Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja
toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen,
palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Työpaikkasi voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon sisältö

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä  pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

Pakollinen tutkinnon osa

 • Proaktiivinen kehittäminen.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

 • Brändin rakentaminen
 • Innovaattorina toimiminen
 • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
 • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa.
 • Valinnaisena tutkinnon osana voi olla myös tutkinnon osa jostakin muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisätiedot tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon ePerusteista

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Palvelumuotoilukoulutus, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Liiketalous ja kauppa;Yrittäjyys;Tuote- ja palvelukehitys Tutkintoon valmistava;Oppisopimuskoulutus 14.11.2019—30.11.2020

Tuotekehitystyön asiantuntija kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Koulutuksessa tutustutaan mm. palvelumuotoiluun, ketteriin kehittämisen menetelmiin, tuotteistamiseen ja brändin rakentamiseen. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä tuotekehitystyön ja palvelumuotoilun työkaluihin ja hyödyntää saatuja oivalluksia omassa kehittämistyössä. Koulutuksen aikana toteutetaan kehittämishanke omassa organisaatiossa. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kehittävät organisaation nykyisiä palveluja tai kokonaan uutta. Tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen osoittaminen edellyttää organisaation muun henkilöstön/verkostojen osallistamista kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Jokainen hakija haastatellaan, jonka jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus ja sisältö määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan hakijan lähtötaso huomioiden.

Paikka

Lähipäivät toteutetaan TAKKin Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11. 

Hinta

Koulutuksen opiskelijamaksu on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan koulutuksen opiskelijamaksu on osoitettava opiskelijalle. Hallituksen esityksen HE 107/2017 mukaan työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itsensä maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositetta vastaan.  

Hakeutuminen
Hakuaika: 07.06.2019—09.10.2019

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sen kesto on noin vuosi. Koulutus on monimuotokoulutusta ja se sisältää lähipäivien lisäksi omaa tuote- ja palvelukehitystä tukevia välitehtäviä.


Koulutuksen aikana suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, jonka osat valitaan omien työtehtävien ja toteutettavan kehittämishankkeen mukaan.

Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaamaan nimetään vastuuhenkilö omasta organisaatiosta. Yrittäjille tehdään yrittäjän oppisopimus, jossa oppimista ohjaa toinen yrittäjä (mentori). Mentori valitaan itse, hänen ei välttämättä tarvitse olla samalta alalta tai palvelumuotoilun asiantuntija. Voit hakea mentoria myös Hyvä Diili -mentoripankista https://mentoripankki.recit.fi/.

 

Sisältö
 • Tuotekehitystyön strategiset lähtökohdat
 • Ideointi, innovointi ja ketterät kokeilut
 • Prosessien kehittäminen ja jatkuva parantaminen
 • Johdatus palvelumuotoiluun
 • Asiakasymmärrys ja empatia palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä
 • Kehittämisen workshop
 • Prototypointi ja tuotteistaminen
 • Brändityöskentely ja yritysilme
 • Arviointi ja oppiminen
Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo
puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Kouluttaja Tiina Renko
puh. 044 7906 300
tiina.renko@takk.fi

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi