Asuntojen myynti ammatiksi?

Liiketoiminnan ammattitutkinto, kiinteistönvälityksen osaamisala eli KiLAT on tarkoitettu kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden arviointiin, myyntiin ja vuokraukseen liittyvissä asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin siirtyville.

Kiinteistönvälityksen osaamisalan koulutuksessa käydään laaja-alaisesti läpi kiinteistönvälitysalan lainsäädäntöä, kiinteistöarviointia, markkinointia ja myyntityötä sekä perehdytään kohteiden hankinnan haasteisiin.

Opinnoissa saat myös vahvan ja yksilöllisen valmennuksen Laillistetun kiinteistövälittäjän (LKV) koetta varten. LKV-valmennuksesta ja siihen liittyvästä yksilöohjauksesta vastaa juridiikan osaaja.

Kiinteistönvälityksen osaamisala opiskellaan TAKKissa yleensä oppisopimuksella kiinteistönvälitysalan työpaikassa. Osia tutkinnosta on joissakin tilanteissa mahdollista suorittaa myös koulutussopimuksella. Tutkinnon näytöt suoritetaan aina aidoissa kiinteistönvälitysalan työtehtävissä.

Liiketoiminnan ammattitutkinto, kiinteistönvälitys, sisältö

Liiketoiminnan ammattitutkinto, kiinteistönvälityksen osaamisala muodostuu neljästä tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
  • Asunto-osakkeen myyntitoimeksiannon hoitaminen
  • Asuinkiinteistön myyntitoimeksiannon hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

  • Asuinhuoneiston vuokraustoimeksiannon hoitaminen
  • Maa-alueen myyntitoimeksiannon hoitaminen
  • Ostotoimeksiannon hoitaminen
  • Toimitilojen myynti- tai vuokraustoimeksiannon hoitaminen

Alkavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.