Koneistajan täydennyskoulutus on tarkoitettu syventämään/täydentämään olemassaolevaa koneistusosaamista. Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koneistuksen perustaitoja tarvitaan metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Keskeisimmät työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Ammattitaidon perustana on manuulityöstö, mutta automaatiosovelluksest ja tietotekniikka valtaavat alaa yhä voimakkaimmin (CNC).

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu metallialan koneistustehtäviin aikoville, joilla ei fyysisiä esteitä metallityön tekemiseen ja joilla on mahdollisuus työskennellä vähintään 2-vuorotyössä. Opiskelijalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Koulutukseen voivat hakea myös koneistajaksi valmistuneet, jotka haluavat syventää ammattitaitoaan työllistymisen edistämiseksi.

Toteutus

Koulutuksen alussa tehdään opiskelijan taustat huomioiden henkilökohtainen oppimissuunnitelma sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus koneistusalan ammatteihin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen tapahtuu väliharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja/taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Koneistajan täydennyskoulutuksen sisältö

 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Koneistuksen perustyöt
 • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt
 • Koneistus
 • Manuaalikoneistus
 • CNC-sorvaus
 • CNC-jyrsintä
 • CAD/CAM -2d-työstöratojen valmistus
 • CAD/CAM -3d-työstöratojen valmistus
 • Konepajamittaus.

Alkavat koulutukset

Koneistajan täydennyskoulutus (työvoimakoulutus)
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
29.1.2024—20.9.2024
Hakuaika:
15.11.2023—4.1.2024

Koneistajan täydennyskoulutus on tarkoitettu ammattialan tutkinnon suorittaneille tai alan työtä tehneille henkilölle, jotka tarvitsevat päivitystä tai vahvistusta aikaisempaan osaamiseensa.
Hakijalla tulee olla valmiudet työskennellä vähintään kaksivuorotyössä, eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Tavoite

Koneistajan täydennyskoulutuksen pääpaino on tehdasmaisessa tekemisessä, jossa käytännön osuus on hallitseva. Tavoitteena on itsenäinen, ongelmanratkaisukykyinen ja laadukas työskentely ajanmukaisella CNC-koneella: sorvi tai jyrsin. Koulutukseen mahdollisesti sisältyvän työssäoppimisen kesto on kuusi viikkoa ja sen tarkoituksena on työllistyminen yritykseen.

Kesto

Koulutus alkaa orientaatiojaksolla. Orientaatiojaksolla jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksen kesto muodostuu yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, ollen enintään kahdeksan kuukautta.

Ajankohta

29.1.2024—20.9.2024

Paikka

TAKK, Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/eri-tavat-opiskella/opiskelu-tyottomana.
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.15 numerosta 0295 020 702. Voit ottaa yhteyttä myös chatissa, yhteydenottolomakkeella tai Facebookissa. Lisätietoja löydät osoitteesta https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta.

Sisältö

Koulutus on luonteeltaan kokoaikaista ja päivämuotoista lähiopiskelua. Koulutuksen osia ovat

 • koneensuunnittelu
 • menetelmäsuunnittelu: terät, kiinnitys
 • mittaustekniikka
 • CNC-ohjelmointi
 • koneasetusten teko
 • laadunvalvonta
 • CAD/CAM
 • CNC moniakselisuus
 • Robotiikka

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.11.2023—4.1.2024

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston te-palvelut.fi -sivustolta, TE-palveluiden sivulle ja hakemuslomakkeelle pääset tästä.

Hakemus täytetään 'Hae tähän koulutukseen' -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista, tulee sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Haastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa, miksi olet kiinnostunut täydennyskoulutuksesta ja mitä toiveita sinulla on osaamisesi päivittämiseen liittyen. Jos olet hakenut myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitsethän koulutukset tärkeysjärjestykseen. Pirkanmaan alueen ulkopuolelta hakevien kannattaa tuoda hakemuksessaan esiin, miten opiskelun aikainen majoittautuminen tai kulkeminen koulutukseen järjestyy.

Seuraa hakemuksesi tilannetta ja tarkista valintatietosi TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelun kautta osoitteessa Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi) / Kirjaudu sisään / pankin verkkotunnukset. Kirjauduttuasi sisään löydät haastatteluajan => Kaikki Asiointi => Työvoimakoulutus => Hakemusten tilanne. Kaikille hakijoille lähetään kirjallinen valintapäätös haastatteluiden jälkeen.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutussuunnittelija Timo Bergius, 0447906282, timo.bergius@takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto
Koulutuspalvelut janne.virtala@te-toimisto.fi
Koulutuspalvelut anni.karikyto@te-toimisto.fi