset ovat pakollisia, Mäenpää huomauttaa.

Tarkastukset ovat standardoitua toimintaa, joka vaatii erityisosaamista ja virallisen pätevyyden.

- Yritykset kouluttavat tarkastajat omasta väestään tai käyttävät ulkopuolisia tarkastajia.

NDT-koulutukset kätevästi Tampereelta

TAKKissa järjestetään kolmenlaista NDT-tarkastuskoulutusta: silmämääräisen tarkastuksen (VT) koulutusta (tasot 1 ja 2) sekä tunkeumanestetarkastuksen (PT) ja magneettijauhetarkastusmenetelmän (MT) koulutuksia.

- Kaikkien kolmen tarkastusmenetelmän haltuun otto on pitkällinen prosessi.

Silmämääräisen tarkastuksen (VT) koulutukset on suunnattu kaikille hitsauksen ja hitsaustuotteiden parissa työskenteleville, työnjohtajille, hitsaajille, alihankintatarkastajille, valimoille jne. Koulutus sopii hyvin myös esimerkiksi varastohenkilökunnalle, joka vastaanottaa hitsaustuotteita.

Tunkeumanestetarkastuksen (PT) ja magneettijauhetarkastusmenetelmän (MT) koulutukset on tarkoitettu mm. hitsien sekä teräsrakenteiden ja -tuotteiden tarkastuksia tekeville.

Kaikkiin NDT-tarkastuskoulutuksiin sisältyy teoriaa ja käytännön harjoituksia. Sen lisäksi täytyy hankkia työkokemusta tarkastusten tekemisestä. Kouluttajana toimii Q-Test Oy:n Maria Lammintausta, joka on Kiwa Inspectan hyväksymä NDT-kouluttaja.

Koulutuksen ja työkokemuksen jälkeen voi osallistua Inspecta Sertifiointi Oy:n pätevyystutkintoon. Inspecta Sertifiointi järjestää ainoana Suomessa tarkastajan pätevyystenttejä ja myöntää sertifikaatteja.

Koulutuksia on tarjolla säännöllisesti. Silmämääräisen tarkastuksen koulutukset toteutetaan keväisin ja syksyisin, tunkeumanestetarkastuksen koulutus syksyisin ja magneettijauhetarkastuksen koulutus keväisin. Koulutuksiin voi osallistua ja hankkia osaamisen, vaikka ei suorittaisikaan Inspectan pätevyystutkintoa.


Lue lisää NDT-koulutuksista ja katso haussa olevat koulutukset.

Mies katselee ja tutkii metallilieriön hitsaussaumaa.

Silmämääräisessä, eli visuaalisessa tarkastuksessa opitaan tunnistamaan, mittaamaan ja raportoimaan hitsausvirheet standardien mukaisesti, kertoo Vesa Mäenpää.