CO2-koulutuksessa käydään läpi teoriassa ja käytännössä CO2-putkiston asentaminen, painekokeiden suorittaminen, laitoksen käyttöönotto (säädintekniikka mukaan lukien), dokumentointi, painelaiteille asetettavat vaatimukset, käytönvalvojan koulutus sekä erilaiset huollot CO2-laitoksessa.

CO2-koulutus on tarkoitettu jo kylmäalalla työskenteleville kylmäalan ammattilaisille.

CO2-koulutuksen sisältö

  • CO2-kylmäaineen ominaisuudet, käyttö ja turvallisuus
  • CO2-kylmäjärjestelmien asentaminen
  • CO2-kylmäjärjestelmien käyttöönotto
  • CO2-kylmäjärjestelmien huoltaminen ja korjaaminen
  • Kylmälaitosten rekisteröitävien painelaitteiden käytönvalvoja

Koulutus antaa valmiudet kylmäasentajan ammattitutkinnon Hiilidioksidikylmälaitteiden asennus ja huolto -osan suorittamiseen. Lisätietoa eperusteista.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.