Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyön asiantuntijana kehität ja uudistat oman ammattialasi tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Työpaikkasi voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tuotekehitystyön koulutuksessa tutustutaan mm. palvelumuotoiluun, ketteriin kehittämisen menetelmiin, tuotteistamiseen ja brändin rakentamiseen.

”Koulutus antoi varmuutta ja valmiita työkaluja kehittämistyöhön. Uuden palvelun rakentamisessa ja lanseeraamisessa koulutus tarjosi tukea, rakennetta ja ratkaisumahdollisuuksia.”

”Kehittämisen kokonaisuus selkiytyi ja myös oma tekemisen tapa edistyi valtavasti. Sain paljon työkaluja systemaattiseen kehittämiseen. Tulen käyttämään näitä oppeja ikuisesti.”

”Raikkaita ja konkreettisia työkaluja arjen johtamiseen ja kehittämistyöhön. Asiakasymmärryksen syventämistä. Boksin ulkopuolelle heittäytymistä turvallisissa puitteissa. Koulutuksessa yhdisteltiin kivalla tavalla teoriaa ja käytäntöä.”

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon sisältö

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä  pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

Pakollinen tutkinnon osa

 • Proaktiivinen kehittäminen.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

 • Brändin rakentaminen
 • Innovaattorina toimiminen
 • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
 • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa.
 • Valinnaisena tutkinnon osana voi olla myös tutkinnon osa jostakin muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisätiedot tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon ePerusteista

Alkavat koulutukset

Palvelumuotoilukoulutus, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
21.3.2024—20.3.2025
Hakuaika:
13.10.2023—29.2.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kehittävät organisaation nykyisiä palveluja, tuotteita, sisäisiä prosesseja tai kokonaan uutta. Kehittämisprojektin toteuttamisessa oleellista on myös muun henkilöstön tai verkoston osallistaminen. Jokainen hakija haastatellaan, jonka jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. 

Ajankohta

21.3.2024—20.3.2025

Paikka

Lähipäivät toteutetaan TAKKin Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere.

Hinta

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamaksu on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).
Omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu 960 €.  (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan koulutuksen opiskelijamaksu osoitetaan opiskelijalle. Työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan (HE 107/2017).

Sisältö

 • Tuotekehitystyön strategiset lähtökohdat
 • Johdatus palvelumuotoiluun
 • Asiakasymmärrys ja empatia palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä
 • Ideointi, innovointi ja ketterät kokeilut
 • Prosessien kehittäminen ja jatkuva parantaminen
 • Kehittämisen workshop
 • Prototypointi ja tuotteistaminen
 • Brändityöskentely ja yritysilme
 • Arviointi ja oppiminen

Koulutuksen aikana toteutetaan kehittämisprojekti omassa organisaatiossa. 

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sen kesto on noin vuosi. Koulutuksen aikana suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, jonka osat valitaan omien työtehtävien ja toteutettavan kehittämisprojektin mukaan.

Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla nimetään ohjauksen vastuuhenkilö omasta organisaatiosta. Yrittäjille tehdään yrittäjän oppisopimus, jossa oppimista ohjaa toinen yrittäjä (mentori). Mentori valitaan itse, hänen ei välttämättä tarvitse olla samalta alalta tai palvelumuotoilun asiantuntija. Pääasia on, että saat mentorilta apua ja ideoita kehittämisprojektiisi. Voit hakea mentoria myös Hyvä Diili -mentoripankista https://mentoripankki.recit.fi/.

Hakeutuminen

Hakuaika: 13.10.2023—29.2.2024

Täytämme ryhmän hakujärjestyksessä.

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo, puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Kouluttaja Tiina Vihuri, puh. 044 7906 300
tiina.vihuri@takk.fi

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi