Henkilönostimen käyttäjällä on oltava nostimen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa.

Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen.

Henkilönostinkurssin suoritettuasi

  • hallitset henkilönostimen käyttöön liittyvän turvallisuuslainsäädännön
  • olet tietoinen, miten onnettomuuksia ehkäistään ja hallitaan
  • tiedät, millaisia henkilökohtaisia suojaimia tarvitset ja milloin
  • ymmärrät nostimen käyttöohjekirjan merkityksen
  • osaat ajaa ja käsitellä henkilönostinta turvallisesti.

Kysy lisää

Pyydä vaikka tarjous yritysryhmälle!

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.