Liiketoiminnan perustutkinto (ent. liiketalouden perustutkinto), merkonomi on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Perustutkinto antaa laaja-alaisen ja vankan liiketaloudellisen perusosaamisen.

Merkonomi voi työskennellä esim. asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden tai toimistotehtävissä. Tutkinnon suorittaminen antaa myös jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelu edellyttää alan työ- tai harjoittelupaikkaa. 

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaminen

Liiketoiminnan perustutkinto opiskellaan työssäoppimispainotteisesti, opintojen edellytyksenä on alan työ- tai harjoittelupaikka. Opiskeluun kuuluu lähiopiskelupäiviä, verkko-opintoja ja omaan työhön liittyviä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä käytännön työtehtävissä työpaikalla. 

Liiketoiminnan perustutkinnon sisältö

Liiketoiminnan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Asiakaspalvelu
 • Tuloksellinen toiminta
 • Työyhteisössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaisuus mahdollistaa opiskelijan suuntautumisen tiettyyn aihealueeseen ammatillisen kiinnostuksen ja työtehtävien mukaan. Opiskelija voi hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • Asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
 • Kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • Projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • Henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
 • Yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin liiketoiminnan perustutkinnon ePerusteissa.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Liiketoiminnan perustutkinto oppisopimuksella Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
04.10.2022—28.03.2024

Kesto

1-1,5 vuotta; henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti

Ajankohta

04.10.2022—28.03.2024

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere.
Osa opetuspäivistä on myös Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Lähiopiskelupäiviä noin 15 - 20 henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi on verkko-opintoja ja työssäoppimista sekä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: Oppisopimus

Hakeutuminen

Hakuaika: 22.04.2022—04.09.2022

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella, täytäthän siis hakemuksen huolellisesti.

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Kouluttaja Satu Poutiainen, puh. 044 7906 699
Kouluttaja Minna Kuusinen, puh. 044 7906 437

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Kaupan ala, Liiketoiminnan perustutkinnon osa Tutkintokoulutus
26.10.2022—31.05.2023

Onko sinulla jo kokemusta kaupan työtehtävistä tai asiakaspalvelusta? Haluatko saada lisää koulutusta myynnistä, myymälätoiminnoista ja kaupan alasta? Suorita osatutkinto liiketoiminnan perustutkinnosta (merkonomi), kaupan työtehtävissä.
Koulutuksen päätyttyä voit hakeutua suorittamaan tutkinnon loppuun.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kolme tutkinnon osaa liiketoiminnan perustutkinnosta ja työllistyä kaupan alalle. Aikaisemmin suorittamasi tutkinnon osat huomioidaan osana opintojasi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii sekä kaupan alalla toimineelle että alasta kiinnostuneelle. Voit hakea myös mukaan, mikäli olet jo aikaisemmin suorittanut liiketoiminnan perustutkinnon osan tai osia.

Kesto

Koulutus kestää noin seitsemän kuukautta, josta noin viisi kuukautta on työssäoppimista.

Ajankohta

26.10.2022—31.05.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

 • Kaupan työ, päivittäis- ja erikoistavarakauppaan tutustuminen
 • Myyntityö kaupassa
 • Myymälätoiminnot
 • Myymälämarkkinointi
 • Logistisen prosessin työtehtävät
 • Myyntityö kaupassa
 • Myynnin kehittäminen
 • MS Office; tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikan perusteet

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä monimuoto-opiskelua. Alussa on lähiopiskelupainotteinen aloitusjakso, jonka aikana hankitaan työssäoppimispaikka. Työssäoppimisen ajalle tehdään koulutussopimus.
Koulutussopimusopiskelu on tavoitteellista, työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa. Työssäoppimispaikkaa valittaessa kannattaa huomioida mm. omat kiinnostuksen kohteet, osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, työnkuvan monipuolisuus sekä työllistymismahdollisuudet. Vastuukouluttaja ohjaa työssäoppimispaikan hakua koulutuksen aikana. Voit halutessasi jo ennakkoon kartoittaa tarpeisiisi ja tavoitteisiisi soveltuvia työssäoppimispaikkoja kaupan alan toimijoilta.
Työssäoppimisjaksolla opiskellaan työpaikalla sovitun ajan mukaisesti noin 25 h/vko. Kaupan alan myymälöillä on laajat aukioloajat ja alalla tehdään paljon vuorotyötä, joten koulutuksen aikana kokeillaan myös erilaisia työvuoroja. Työssäoppiminen ja opiskelupäivät voivat jakson aikana vuorotella. Koulutus sisältää opiskelupäiviä koululla ja etäopiskeluna (Teams) sekä verkko- ja etätehtäviä.

Koulutuksen aikana suoritettavat tutkinnon osat ovat Myynti, Myymälässä toimiminen ja Logistiikkapalvelut. Tutkinnon osien mukainen osaaminen suoritetaan näyttöinä työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 05.04.2022—11.09.2022

 

Koulutukseen haetaan TAKKin nettisivujen kautta täyttämällä alla oleva hakulomake. Täytäthän hakulomakkeen huolella, sillä esivalinta tehdään hakemuksen perusteella hakuaikana ja osa hakijoista valitaan haastatteluihin. Päätökset lopullisista opiskelijavalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille opiskelijavalintojen päätyttyä.

Mikäli olet työssäkäyvä ja aiot hakea nykyisestä työstäsi opintovapaata opintoja varten, kannattaa hakemus tehdä hyvissä ajoin ja mainita opintovapaasta myös hakulomakkeella. Opintovapaamahdollisuus tulee tarkistaa työnantajalta ja opintovapaata haetaan pääsääntöisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen aloittamista.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Kouluttaja Kati Vaateri, kati.vaateri@takk.fi, puh. 044 7906 436
Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo, tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi, puh. 044 7906 434

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400

Taloushallinto, Liiketoiminnan perustutkinto (osatutkinto) Tutkintokoulutus
31.10.2022—26.05.2023

Koulutus antaa hyvät mahdollisuudet hakeutua taloushallinnon työtehtäviin.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa yksi tai useampi tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnon taloushallinnon osista ja työllistyä talous- ja toimistotehtäviin. Suoritettavat tutkinnonosat voivat olla Laskutus ja reskontra, Kirjanpito ja/tai Palkanlaskenta. Tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä taloushallinnon työtehtävissä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii taloushallinnon työtehtäviin aikovalle, jolla on soveltuva toimisto-, myynti- tai asiakaspalvelun koulutus tai vastaavaa työkokemusta.

Kesto

Koulutuksen kesto on seitsemän kuukautta, josta työssäoppimista on neljä kuukautta. 

Ajankohta

31.10.2022—26.05.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

 • Taloushallinnon prosessit
 • Yhtiölainsäädännön ja työlainsäädännön perusteet
 • Arvonlisäverotus
 • Kirjanpidon perusteet
 • Laskutus ja myyntireskontra
 • Maksatus ja ostoreskontra
 • Palkanlaskennan perusteet
 • MS Office ja Office 365 talouden apuvälineenä
 • Taloushallinnon sovellusohjelmat

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua sisältäen lähi- ja etäopintoja sekä työssäoppimista. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma huomioiden työssäoppimispaikan työtehtävät ja tutkinnon perusteet.

Hakeutuminen

Hakuaika: 11.04.2022—18.09.2022

Koulutukseen haetaan TAKKin nettisivujen kautta. Täytäthän hakulomakkeen huolella, sillä esivalinta tehdään hakemuksen perusteella hakuaikana ja osa hakijoista valitaan haastatteluihin. Mainitsethan hakemuksessa myös, mikäli sinulla on jo alustavasti sovittuna mahdollinen työharjoittelupaikka. Päätökset lopullisista opiskelijavalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille opiskelijavalintojen päätyttyä.

Mikäli olet työssäkäyvä ja aiot hakea nykyisestä työstäsi opintovapaata opintoja varten, kannattaa hakemus tehdä hyvissä ajoin ja mainita opintovapaasta myös hakulomakkeella. Opintovapaamahdollisuus tulee tarkistaa työnantajalta ja opintovapaata haetaan pääsääntöisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen aloittamista.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

kouluttaja Minna Kuusinen, puh 044 7906 437, minna.kuusinen@takk.fi   
kouluttaja Minna Kulmala puh 044 7906 388, minna.kulmala@takk.fi

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400

Taloushallinnon perusteet, Liiketoiminnan perustutkinnon osa Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
31.10.2022—26.05.2023

Koulutus antaa hyvät mahdollisuudet hakeutua taloushallinnon työtehtäviin, joissa edellytetään tarkkuutta ja täsmällisyyttä sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa yksi tai useampi tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnon taloushallinnon osista ja työllistyä talous- ja toimistotehtäviin. Suoritettavat tutkinnonosat voivat olla Laskutus ja reskontra, Kirjanpito ja/tai Palkanlaskenta. Tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä taloushallinnon työtehtävissä.

Voit tutustua tutkinnon perusteisiin tarkemmin osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tiedot

Kohderyhmä

Koulutus sopii alalle aikovalle, jolla on soveltuva toimisto-, myynti- tai asiakaspalvelun koulutustausta tai vastaavaa työkokemusta. Tämä osatutkintokoulutus soveltuu lisäkoulutukseksi esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaneille merkonomeille. Koulutus sopii myös muille alanvaihtajille, joilla on kokemusta toimistotyöstä.

Kesto

Koulutuksen kesto on seitsemän kuukautta, josta työssäoppimista on neljä kuukautta. 

Ajankohta

31.10.2022—26.05.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta Haku ja valinta työvoimakoulutukseen - TE-Palvelut Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Sisältö

 • Taloushallinnon prosessit
 • Yhtiölainsäädännön ja työlainsäädännön perusteet
 • Arvonlisäverotus
 • Kirjanpidon perusteet
 • Laskutus ja myyntireskontra
 • Maksatus ja ostoreskontra
 • Palkanlaskennan perusteet
 • MS Office ja Office 365 talouden apuvälineenä
 • Taloushallinnon sovellusohjelmat

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua sisältäen lähi- ja etäopintoja sekä työssäoppimista. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma huomioiden työssäoppimispaikan työtehtävät ja tutkinnon perusteet.

Lomaa 5 pv ajalla 23.- 30.12.2022

Hakeutuminen

Hakuaika: 10.05.2022—11.10.2022

Täytä hakemus TE-toimiston sivuilla. Hakemukseen pääset tästä, koulutusnro 706887.

Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ –painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.
Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Perustele hakemuksessasi myös koulutuksen tarpeellisuus työnhakusi kannalta ja kerro millaisia työtehtäviä olet hakemassa.
Haastattelut järjestetään 19.-20.10.2022

Voit seurata hakemuksesi tilannetta Oma asiointi -palvelussa osoitteessa: www.te-palvelut.fi

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15 puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta

Lisätiedot

kouluttaja Minna Kuusinen, puh 044 7906 437, minna.kuusinen@takk.fi   
kouluttaja Minna Kulmala puh 044 7906 388, minna.kulmala@takk.fi

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400