Hitsauksen lisäkoulutus sopii metallialalle tulevalle ammatin perustaitojen hankkimiseen tai alan koulutusta tai työkokemusta omaavalle täydennyskoulutukseksi.

Hitsaajan lisäkoulutuksessa perehdytään tyypillisimpiin levy-, putki- ja metallirakennealan koneiden ja hitsauslaitteiden käyttöön sekä päivittäisiin huoltotoimenpiteisiin. Myös käytettävät lisäainetyypit ja hitsauskaasut tulevat tutuiksi.

Hitsauksen lisäkoulutuksen käynyt henkilö osaa toimia itsenäisesti erilaisissa konepajateollisuuden hitsaustöissä suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Hänellä on perustiedot ja -taidot yleisimmistä hitsaustöissä käytettävistä mekanisointilaitteista ja hän tuntee hitsausoperaattorin pätevyyskoestandardin SFS-EN 14732 sisällön.

Koulutuksen aikana voi suorittaa SFS-EN ISO 9606-1 standardin mukaisia hitsauskokeita puikko-, MIG/MAG- ja TIG-menetelmillä.

Hitsaajan peruskoulutuksen sisältö

 • Koneenpiirustuksen perusteet
 • Levytöiden perusteet
 • Hitsauksen perusteet
 • Hitsausprosessit (puikko, MIG/MAG ja TIG)
 • Mittaustekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Tulityökoulutus
 • Nostovälinekoulutus
 • Trukkikoulutus
 • Ensiapukoulutus
 • Työturvallisuuskoulutus
 • Soveltava ammattityö
 • Pätevyyskoe.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Hitsauksen lisäkoulutus Työvoimakoulutus
30.01.2023—31.07.2023

Ajankohta

30.01.2023—31.07.2023

Hakeutuminen

Hakuaika: 25.01.2022—15.01.2023

Koulutukseen haetaan Te-palvelujen sivujen kautta, hakemukseen pääset tästä.