Uutiset

Vertaisarvioinnit jatkuvat

Uutiset
TAKK on toteuttanut vuodesta 2019 lähtien oppilaitosten välisiä vertaisarviointeja Laatuvertaiset- ja Laatuvertaiset 2 -hankkeissa. Nämä ovat Opetushallituksen rahoittamia valtionavustushankkeita ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen.

Hankkeita on toteutettu verkostossa, johon kuuluvat TAKKin lisäksi Savon koulutuskuntayhtymä / Savon ammattiopisto (Laatuvertaiset 2 -hankkeen koordinaattori), TTS Työtehoseura, Turun aikuiskoulutuskeskus ja KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus.

TAKKin vertaisarviointiparina on tänä vuonna Turun aikuiskoulutuskeskus. Aiemmin vertaisarviointeja on toteutettu jo hankeverkoston muiden toimijoiden kanssa. Vertaisarvioinneissa käytetään Opetushallituksen vertaisarvioinnin kriteeristöä ammatilliseen koulutukseen. Kriteeristö on kattava ja monipuolinen ja yhteen vertaisarviointiin on otettu kerrallaan 1-2 arviointialuetta. Tänä vuonna kaikilla hankkeen toimijoilla on vertaisarvioinnin kohteena arviointialue 6, eli työpaikalla järjestettävä koulutus. 

Laatuvertaiset 2 -hankkeen aikana olemme iloksemme saaneet mukaan myös TAKKin henkilöstöä toimimaan vertaisarvioijina. Tällä tavoin saamme lisättyä TAKKin laadunhallinta- ja arviointiosaamista sekä tunnistettua ja levitettyä hyviä käytäntöjä eri oppilaitosten henkilöstön välillä. Vertaisarvioinnin vahvuus laadunhallinnan menetelmänä onkin muilta oppiminen ja verkostoituminen kollegoiden kanssa.

Kokonaisuutena vertaisarvioinnin toteuttamiseen menee muutama kuukausi. Ennen vertaisarviointia tulee arviointialueesta tehdä itsearviointi, jonka raportti toimii pohjana, kun toinen oppilaitos valmistelee vertaisarviointia. TAKKissa itsearviointi tehdään kesäkuun alussa ja Turun akk:n toteuttama vertaisarviointi on TAKKissa syyskuussa. Vertaisarvioinnin jälkeen arvioinnista saadaan palauteraportti, jota hyödynnetään oman toiminnan kehittämisessä.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä jatketaan edelleen TAKKin laadunhallintajärjestelmän kehittämistä. Tässä tärkeänä tavoitteena on ottaa TAKKissa käyttöön uudistettu EFQM-malli tämän vuoden aikana.

Lisätietoa vertaisarvioinnista Opetushallituksen sivuilla: Vertaisarviointi ja itsearviointi | Opetushallitus

Lisätietoa Laatuvertaiset 2 -hankkeesta

Lisätiedot: laatuasiantuntija Merja Mattila, merja.mattila@takk.fi, puh. 044 7906 103

Kuvia vertaisarviointisessiosta vuonna 2019.

Kuvia vuoden 2019 vertaisarvioinneista ja hankkeen muista tilaisuuksista. Vuonna 2020 kaikki tilaisuudet ja arvioinnit toteutettiin etänä.