Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut yhdistelmäajoneuvonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen.

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteiden toiminnan ja rakenteen ja pystyy tekemään niiden tavallisimmat huoltotoimenpiteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat työskentelevät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa.

Opiskelun osana suoritetaan CE-luokan ajokortti. Tämä niin sanottu ”rekkakortti” oikeuttaa raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksen kohderyhmä

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt. Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, opiskelijan on täytettävä seuraavat vaatimukset

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • vähintään B-luokan ajokortti, (syventävä vaihe tai riskientunnistamiskoulutus suoritettu)
 • ajokorttiasetuksen mukainen terveys: CE-kortissa on vaatimuksia esimerkiksi näkö- ja kuuloaisteille

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja: koulutuksen toteutus ja sisältö

Teoriaopiskelun lisäksi opintoihin kuuluu ajokoulutusta sekä päivä- että ilta-aikaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä), joista pakollisia on 90 osaamispistettä ja valinnaisia 55 osaamispistettä. Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisiä tutkinnon osia (35 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (yhdistelmäajoneuvonkuljettaja), 40 osp
 • Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
 • Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 15 osp
 • Elintarvikekuljetukset, 30 osp
 • Massatavarakuljetukset, 30 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 5-15 osp
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat (YTOt), 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Lisäksi YTO-opintoihin kuuluu 9 osp valinnaisia osaamistavoitteita, jotka sovitaan kunkin opiskelijan oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.