Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnosta valmistuu tarjoilijoita ja baarimestareita. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa: baarin asiakaspalvelun osaamisalalta valmistuu baarimestareita ja ravintolan asiakaspalvelun osaamisalalta  tarjoilijoita.

Tarjoilija ja baarimestari ovat asiakaspalvelun sekä ruoka- ja/tai juomatuotteiden ammattilaisia, jotka saavat asiakkaat viihtymään. Ravintola-alalla työskentely edellyttää joustavaa asennetta työtä kohtaan, ja työajat ovat vaihtelevia. Tärkeää on kyky työskennellä nopeasti, muuttuvien työaikojen puitteissa ja halua oppia uutta.

Ravintolan asiakaspalvelun osaamisalan suorittaneet tarjoilijat työskentelevät erilaisin liikeideoin toimivien ravintoloiden, kahviloiden yms. ravitsemisliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä.

Baarin asiakaspalvelun osaamisalan suorittaneet baarimestarit työskentelelevät erityyppisten hotellien ja ravintoloiden baarin asiakaspalvelutehtävissä.

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon sisältö

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä.

Pakolliset tutkinnon osat

 • ravintolan tarjoilutyössä toimiminen, 40 osp

Osaamisalavalinnasta riippuen suoritetaan joko

 • ruokaravintolassa toimiminen, 45 osp (Ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija)
  tai
 • baarityössä toimiminen, 45 osp (Baarin asiakaspalvelun osaamisala, baarimestari)

Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia vähintään 35 osp

 • Cocktailbaarissa toimiminen, 35 osp
 • Juhlapalvelussa toimiminen, 20 osp
 • Henkilöstöravintolassa toimiminen, 20 osp
 • Kahvilan asiantuntijana toimiminen, 35 osp
 • Olutravintolassa toimiminen, 35 osp
 • Ravintolan tuotteen kehittäminen, 15 osp
 • Tilaustarjoilussa toimiminen, 20 osp
 • Viinibaarissa toimiminen, 35 osp
 • Ammatillinen tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta

ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta | 10-15 osp

Katso lisätiedot ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon ePerusteista

Alkavat koulutukset

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, Baarimestari / Tarjoilija (oppisopimus)
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
1.1.2024—31.12.2026
Hakuaika:
7.12.2023—31.12.2024

Kohderyhmä

Koulutus suuntautuu ravintolan asiakaspalvelun tarjoilijan ja baarimestarin työtehtäviin. Koulutuksessa on tavoitteena on suorittaa tutkinto tai tutkinnon osia.

Koulutus on tarkoitettu kaikille oppisopimuskoulutukseen haluaville henkilöille, joilla on työpaikka jo tiedossa.

Ajankohta

1.1.2024—31.12.2026

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta opiskelija maksaa itse opiskelun aikana suoritettamansa pätevyystodistukset esim. hygienia- ja anniskelupassi (à 10 €).

Opintojen laajuus ja rahoitus

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä.

Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

 • Ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija
 • Baarinasiakaspalvelun osaamisala, baarimestari

Tutkinnon 1.1.2019 voimaan tulleet perusteet ja tutkinnonosat voit katsoa seuraavien linkkien kautta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4551090

Hakeutuminen

Hakuaika: 7.12.2023—31.12.2024

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti pitkin vuotta. Aloituksista sovitaan henkilökohtaisesti.
Huomioithan, että oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain mikäli sinulla on tiedossa oppisopimuspaikka. Mikäli työpaikkaa ei ole tiedossa katso  muut koulutusvaihtoehtomme.

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

 • lisätiedot koulutuksesta: kouluttaja Juha Alajoki, puh. 044 7906 100, juha.alajoki@takk.fi
 • sihteeri Helena Nikkilä, puh. 044 7906 405, helena.nikkila@takk.fi 
 • lisätietoja oppisopimuksesta: koulutustarkastaja, Maiju Aro puh. 044 7906 411, maiju.aro@takk.fi
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, tarjoilija tai baarimestari (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
26.8.2024—14.8.2025
Hakuaika:
20.5.2024—2.8.2024

Tämä koulutus suuntautuu tarjoilijan työtehtäviin ja sen tavoite on laajentaa opiskelijoiden osaamista tutkintoon saakka ja edistää työllistymistä. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa tutkinto tai tutkinnon osia. 

Koulutukseen hyväksytään ensin kahdeksan viikon tutustumisjakson ajaksi. Tutustumisjakson aikana tutustutaan alaan työ- ja koulutusalana, selvitetään henkilökohtainen soveltuvuus alalle ja laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on koulutuksen suorittaminen sekä suorittaa hyväksytysti kokonainen ammattitutkinto tai tutkinnonosa/-osia ja työllistyä alalle. Koulutus kestää aiemmasta osaamisesta riippuen vuoden ja etenee henkilökohtaisesti laadittavan osaamissuunnitelman mukaisesti. Teoriakoulutus tapahtuu pääsääntöisesti päiväkoulutuksena. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja, edellytetään vuorotyövalmiutta.

Tutkinnon 1.1.2019 voimaan tulleisiin perusteisiin ja tutkinnon osiin voit tutustua täällä https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4551090

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveltuvia ja sitoutuneita työllistymään koulutuksen jälkeen ravintoloihin, kahviloihin tai suurtalouden toimipisteisiin. Hakijalla voi olla aiempaa tarjoilu- tai ruoanvalmistusosaamista.

Ravintola-alalla työskentelevältä henkilöltä edellytetään joustavuutta ja oikeaa asennetta työtä kohtaan. Ala työllistää henkilöitä, joilla on palava halu työskennellä ihmisten kanssa. Ravintola-alalla pidetään tärkeänä kykyä työskennellä nopeasti muuttuvien työaikojen puitteissa ja halua oppia uusia asioita.

Kesto

Koulutusaika on n. 1 vuosi, kestoon vaikuttaa mahdollinen aiempi osaaminen. Opiskelijalle tehdään henkilökohtaisesti osaamisen kehittämissuunnitelma ja opiskelu etenee sen mukaan. Teoriakoulutus tapahtuu pääsääntöisesti päiväkoulutuksena. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Ajankohta

26.8.2024—14.8.2025

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija maksaa itse opiskelun aikana suorittamansa pätevyystodistukset esim. hygienia- ja anniskelupassit (à 10 €).

Hakeutuminen

Hakuaika: 20.5.2024—2.8.2024

ALUSTAVA AIKATAULU:

 • Hakuaika koulutukseen päättyy 2.8.2024
 • Esivalinta tehdään 6.8.2024
 • Valintahaastattelut järjestetään 23.5.2024.
  • haastattelukutsut toimitetaan tekstiviestinä tai sähköpostitse
  • haastatteluaikojen muuttaminen tai siirtäminen ole mahdollista, Koska koulutuksen haastatteluaikataulu on nopea ja tiivis 
 • Koulutus alkaa 26.8.2024.

Työvoimakoulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla. Koulutuksen numero on 721473hakemukselle pääset tästä.

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kiinnitä huomiosi erityisesti hakemuksen Omat perustelut -kohtaan. Perustele, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miksi sinusta tulisi hyvä osaaja juuri tähän ammattiin. Kerro myös mihin haluaisit työllistyä. Puutteelliset tiedot heikentävät mahdollisuuksiasi tulla kutsutuksi haastatteluun. Muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, sillä kouluttajalla ei ole asuntolaa. 
 
Voit seurata hakemuksesi tilannetta oma-asiointi palvelussa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

TAKK, kouluttaja Juha Alajoki, puh. 044 7906 100, juha.alajoki@takk.fi 

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-puhelinpalveluiden koulutusneuvonnasta puh. 0295 020 702 (klo 9-16.15). Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, baarimestari / tarjoilija (omaehtoinen, verkkototeutus)
Verkko-opiskelu
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
23.9.2024—23.9.2025
Hakuaika:
16.5.2024—1.9.2024

Koulutuksessa hankitaan riittävät taidot Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon suorittamiseksi. Suoritettuasi tutkinnon erikoistut tarjoilijan tai baarimestarin työhön.

Toteutus

Opintoihin voit osallistua mistäpäin Suomea tahansa. Huomioi kuitenkin, että työssäoppimisjaksot vaativat tutkinnon perusteiden mukaisen harjoittelupaikan.

 • Koulutuksen aloituspäivä pidetään oppilaitoksessa
 • Teoriaopinnot toteutetaan verkko-opintoina Moodle oppimisalustalla sekä Teams luentoina verkossa
  • Moodlen alustan käyttö opetetaan koulutuksen alussa.
  • Opiskelujen ajaksi saat käyttöösi koululta käyttäjätunnukset ja ohjelmistot.
  • Koulutuksen aikana saat tarvittaessa tukea tietokoneen käyttöön.
 • Koulutus toteutetaan suomeksi, joten suomen kielen osaaminen tulee olla riittävällä tasolla.
 • Koulutus on päätoimista ja valtaosa koulutuksesta tapahtuu käytännön harjoitteluna työssäoppimispaikalla.

Ajankohta

23.9.2024—23.9.2025

Paikka

 • Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna ja käytännön harjoitteluna työssäoppimispaikalla.
 • Aloituspäivä: Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

 • Koulutus on opiskelijalle maksutonta.
 • Tutkintoon vaadittavat pätevyystodistukset hygienia- ja anniskelupassit suoritetaan lähipäivässä.
  • Korttimaksu TAKKissa opiskelijalle on 10 €/kpl.

Sisältö

Verkko-opintojen aikana saat perustietämystä mm.

 • erikoiskahvien valmistukseen
 • erilaisiin juomasekoituksiin
 • viineihin ja oluisiin
 • asiakaspalveluun
 • työyhteisötaitoihin

Hakeutuminen

Hakuaika: 16.5.2024—1.9.2024

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa alan osaamista tai tuntemusta. Hakijassa arvostamme positiivista otetta asiakaspalveluun ja sitoutumista opintoihin.

Ajankohdat:
Haluaika päättyy 1.9.2024
- Haastattelut 6.9.2024 (toteutus Teams)
- Koulutuksen oletuskesto: 23.9.2024- 23.9.2025

Loma-ajat:

- 23.12.2024 - 2.1.2025
23.6.2024 - 29.6.2024

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

 • kouluttaja Juha Alajoki, juha.alajoki@takk.fi, puh. 044 7906 100
 • sihteeri Helena Nikkilä, helena.nikkila@takk.fi, puh. 044 7906 405
 • rahoitus- ja opintoneuvonta opintoneuvonta@takk.fi, puh. 044 7906 400